Grønnegata 96 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 96 lå her, i overgangen mellom det nye biblioteket og rådhuset.
Foto: Einar Dahl 2017
Grønnegata 96 skilte seg ut som et dårlig vedlikeholdt hus rundt 1960.
Foto: H.A. Brandt
Grønnegata 96 så ganske sliten ut omkring 1960.
Foto: H.A. Brandt
Det så ikke særlig bedre ut fra bakgården. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 96 i Tromsø ble, som sine naboer, revet da Fokus kino skulle bygges. - Gammelt matr.nr. 23.

Familien Gjermundsen

Målebrev til Jacob Gjermundsen, datert 5. aug. 1833, tinglyst 22. mai 1843.

Skifte etter Jacob Gjermundsen, sluttet 22. 22. des. 1851, hvorved eiendommen ble utlagt enken Gura Olsdatter, i 1853.

I 1865 bodde enke og huseier Guro Olsdatter Gjermundsen her med to barn, skredder John Hansen, skipper Isak Hay med kona Jacobine Jacobsdatter og to barn, bødker Christian Kjeldsen med kona Elise Christine Akermann og to sønner.

Skjøte fra de myndige og selvskiftende arvingene etter Gura Gjermundsen til skipper Isak Hai, med forbehold om kår for Gjermund Jakobsen, i 1873.

Gründer Hay

I 1875: Spisevertinne Jakobine Hay med to barn og seks losjerende.

I 1885: Sjømann Gjermund Jakobsen, enke og huseierske Jakobine Hay kontorist hos Aagaard Gerhard Hay, pleiebarn hos Hay Elise Kjeldsen, skipper Morten A. Ingebrigtsen med kona Marie (f. Hay), og to barn, tjenestepike Amalie Kjeldsen.

Attest fra sognepresten i Tromsø om at Gjermund Jakobsen var avgått ved døden, i 1895.

Bevilling for Isak Hays enke, Jakobine Hay, til å sitte i uskiftet bo, i 1895.

Skjøte fra de myndige og selvskiftende arvingene etter Jakobine Hay, til Gerhard Hay, i 1895. I 1908 grunnla Gerhard Hay Tromsø Smørfabrik A/S i Strandtorget 1.

Arbeider Holm

Skjøte fra Gerhard Hay til Peder Holm i 1898.

I 1900: Arbeider Peder Holm med kona Anna, skreddersvenn Kristian Kristiansen, sypike m/egen drift Emilie Elinsen, fhv. handelsmann Theodor Johannesen med kona Agnes og en sønn.

I 1910: Gartner Peder og Anna Holm, fiskekjøper Ingvar Dørum, syerske Laura Larsen, mekaniker Markus Andreassen med kona Fredrikke Hansen og sønnene, støperlærlingene Andreas og Frithjof Klingenberg.

Skjøte fra Peder Holm til enkefru Andrea Wickstrøm i 1912.

Enke Karen Møller, (1916).

Agent Wickstrøm

Hjemmelsbrev fra Andrea M. Wickstrøms dødsbo, ved Tromsø skifterett, til Kristian Wickstrøm med en ½-part, Alf Wickstrøm med en ¼-part og Karen Wickstrøm med en ¼-part, i 1932. Wickstrøm drev agentforretning i Grønnegata 92.

Gruvearbeider Erik Westberg, A. Sivertsen, m/fiskeforretning i Sjøgata 27, (1940).

Eid av Kr. Wickstrøm i 1946.

Skomakerne (Olav) Thomassen og (Edvin) Wassbakk, (1966). De kom fra Fredrik Langes gate 14.

Bygget ble revet ca. 1970 for å gi plass til Fokus kino. Se Grønnegata 94.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.