Leksikon:Lodbjelker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lodbjelker, lange og grove, firkanthogde bjelker. Størrelsen på lodbjelker kunne av og til nå mastetømmers dimensjoner, og hogsten ble blant annet derfor i høy grad forsøkt regulert (jamfør forordning 9. april 1643, NRR VIII s. 272, og forordning 20. august 1726, Schou II s. 519f.). Bestemmelser om dimensjoner og avvirkning for øvrig er gitt blant annet i forordning 3. juli 1640 (NRR VII s. 788), forordning 24. januar 1641 (NRR VIII s. 17), forordning 4. april 1668 (Forordn. og aabne Breve I fol. 1007a), skogord. 5. mai 1683 (smst. II s. 850f.) og forordning 7. okt. 1728 (Schou II s. 555f.). Betegnelsen lodbjelker har kanskje språklig sammenheng med eng. load, et trelastmål på 50 engelske kubikkfot. (Skogvæsenets historie I s. 221.) H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.