Grønnegata 90 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Akkurat på hjørnet her lå Grønnegata 90. Det er ikke lett å se for seg i dag.
Foto: Einar Dahl 2017
Selv om det begynte å bli slitt var Grønnegata 90 fremdeles et staselig hus i 1960.
Foto: H.A. Brandt
Huset var tydeligvis malt i en mørk farge en gang. På 1920-tallet?
Foto: Ukjent

Grønnegata 90 i Tromsø var en stor hjørnegård mot Kemnerbakken. Den ble revet for å gi plass til Fokus kino. - Gammelt matr.nr. 20.

Handelskar Johnsen

Målebrev til John Thomsen, datert 14. sept. 1830, tinglyst 4. nov. 1844.

Erkjennelse fra John E. Thomassens arvinger om at huset ved skifte er tilfalt enken, Johanne Margrethe Pedersdatter, i 1853.

Skjøte fra Johanne Pedersdatter til snekker Peter Ree i 1853.

Her bodde snekker Peter Bardosen Re og kårkone Johanne Margrethe Pedersdatter i 1865.

Skjøte fra Peter Ree til Markus Johnsen i 1866.

Eiendommen må så ha blitt påbygd eller utbygd, for i 1875 var det, med tjenestefolk, 27 beboere her: Handelskar Marcus Andreas Johnsen med kona Serine Helmine Soffie Brandt og fire barn, lærer ved den off. skole Karl Olsen med kona Olufine Lie, maskinist ved dampskip Christian Hauan med kona Marie Johanne Hendriksdatter og tre barn, Ingeborg Ana Geisler med to barn, fisker Agustines Pedersen Bøk med kona Christiana Nekalaissen, skipstømmermann Christian Johnsen, skreddersvenn Tølløv Edevard Johansen og skreddersvenn Nils Andreas Svendsen.

I 1885: Skipper Markus Johnsen med kona Serine Gurine og ni barn, arbeidsformann hos M.W. Holmboe Isach Georgsen med kona Elise og tre barn, Ole Pedersen Lie med kona Anne, fisker Steffen Berg, tjenestepike Inga Olsen, arbeider Mekal Anfinsen med kona Hensine Marie og fire barn, enke Marta Marie Mekalsen Olsen med to døtre, arbeider Petter Olaus Pedersen Kvande med kona Arntine Petrine og seks barn, fisker Bernt Andreas Andreasen med kona Lovise og tre barn, i alt 42 beboere.

Snekkermester Iversen

Auksjonsskjøte til snekker Anton Iversen i 1889.

I 1900: Snekkermester Anton Iversen med kona Emilie, tre barn og to lærlinger, Trine Johannessen m/syforretning, agent Peter B. Riise med kona Louise samt boktrykkersvenn Peder Nordbye med kona Jeanette og sønnen Vilhelm.

Eid av Anton Iversen i 1904/18. Hans snekkerverksted var et av byens største. Iversen var også aktiv politiker.

I 1910: Snekkermester Anton og Emilie Iversen med tre barn, snekkerlærlingene Trygve Kristensen og Hjalmar Johannesen, skipsmaskinist Martin og Anna Gurine Paulsen med datteren, hotellvertinne Pauline Ludvice Paulsen, portassistent Ragnar Faye, slakter Tørris Leonhard og Eline Kristine Olsen med datteren Erna Konstance.

I 1916: Snekker Anton Kristian og Emilie Iversen, bryggemann Hans Kr. og Henriette Kristine Hansen, tjenestepike Gudrun Jensen, pakkmester Johannes og Tilla Mortensen, samlagsbetjent Peder Martin Schmidt.

Eid av Emilie Iversen i 1932.

Radiomann Lindrupsen

Malersvenn Olaf Krogh, lagermann William Nicolaisen, arbeider Ragnvald og bøkker Sverre Olsen, sydame Konstanse Hansen, betjent Arne Jensen, (1940).

Eid av Leif og Karl Lindrupsen fra 1941. Karl Lindrupsen ble ansatt som leder da Tromsø kringkaster startet sin virksomhet i 1935.

Sydame Konstanse Hansen, butikksjef Arne Jensen, tømmermann Johan Lorentsen, kopist Ingrid og butikkbetjent Øystein Lyder, pakker William Nicolaysen, bødker Sverre Olsen, (1946).

Kåre Lyder, etablert 1947, agentforretning, reparasjon av kontormaskiner, (1957), lagermann Sverre sr. og arbeider Sverre Olsen jr., fisker Ivar Andersen, elektriker Odd Hansen, byggmester Johan Lorentsen, (1957).

Steinarbeider Eilif Berg-Hansen overtok huset ca. 1957, (1966).

Arbeider Eilif Berg, fisker Ivar Andersen, bryggeriarbeider Alfred Hansen, (1961).

Huset ble revet omkring 1970, for å gi plass til Fokus kino. Se Grønnegata 94.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.