Otto Sverdrups gate 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Her i svingen lå nr. 11. Nesten femti år etter at huset ble revet har lite skjedd.
Foto: Einar Dahl 2017
Otto Sverdrups gate 9 og 11, ca. 1938.
Nr. 11 så enda mer slitent ut i 1960.
Foto: H.A. Brandt
Otto Sverdrups gate 11 sett fra sjøsiden i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Otto Sverdrups gate 11 i Tromsø var en typisk fiskerbolig før den ble revet ca. 1970. - Gammelt matrikkelnr. 120.

Tømmermann Juski

Målebrev til Samson Qvitne, datert 26. nov., tinglyst 28. nov. 1853.

Skifte etter Samson Qvitnes enke, sluttet 30. des. 1864, hvorved eiendommen ble utlagt Tromsø fattigvæsen, i 1865.

Her bodde tømmermann Erik Ereksen Juski med kona Anna Grethe Johansen og to sønner i 1865.

Auksjonsskjøte til John Johannesen i 1871.

Fisker Ole Eliassen med kona Marta Sofie og to barn, i 1875.

Skipper Andreassen

Skjøte fra John Johannesen til Hemming Andreassen i 1880.

I 1885: Skipper Hemming Andreasen med kona Hanna Gurine og fem barn og tjenestepiken Elen Seselie Marthinesdatter.

Reder og skipper på ishavet, Hemming Adrian Andreassen med kona Hanna Gurine, åtte barn og to barnebarn, i 1900.

Skipper Hemming Adrian Andersen med kona Hanna Gurine, tre barn og tre barnebarn, fyrbøter Olaf Marius Bjørnlid med en datter, 1910.

Familiene Andresen og Bjørnlid bodde her også i 1916.

Eid av Hemming Andresens enke i 1918.

Eid av Hanna Andresens bo i 1932.

Helga Sandnes

Skjøte fra Tromsø skifterett på vegne av Heming Andersen (Andreassen) og hustru Hanna Gurines dødsbo til Helga Sandnes, i 1933.

Eid av Johanne Sandnes i 1940 og 46. Tvillingene Bjørn og Tore Sandnes vokste opp i nr. 11, farsgården.

Husmor Helga og arbeider Andreas Sandnes, lagerformann Olaf Bjørnlid, husmor Inger Storstad, (1946).

Skjøte fra Johanne Sandnes til sin halvbror Einar Johannessen på denne eiendommen og Otto Sverdrups gate 13, i 1948.

Arbeider Einar Johannessen, (1957/66).

Skjøte fra Einar Johannessen til Tromsø kommune i 1960.

Huset ble revet omkring 1970 og tomta har siden vært parkeringsplass.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.