Kaigata 3 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Først bygde Kjell Arnesen et moderne kontorbygg her, så har det igjen blitt bygd ut og modernisert.
Foto: Einar Dahl 2017
Kaigata 3 sett fra sjøsiden.
Foto: Einar Dahl 2017
Kaigata 1 til høyre, så nr. 3. Artig bilde med bilen med reisegodsoppbevaring. 1930-tallet?
Kaigata 3 til høyre, nr. 5 til venstre, begge med tilhørende brygger nedenfor. Ca. 1938.
Bryggene i Kaigata sett fra sjøen. Til venstre et lagerhus nedenfor Kirkegata 1, så følger Kaigata 3, 5 og Bankgata 1. 1940.

Kaigata 3 var i mange tiår hovedbasen for først Arnesen & Georgsen, senere Kjell Arnesen A/S. Adressen besto av 2 bygg; en mindre forretningsgård og ei brygge. På 1970-tallet bygde Kjell Arnesen nytt kontorbygg og i 2005/06 ble gården påbygd og slått sammen med brygga Kaigata 5. - Gammelt matr.nr. 266.

Arensen & Georgsen

Samuel Arnesen og Joachim Georgsen startet i 1889 med to tomme hender og stort pågangsmot og bygde Arnesen & Georgsen opp til å bli et stort firma. Først med dampskipsekspedisjon og agentur/kommisjonsforretning, senere med import av kull og salt og eksport av tran og tørrfisk. Eid av Arnesen & Georgsen i 1904/18.

Georgsen døde i 1921, da overtok Arnesen det hele. Begge gründerne hadde bare folkeskole- utdanning, men ble svært aktive samfunnsborgere, i Arbeiderforeningen og i det politiske liv. Arnesen var også ordfører en kort periode. Samuel Arnesen døde i 1935 og firmaet ble ført videre av sønnen Einar som ”Samuel Arnesens Eftf. A/S” med dampskipsekspedisjon, agentur & kommisjonshandel; tran, salt- og tørrfisk, lager av salt og kull. Se også Kaigata 5.

Skjøte fra Olaf Jensen til Tromsø havnevesen i 1938.

Rollo, bybudsentralen, (Rolf Pettersen), samlesentral for brukt emballasje, (1957).

Kjell Arnesen

Kjell Arnesen A/S, ble etablert i 1954 i nr. 3A. I 1956 ble de forhandlere for Nobø kontorutstyr og med dette som grunnlag ble bedriften bygd opp som en allsidig forhandler av kontormøbler, maskiner, utstyr og rekvisita.

I 1977 kjøpte Kjell Arnesen nr. 3 av havnevesenet og fikk derved plass til administrasjon og lager. (1990/99)– Flyttet i 199? til Kvaløyvegen 311.

Troms bilgods A/S, Troms innland rutebil A/S, (1972), Universitetssamskipnaden i Tromsø, (1972/77), UiTø, inst. for samfunnsvitenskap, (1972), Natonal kassa register A/S, salgskont., (1972/86 i 3A), Olivetti Norge A/S, repr., (1972/86 i 3a), Inspektør Gunnar Gabrielsen, (1972).

Innredningssystemer A/S i 3A, (1982/96).

I 2005/6 ble Kaigata 3 og 5 totalrenovert, delvis utbygd og bygd sammen.

Med adresse Kaigata 3-5: Kaigata Legekontor, Skatt Nord, Kemneren i Tromsø, (2013).

Kilder

  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99 og 2013.