Leksikon:Lammersbevegelsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Lammersbevegelsen, religiøs bevegelse med navn etter presten Gustav Adolf Lammers, som i 1856 etablerte en frimenighet i Skien («Den frie apostolisk christelige Menighed i Skien»), gjerne kalt den lammerske frimenighet. Baptistisk pregede menighetsdannelser inspirert av lammersbevegelsen kjennes i de følgende år en rekke steder. Lammersbevegelsen praktiserte dåp av voksne, streng kirketukt og hadde en demokratisk organisering bygd på frie enkeltmenigheter. Forbindelse til baptistene (s.d.) og andre frie religiøse grupper var merkbar. Som egen gruppering gikk lammersbevegelsen ganske raskt i oppløsning, men den fikk etterfølgere i en rekke frittstående grupper og menigheter som i 1884 ble samlet i Det norske Misjons­forbund. Lammersbevegelsen har dermed spilt en betydelig rolle i forhold til norsk frikirkelig utvikling på 1800-tallet. A.B.A.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.