Engelsk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Engelsk er et germansk språk som er offisielt språk i en rekke land og lingua franca over store deler av verden. I Norge er det første fremmedspråk i skolen, og det fremmedspråket desidert fleste nordmenn er i stand til å kommunisere på når man ser bort fra våre skandinaviske nabospråk.

Selv om det siden vikingtiden har vært mye kommunikasjon med England påvirket språket i langt mindre grad norsk enn det som er tilfelle med germanske språk på kontinentet. Dette begynte å endre seg i mellomkrigstiden da det kom en økt orientering mot Storbritannia, og det kom et stort skifte etter andre verdenskrig. Språket erstattet tysk som første fremmedspråk i skolen, og gjennom massekommunikasjon forholder nordmenn seg daglig til engelsk. Rett før andre verdenskrig identifiserte Aasta Stene 530 engelske låneord i norsk, mens Anglisismeordboka fra 1997 har med 4000 oppslag.