Indikasjoner på udokumenterte kirker i Vest-Agder

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dokumenterte kirker skal være påvist enten arkeologisk, ved bevarte bygningsrester, eller ved skriftlig omtale av kirkested eller kirkebygning fra den tid kirken fremdeles eksisterte. I lokalhistoriske kilder er det i nyere tid nedskrevet opplysninger som har vært muntlig overlevert i generasjoner og som inneholder en rekke indikasjoner på kirker som ikke tilfredsstiller de nevnte dokumentasjonskravene. Slike kirkeindikasjoner kan sorteres i fire hovedgrupper: Kirketradisjoner, kirkesagn, kirkeindikerende stedsnavn og andre kirkeindikasjoner. De listene som er gjengitt nedenfor må kommenteres, suppleres og korrigeres av lokalhistoriske eksperter.

Kirketradisjoner

Dette er konkrete påstander om at kirker skal ha eksistert, gjerne med stedsangivelse og omtale av bygningsrester eller rester etter kirkegård. Ofte vil det også være kirkeindikerende stedsnavn knyttet til de aktuelle lokalitetene.

 • Gimle i Kristiansandl: Kirke omtalt på Gimle, også omtalt som forløper til kirken på Oddernes
 • Møvik i Kristiansand: Kirke og gravplass omtalt ved Kabeldalen i Møvik, ble ødelagt ved vegbygging på 1980-tallet
 • Mosby i Kristiansand: Kirke omtalt på Ytre Mosby
 • Erkleiv i Kristiansand: Kirke omtalt ved Erkleiv, benrester funnet ved senking av tjern
 • Grovika i Kristiansand: Kirke omtalt ved en rektangulær innhegning som kalle Kirkegården
 • Føreid i Kristiansand: Gravplass omtalt ved Kjerregardsmyra, skal ha blitt brukt under svartedauden
 • Ve i Kristiansand: Kirke omtalt ved Kapellekra ved tunet på Ve, tingsted i nærheten
 • Gjerulvstad i Songdalen: Kirke omtalt i fjellhule mellom Gjerulvstad og Greipstad
 • Lindås i Songdalen: Kirke omtalt ved Lindåsvarden
 • Stomnås i Songdalen: Kirke omtalt ved Stomnås 1 km øst for Finsland kirke
 • Repstad i Søgne: Kirke omtalt i fjellhulen Repstadkjørka
 • Monen i Mandal: Forløper til Holum kirke er omtalt på Monen 800 m sør for dagens kirke, stedsnavnet Kjørkehaugen angitt ved Monen
 • Skinsnes i Mandal: Herberge og kapell omtalt ved Munkestø på Skinsnes
 • Skogsøy i Mandal: Herberge og kapell omtalt ved Munkestø på Skogsøy
 • Valand i Mandal: Kirke omtalt på Valand, flyttesagn for Harkmark
 • Harkmark i Mandal: Kirke omtalt på motsatt side av elven for kirken som ble bygget i 1613
 • Skjernøy i Mandal: Kirke omtalt ved Kjerkevika ved gammelt fiskevær på Skjernøy
 • Hogganvik i Mandal: Kirke omtalt ved Kjerkevollen i Hogganvik
 • Fonnebø i Mandal: Kirke omtalt ved Fonnebø som har vært prestegård, et jorde kalles Klosteret, Munkestø på Malmøya
 • Finnsdal i Marnadal: Kirke omtalt ved Finnsdal 1 km øst for Marnadal stasjon
 • Lunden i Marnadal: Kirke og kirkegård omtalt ved Lunden, også angitt som forløper til Laudal kirke
 • Haraldstad i Marnadal: Kirke omtalt ved Kjørkebakken på Haraldstad, Kjørkevollen i nærheten
 • Presthus i Lindesnes: Kapell og munkesete omtalt på Presthus vest for Spangereid
 • Njerve i Lindesnes: Kloster omtalt ved Njerve øst for Spangereid
 • Svennevik i Lindesnes: Kloster om talt ved Svennevik, navnet Klosteret angitt
 • Solberg i Audnedal: Kirke omtalt ved Kjørkeekra på Solberg 3 km øst for Ytre Øydnavatnet, Kjørkjeleet og Kjørkjerunnan i nærheten
 • Skopteland i Audnedal: Kirkegård omtalt på Skopteland, skal ha blitt benyttet under svartedauden
 • Valand i Audnedal: Kirke omtalt ved Prestvika nordøst for Ytre Øydnavatnet, steinkors fantes
 • Helleren i Åseral: Kirke omtalt ved helleren nord for Gjuvvatn
 • Åvesland i Hægebostad: Kirke omtalt ved Kjørkjehaugen på Åvesland nordvest for Haddeland
 • Gyberg i Hægebostad: Kirke omtalt ved Kjørkjegarden på Gyberg, flyttesagn for Hægebostad
 • Jåsund i Lyngdal: Kirke omtalt ved lokaliteten ”Oppmed kjørka” på åsen nord for Jåsund
 • Korshamn i Lyngdal: Kirke omtalt ved Kjørkebakken i nærheten av Korshamn kirke fra 1906
 • Selør i Lyngdal: Kirke og kirkegård omtalt, spor etter kirkegård finnes på Østre Seløy
 • Berge i Lyngdal: Kloster omtalt på Berge i Lyngdal
 • Bjerga i Lyngdal: Kirke omtalt ved Kjørkebakken på Bjerga vest for Lyngdal
 • Fidjeland i Lyngdal: Kirke omtalt ved Kjerkevollen på Fidjeland nord for Tjomsland
 • Borhaug i Farsund: Kirke omtalt ved Kjørrgardsåkran på Borhaug
 • Rudjord i Farsundl: Kirke omtalt ved Munkekjerka på Rudjord
 • Frestad i Farsund: Kirke omtalt ved Pilsteinsvollen på Frestad
 • Kjørrefjord i Farsund: Kloster og kirke omtalt ved Kjørrefjord, navnet Kjørkebakken angitt i nærheten
 • Loshamn i Farsund: Kirke omtalt ved Kjørgarden i Loshamn
 • Nautland i Farsund: Kirke omtalt ved en firkantet inngjerding kalt Kjerkegarden på Nautland
 • Årland i Farsund: Kirke omtalt ved Årland ???
 • Røynskog i Farsund: Kirke omtalt i fjellhule ved Røynskog, muligens brukt etter reformasjonen
 • Gjervoldstad i Farsund: Kirke omtalt i fjellhule ved Gjervoldstad, muligens brukt etter reformasjonen
 • Kvanvik i Flekkefjord: Kirke og gravplass omtalt ved Kjerkevollen i Kvanvik, kirkeflyttingssagn med ukjent byggested, Kjerkefjellet i nordøst (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F129266)
 • Håland i Kvinesdal: Kirke omtalt ved Reet i Skibedalen under Håland
 • Sandsheia i Kvinesdal: Kirke og kirkegård omtalt på Sandsheia vest for Feda
 • Ytre Egeland i Kvinesdal: Kirke og kloster omtalt på den gamle storgården Ytre Egeland
 • Liknes i Kvinesdal: Kloster omtalt ved Liknes kirke i Kvinesdal
 • Helle i Kvinesdal: Kirke omtalt ved Helle i Kvinesdalen
 • Virak i Sirdal: Kirke omtalt ved Virak, Kjørkeberget i nærheten
 • Fintland i Sirdal: Kirkegård omtalt ved Borgje på Fintland
 • Hompland i Sirdal: Kirke omtalt ved Hompland, tuft skal ha vært synlig i 1920
 • Lunde i Sirdal: Kirke omtalt ved Lunde der det ble bygget kirke i 1819
 • Fidjeland i Sirdal: Kirke omtalt ved Tolvkyrhelleren ved Fidjeland, stedet er nå neddemmet

Kirkesagn

Kirkesagn inneholder, i motsetning til kirketradisjoner, enkelte overnaturlige elementer. Den mest interessante sagntypen i jakten på udokumenterte kirker er såkalte flyttesagn som beretter at kirken var planlagt bygget ett sted, men forhold gjorde at kirken måtte bygges et annet sted, som regel der den dokumenterte kirken ble bygget. Kirkeflyttingssagnene forekommer ofte sammen med kirketradisjoner og er også ofte ledsaget av kirkeindikerende stedsnavn. Dette gjør at en del fagfolk nå tror at flyttesagnene meget vel kan inneholde indikasjoner på udokumenterte kirker.

 • Dønnestad i Kristiansand: Kirke planlagt på Dønnestad ble fullført på Tveit
 • Heisel i Vennesla: Kirke planlagt ved Heisel ble fullført ved Vennesla
 • Vigeland i Vennesla: Kirke planlagt ved Høgevollen under Vigeland ble fullført ved Vennesla (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F104137)
 • Verås i Vennesla: Kirke planlagt ved Høgevold på Store Verås ble fullført ved Vennesla (Kilde: http://arkeologi.blogspot.com/2004/12/dekirker-og-kirkesagn.html)
 • Rauermoen i Vennesla: Kirke planlagt ved Rauermoen vest for Otra ble fullført ved Vennesla
 • Stallemo i Vennesla: Kirke planlagt ved Stallemo ble fullført ved Vennesla
 • Skarpengland i Vennesla: Kirke planlagt ved Kjørkebakken 2 km nord for Engeland ble fullført ved Øvrebø
 • Nodeland i Songdalen: Kirke planlagt ved Nodelandsmoen ble fullført ved Greipstad
 • Frikstad i Songdalen: Kirke planlagt ved Frikstad ble fullført ved Finsland
 • Vamoen i Songdalen: Kirke planlagt på Vamoen ble fullført ved Finsland
 • Lunde i Søgne: Kirke planlagt ved Røddinga under Lunde, etter sagnet skal kors ha stått på stedet (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F212716)
 • Torvesanden i Søgne: Kirke planlagt ved Kabelhola ved Eik på Torvesanden ble fullført ved Søgne
 • Berge i Søgne: Sagn om gjetere som ble gravlagt på Kjørrgårmyra ved Roligheda på Berge
 • Røyseland i Mandal: Kirke planlagt ved Kjørkemonen på Røyseland ble fullført ved Holum (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F104139)
 • Heddeland i Marnadal: Kirke planlagt ved Kjørkebakken på Heddeland ble fullført ved Øyslebø
 • Høye i Marnadal: Kirke planlagt ved Høye ble fullført ved Øyslebø
 • Skuland i Marnadal: Kirke planlagt på Skuland ble fullført ved Laudal
 • Grovan i Marnadal: Kirke planlagt ved Krigsvik på Grovan ved Manflå ble fullført ved Bjelland
 • Hesså i Marnadal: Kirke planlagt ved Hesså ble fullført ved Bjelland
 • Møgedal i Lindesnes: Kirke planlagt ved Øygard i Møgedal ble fullført ved Spangereid
 • Nylund i Lindesnes: Kirke planlagt ved Nylund ble fullført ved Valle
 • Sletteberg i Lindesnes: Kirke planlagt ved Sletteberg på østsiden av Audna ble til slutt reist på Vigmostad
 • Vivlemo i Audnedal: Kirke planlagt på Vivlemo ble fullført ved Konsmo, flere Kirke- og Prestnavn i området
 • Gygrehaugen i Audnedal: Kirke planlagt ved Gygrehaugen ble fullført ved Konsmo, lokalisering uklar
 • Byremo i Audnedal: Kirke planlagt ved Hårtveit på Byremo ble fullført ved Grindheim
 • Leland i Audnedal: Kirke planlagt ved Leland ble fullført ved Grindheim 3 km lenger vest
 • Vassbotnen i Audnedal: Kirke planlagt ved Vassbotnen ble fullført ved Grindheim
 • Kyråssletta i Hægebostad: Kirke planlagt ved Kyråssletta ble fullført på Kjørkjeodden der Eiken kirke ligger i dag
 • Røringsvollen i Lyngdal: Kirke planlagt ved Røringsvollen ble fullført ved Kvås
 • Moismoen i Lyngdal: Kirke planlagt på Moismoen ble fullført ved Kvås
 • Hestad i Lyngdal: Kirke planlagt ved Kjørkjevollen på Hestad ble fullført ved Kvås
 • Høyland i Lyngdal: Kirke planlagt ved Høyland ble fullført ved Austad
 • Bjørnestøylene i Lyngdal: Kirke planlagt ved Bjørnestylene ble fullført ved Austad
 • Nyland i Lyngdal: Kirke planlagt ved Nyland ble fullført ved Lyngdal
 • Bergemoen i Lyngdal: Kirke planlagt på Bergemoen ble fullført ved Lyngdal
 • Frøyland i Farsund: Kirke planlagt ved Kjørkelogga på Frøyland ble fullført ved Vanse
 • Spindanger i Farsund: Kirke planlagt ved Spindanger ble fullført ved Spind
 • Støytland i Flekkefjord: Kirke planlagt ved Støytland øst på Hidra ble fullført ved Hidra
 • Ågenes i Flekkefjord: Kirke planlagt ved Ågenes nord for Våge ble fullført ved Hidra
 • Eide i Flekkefjord: Kirke planlagt ved Eide ble fullført ved Hidra
 • Lauvsnes i Flekkefjord: Kirke planlagt ved Lauvsnes nordøst på Hidra ble fullført ved Hidra
 • Lende i Flekkefjord: Kirke planlagt ved Kirkerøysen på Lende ble fullført ved Bakke
 • Kongevoll i Flekkefjord: Kirke planlagt ved Kyrkjeågeren på Kongevoll ble fullført ved Gyland (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F104141)
 • Åsemoen i Kvinesdal: Kirke planlagt ved Åsemoen ble fullført ved Fjotland
 • Galdal i Kvinesdal: Kirke planlagt ved Galdal ble fullført ved Fjotland
 • Totland i Sirdal: Kirke planlagt ved Kjørketufta på Totland ble fullført ved Lunde

Kirkeindikerende stedsnavn

Rundt mange dokumenterte kirkesteder, også der kirken forlengst er forsvunnet, forekommer mange navn med førsteledd Kirke-, Prest- eller lignende. Slike navn forekommer også mange steder der det er tradisjoner eller sagn om udokumenterte kirker. Da er det nærliggende å tenke seg at slike navn kan være indikasjoner kirker selv der det ikke lenger finnes kjente tradisjoner eller sagn. Noen navn som Kirkevollen, Kirkeåkeren, Kirkehaugen, Presthus o.l. er blant dem som inneholder de sterkeste indikasjonene på glemte kirker. Det er neppe riktig når det hevdes at de aller fleste av disse navnene har med eiendomsforhold, kirkeveg eller kirkelignende terrengformasjoner å gjøre.

 • Kirkebukta i Kristiansand: Navnet Kirkebukta angitt sør for Kristiansand stadion, Prestøya mot sørøst, Prestvika mot nordvest
 • Torridal i Kristiansand: Navnet Prestøya angitt mellom Hannevik og Langmyr
 • Berhus i Kristiansand: Navnet Presteengen angitt under Berhus som var eid av Tveit prestebol
 • Vrånes i Kristiansand: Navnet Kjerkevika angitt ved Kongshavn
 • Homsteane i Vennesla: Navnet Kjørkedalen angitt 1,5 km sørøst for Homsteane
 • Steinsland i Vennesla: Navnet Kyrkjemyr angitt nord for Steinsland vest for Sandlandsvatn
 • Sandland i Vennesla: Navnet Kyrkjemyr angitt nordøst for Sandland 2 km sørvest for Hægeland
 • Kyrkjedalen i Vennesla: Navn angitt sør for Kilefjorden
 • Sandrip i Vennesla: Navnet Kjørkebakken angitt på Sandrip
 • Føreland i Vennesla: Navnet Kjørkebakken angitt sørvest for Røykenes
 • Kjørkeheia i Vennesla: Navn angitt øst for Skislandsfjord, muligens knyttet til kirkeveg mot Vennesla
 • Birkeland i Songdalen: Navnet Kjørkeåkeren angitt på Birkeland
 • Mesel i Songedalen: Navnene Kyrkjetjønn og Kyrkjedalsbekken angitt sørvest for Trælevatnet
 • Udvår i Søgne: Navnet Klosterholmen angitt nord for Udvår
 • Songvår i Søgne: Navnet Prestvika angitt nord på Songvår
 • Rivenesfjorden i Søgne: Navnene Kirkeholmen og Prestholmen angitt i Rivenesfjorden
 • Årstøl i Søgne: Navnet Kjørkevollen angitt på Årstøl
 • Østre Skogsfjord i Mandal: Navnet Kjerkevollen angitt ved Østre Skogsfjord
 • Kloster i Mandal: Navn angitt 1 km nord for Fuskeland
 • Vatne i Mandal: Navnet Kjerrestadneset angitt ved Vatne i nordenden av Skagestadvatnet, Kyrkjebuknappen 3 km mot sørøst
 • Landøy i Mandal: Navnet Prestholmen angitt sør for Landøy, på Landøy var det gravplass for ilanddrevne sjøfolk
 • Sandøy i Mandal: Navnet Kapellbukta angitt nord på Sandøy
 • Ime i Mandal: Navnet Kjerkeåkeren angitt på Ime øst for elven ved Mandal
 • Manneråk i Marnadal: Navnet Kjørkeheia angitt 1 km øst for Manneråk
 • Leineland i Marnadal: Navnet Kjørkebakken angitt like nordøst for Leineland
 • Rosseland i Marnadal: Navnene Kjørkjekleiva, St. Olavskjelda pg Prestestemmen angitt på Rosseland
 • Kyrkjehei i Marnadal: Navn angitt ved fylkesgrensen 3 km nord for Homme
 • Ramsland i Lindesnes: Navnet Kjørkeleet angitt på Indre Ramsland
 • Våre i Lindesnes: Navnene Kjørkesundet og Kjørevika angitt nord på Våre
 • Hennestad i Lindesnes: Navnet Kjørkeåkeren angitt på Hennestad 5 km nord for Valle, kan være identisk med kirke på Hargnastada nevnt i diplom fra 1308 (Kilde: Middelalderske kirkesteder i Vest-Agder fylke, Riksantikvaren 2016)
 • Tryland i Lindesnes: Navnet Kjørkevollen angitt på Tryland
 • Seland i Audnedal: Navnene Kjørkjeneset og Prestmonen angitt på Seland
 • Hægeland i Audnedal: Navnet Kyrkjeåkeren angitt på Hægeland
 • Nebstad i Audnedal: Navnet Kjørkjebakkstykket angitt på Nebstad, Klokkåsen og Kjørrebrodan i nærheten
 • Helle i Audnedal: Navnet Kjørkjeneset angitt på Helle
 • Iveland i Audnedal: Navnet Kjørkjemonen angitt på Iveland, Prestskille i nærheten
 • Ytre Eigeland i Audnedal: Navnet Kjørkjekjerre angitt på Ytre Eigeland, lokaliseringen uklar
 • Håvestøl i Åseral: Navnene Olavsdalen, Prestehommen og Degnehommen angitt ved fylkesgrensen på Håvestøl
 • Bredland i Åseral: Navnet Kjørkeneset angitt på Bredland i Vestredalen
 • Kyrkjemyr i Åseral: Navn angitt 600 moh sørøst for Kovehei 4 km sørvest for Åseral
 • Skeie i Hægebostad: Navnene St. Olavs bord og St. Olavs myr angitt ved gammel veg mot Grostøl
 • Kvåle i Hægebostad: Navnet Kyrkjeknatten angitt like vest for Kvåle 5 km øst for Eiken
 • Solheim Hægebostad: Navnet Kyrkjefjellet angitt vest for Lygne
 • Snartemo i Hægebostad: Navnet Kjerkevollen angitt på utskiftingskart på Nedre Snartemo
 • Vemestad i Lyngdal: Navnet Kjørkjekniben angitt på fellesbeite med Li, navnet Tingmonen på flate ved Lygna
 • Foss i Lyngdal: Navnet Kjerrbakken angitt på Øvre Foss øst for Lygna
 • Grimshammar i Lyngdal: Navnet Kjørkeheia angitt på Grimshammar vest for Foss, Tingsfjellet i nærheten
 • Dydland i Lyngdal: Navnet Kjørkedalen angitt 500 m øst for Dydland
 • Vieland i Lyngdal: Navnet Presttjern angitt i nord ved grensen til Nebdal
 • Bjodland i Lyngdal: Navnene Kjørkebakken og Tingvollen navn angitt på Bjodland i Austbygda
 • Opsal i Lyngdal: Navnet Kjørkebakken angitt på Opsal i Austbygda
 • Ramsland i Lyngdal: Navnet Kjørkeleet angitt på Indre Ramsland
 • Lene i Lyngdal: Navnet Kjørkeleet angitt på Lene
 • Eiesland i Lyngdal: Navnene Kjørkjebakken, Kjørkjeberga og Kjørkjeura angitt på Eiesland
 • Nakkestad i Lyngdal: Navnet Kjørkehaugen angitt ved steinblokker på Nakkestad (Kilde: Lokalitet 52582 i http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Vest-Agder/Lyngdal/Kirkehaugen)
 • Hundingsland i Lyngdal: Navnet Kjørkebakken angitt nord for Revfjellet på Hundingsland
 • Markøy i Lyngdal: Navnet Kjørgardsvika angitt nordøst på Østre Markøy
 • Belland Lyngdal: Navnet Kjørkebakken angitt på Belland, Blåsåsen 500 m mot øst
 • Eitland i Lyngdal: Navnene Kjørka, Kjørvika og Likvika angitt på Eitland
 • Åmland i Lyngdal: Navnet Presthaugen angitt på Åmland, Likstøa ved sjøen mot øst
 • Øvre Ås i Lyngdal: Navnet Kirkekniben angitt på Øvre Ås øst for Hagestadvatnet
 • Prestjord i Lyngdal: Navn på gård 2 km nord for Austad, Preststranda er nabogård
 • Østre Rom i Lyngdal: Navnet Kjørgardsekra angitt på Østre Rom, Kjeråsen på nabogården Hagen
 • Rosfjord i Lyngdal: Navnet Kjørkeleet angitt på gården Rosfjord innerst i Rosfjorden
 • Kvåvik i Lyngdal: Navnene Preståsen og Galgebakken angitt på Kvåvik
 • Djupvik i Lyngdal: Navnet Kjørkevollen angitt i Djupvik sør for Lyngdalsfjorden
 • Hindersland i Lyngdal: Navnet Kjørkehaugen angitt på Hindersland
 • Vilshamar i Lyngdal: Navnet Kjørkehaugen angitt på Vilshamar, Kyrfjellet i nærheten
 • Røydland i Lyngdal: Navnet Kjørkeåkeren angitt på Røydalnd
 • Øvsteland i Lyngdal: Navnene Kjørkehelleren og Kjørkesteinen angitt på Øvsteland vest for Lyngdal
 • Grabu i Farsund: Navnet Kirkefjellet angitt sørøst for Grabu
 • Midthassel i Farsund: Navnet Kjørkehaugen angitt på Midthassel, Kjørkefeda angitt på Østhassel
 • Jørstad i Farsund: Navnene Kjørkebakken og Ytre Kjørkeleet angitt på Jørstad
 • Heskestad i Farsund: Navnet Kjørkeåkeren angitt på Heskestad
 • Udalskjørka i Farsund: Navn angitt på hule nord for Rudjord, Kjørkesletta angitt i nærheten
 • Elle i Farsund: Navnet Kjørkjeleet angitt både på Elle og på nabogården Ellenes
 • Kjørrvika i Farsund: Navn angitt innerst i Listafjorden
 • Frøysti i Farsund: Navnet Kjørkeåkeren angitt på Frøysti
 • Snabbe i Farsund: Navnene Kjørkeberget og Krossen angitt på Snabbe
 • Prestøya i Farsund: Navn angitt 3 km sørøst for Farsund
 • Nenningskaret i Farsund: Navnet Kjergarden angitt ved Nenningskaret
 • Holmen i Farsund: Navnet Kjerkevollen angitt ved Holmen
 • Drange i Farsund: Navnet Kjerkeodden angitt ved Drange
 • Rasvåg i Flekkefjord: Navnet Lille Kirkesund angitt vest for Rasvåg
 • Våge i Flekkefjord: Navnet Kjerkevollen angitt på Våge
 • Kvelland i Flekkefjord: Navnet Kjerkefjellet angitt ved Kvelland nord for Abelnes
 • Kjørsfjellet i Flekkefjord: Kjørsfjellet angitt nord for Hidrafjorden der det tidligere skal ha vært en vete og vaktbuer (Kilde: https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F171167)
 • Simonskirka i Flekkefjord: Navn angitt 5 km øst for Flekkefjord
 • Kyrkjevatna i Flekkefjord: Navn angitt 2 km nordøst for den gamle Gyland kirke
 • Nordhelle i Kvinesdal: Navnet Kyrkjelia angitt vest for Lille Nordhelle nord for Storheia
 • Kloster i Kvinesdal: Navn angitt 3 km sør for Liknes
 • Kyrkjeheia i Kvinesdal: Navn angitt 2 km sørøst for Moi
 • Gjemlestad i Kvinesdal: Navnet Kjørkebakken angitt på Gjemlestad, Kjørkeknuten på nabogården Espeland
 • Haugland i Kvinesdal: Navnene Kjørkevollen og Kjørkjevadet angitt på Øvre Haugland, spor etter rund innhegning
 • Sporkland i Sirdal: Navnet Presthølen angitt på Sporkland som også var presteenkesete
 • Oftedal i Sirdal: Navnet Kjørkevollen angitt i Oftedal, et trekors skal ha stått i nærheten
 • Øksendal i Sirdal: Navnet Kjørkestøa angitt i Øksendal
 • Gjosdal i Sirdal: Navnet Prestekjeret angitt i Gjosdal
 • Seland i Sirdal: Navnene Kjørkebakken og Kjørkemyra angitt sør for Seland
 • Ousland i Sirdal: Navnene Kjørkebakken og Prestkjelda angitt i Ousdal
 • Sinnes i Sirdal: Navnet Kyrkjeneset angitt på nes i Sinnesvatn
 • Ådneram i Sirdal: Navnet Kyrkjeknuten angitt like nord for Ådneram

Andre kirkeindikasjoner

Også andre indikasjoner på udokumenterte kirkesteder kan forekomme, f.eks. spor etter kristen gravlegging, eiendomsforhold og antydninger på gammelt kartmateriale. Antallet indikasjoner av denne typen vil normalt være beskjedent i forhold til de som er omtalt foran.

 • Grim i Kristiansand: Hospital fantes ved Grim i 1641, kankje har det også stått et kapell
 • Flekkerøy i Kristiansand: Gammel gravplass fantes på Flekkerøy
 • Drangsholt i Kristiansand: Gammel gravplass skal ha vært synlig ved Kiløyna i 1880
 • Torsvik i Kristiansand: Gravplass fantes for ilanddrevne sjøfolk
 • Lamholmen i Søgne: Gravplass fantes for ilanddrevne sjøfolk
 • Aspholmen i Mandal: Gravplass fantes for ilanddrevne sjøfolk
 • Eggholmen i Mandal: Gravplass fantes for ilanddrevne sjøfolk
 • Ramsøy i Mandal: Gravplass fantes for ilanddrevne sjøfolk
 • Sløgedal i Marnadal: Det skal ha bodd prest på Sløgedal 7km øst for Øyslebø
 • Sutnøy i Lyngdal: Gravplass fantes for ilanddrevne sjøfolk i
 • Eikvåg i Farsund: Gravplass fantes ved Grønnsletta for ilanddrevne sjøfolk
 • Terøy i Farsund: Gravplass fantes for ilanddrevne sjøfolk
 • Skarvøy i Farsund: Gravplass fantes for ilanddrevne sjøfolk
 • Kollsøyna i Flekkefjord: Gravplass fantes for ilanddrevne sjøfolk
 • Prestøya i Flekkefjord: Innhegnet gravplass fantes for ilanddrevne sjøfolk

Kilder

 • Jan Brendalsmo og Frans-Arne Stylegar: Ødekirker og kirkesagn, Hikuin 2003
 • Bertelsen, Dag: Kirker i glemselens slør, 2016
 • Statens kartverk: Sentralt stedsnavnregister
 • Bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur