Leksikon:Hvid

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hvid (lat. album, n., ty. Witten), dansk og norsk mynt som ble slått etter mønster av den tyske Witten, og som normalt ble regnet lik 4 penninger = 1/3 sk. (jf. lybsk myntregning). Pga. forringelse gikk det i de første to–tre tiårene av 1500-tallet gjerne flere hvid på en skilling, opp til 6. I Norge ble hvid utmyntet fra 1490-årene, både av kongemakten og av erkebiskopen (kronhvid og S. Oluf-hvid). I Danmark ble hvid slått allerede fra 1300-årene, og utmyntingen fortsatte til 1686, fra 1619 som koppermynt. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.