Otto Sverdrups gate 15 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Otto Sverdrups gate har havnet helt i skyggen av Seminaret bo- og servicesenter. Nr. 15 lå midt i rekken av parkerte biler.
Foto: Einar Dahl (2017).
Othilie Thoresen og hennes barn i 1898.
Foto: Privat
Hilmar og Aslaug Karlsens barn, fem søstre og en bror, ca. 1935.
Foto: Privat
Med tilbygget var Otto Sverdrups gate 15 et ganske stort hus. Her ca. 1938.
Hilbert Hansen på 90-årsdagen i 1948.
Foto: Privat.
De fem søstrene Karlsen: Inger-Marie, Agnes, Otilie, Ella og Kirsten. Ca. 1960. - Kirsten ble gift Myklevold og havnet både på Storting og i regjering før hun ble fylkesordfører i Troms.
Foto: Privat.
Otto Sverdrups gate 15 ble revet ca. 1970.
Foto: Kåre Kristensen

Otto Sverdrups gate 15 i Tromsø var en strandeiendom mot Hansjordnesbukta der tomta ble delt i to; 15a med våningshuset og 15b med bryggegrunnen. Tomta var langgrunn og eierne fikk ikke tillatelse til å bygge så langt ut i sjøen som de ønsket. Derfor ble 15b solgt til kommunen i 1915.

Nr. 15 - Matr.nr. 119

Målebrev til Jakob Strøm, datert 18. mai, tinglyst 22. mai 1843.

Målebrev på fjæregrunnen, til Jacob Strøms bo, i 1856.

Auksjonsskjøte til Th. B. Holst, i 1856.

I 1865 bodde Ane Marta Hansdatter her med sønnene Johan Petter og Petter Johansen og døtrene Engebor, Petrine, Johanna Annina og Trine Elise Johansdatter, husmor og enke Bergethe Sørensen med fem barn Knudsen, fisker Hans Andreas Sørensen med kona Ane Martine Iversdatter og sønnen Emil Amandus, og Elen Margrethe Martinusdatter med sønnen Isak Aleksandersen.

Skjøte fra Th. B. Holst til enken Karine Bergitte Mortensen på hus, fjøs og grunn «med undtagelse av den selgeren fremdeles tilhørende grunn og tilstøtende bryggegrunn», datert i 1867, tinglyst i 1872.

Delingsforretning hvorved grunnen for våningshuset ble gitt matr.nr. 119a og den øvrige grunn, «fjæregrunnen», matr.nr. 119b, i 1872.

Kjøpekontrakt hvor Karine B. Mortensdatter solgte sin eiendom til Petter Johannessen, i 1872.

Nr. 15a – matr.nr. 119a

I 1875 bodde bryggemann Peter Johansen her med sin kone Bertine Serine, sin mor Anne Marta og sine søsken Jens og Trine Elise Johansen. Her bodde også tømmermann Knudt Johnsen Jonsgaard med kona Maren Anna og vaskekone Bergitta Knudsen med sønnene Konrad og Lars Andreas.

Auksjonsskjøte til O.B. Hansson og John Martinussen, hver for en ½-del, i 1880. - Ola Brandt Hansson var en kraftfull leder for baptistmenigheten i byen.

Skjøte fra John Martinussen til O.B. Hansson på hans ½-del, i 1883.

I 1885: Sjøfarende Albert Meyer Hansen med kona Marie og datteren Fanny, maler Michael Aas med kona Petra Dorthea, fire barn og lærerinnen Amalie Aas.

Hansen og Thoresen

Skjøte fra O.B. Hansson til Hilbert Hansen og Edvard Thoresen i 1891, også på matr.nr. 119b.

I branntakstdokumenter fra 1898 beskrives husene slik: a) Våningshus i tømmer i to etasjer, utvendig bordkledt og malt, tak med teglsten. 9,4 m. langt, 3,8 m. bredt, 4,4 m. høyt. I 1. etg. 2 værelser, kjøkken og gang, trapp opp til 2. etg, «der er ligedan». Loft i 1 rom. I huset er en murpipe, 2 komfyrer, 4 kakkelovner, 11 dører og 9 vinduer. - b)Bislag på østre side av a) og inntil samme, 2,5x2,5 m., 3,3 m. høyt. – c)Tilbygg på søndre ende av a) og inntil samme, 3 vegger av utvendig bordkledt og malt bindingsverk, 7,3 m. langt, 5,3 m. bedt og 3,8 m. høyt. Inneholder 5 rom og 1 kammer som med dør står i forbindelse med a) – d)Fjøsbygning på sørsiden, av tømmer, tekket med torv, 4,5 x 3 m., 1,5 m. høy. – e)Privet, 1 m. øst for d), utvendig kledt bindingsverk, med asfaltpapp på taket, 1,4x1,4 m., 2 m. høyt.

Her bodde skipstømmermann Edvard Kornelius Andr. Thoresen med kona Otilie, fire barn og svigermor Kristina Magrethe Hansen, verftsformann Hilbert Martin Hansen med kona Petrea, pleiesønnen Richard Johan Hansen og svigermora Elmine Olsen, i 1900.

Hilbert Hansen var verftsformann på Isaksenverftet. Han var fritenker mens kona Petrea var praktiserende katolikk.

I 1910 bodde verftsformann Hilbert Hansen her med kona Petrea, pleiesønn Richard Thoresen Hansen og pleiedatter Liv Thoresen Hansen, enke Elmine Olsen, lærerskoleelev Pavel Andersen, enkemann Peter Thoresen, enkemann og sjømann Edvard Thoresen, tanten Franchiska Thoresen og barna Gyda, Aslaug, Petrus, Herman, Hans og Eddy Thoresen.

I 1916: Verftsformann Hilbert Martin, Petrea Maren, Andrea Helmine, fisker Hilbert Karl og tømmermann Richard Thoresen Hansen, fisker Hilmar Kr. og Aslaug Karlsen, lagerformann Edvard Korn., husholderske Franziska Helene, sjømann Herman, Edy, Laura og Petrus Thoresen.

Eid av Hilbert Hansen og Edv. Thoresen i 1918.

Skjøte fra skifteretten i avdøde Edvard Thoresens og gjenlevende hustrus dødsbo, til Hilmar Karlsen på en ½-del av eiendommen, i 1918.

Eid av H.M. Hansen og tømmermann Hilmar Karlsen i 1932 og 1946.

Kontrakt mellom Tromsø Elektrisitetsverk og H. Hansen om kjøp på avbetaling av elektrisk installasjon, i 1936. – En tilsvarende kontrakt også med Hilmar Karlsen.

Arbeider Tina Jensen, (1940).

Skipstømmermann Hilbert Hansen, tømmermann Hilmar, kjøkkensjef Ella og matros Arnold Karlsen, arbeider Arthur Kristiansen, arbeider Anton Olufsen, diskedame Solveig Seljelv, (1946).

Karlsen

I 1949 solgte Hilbert Hansen sin ½-del av eiendommen til Hilmar Karlsen. Samme år døde han, 91 år gammel.

Hilmar Karlsen, (1957). Far til senere fylkesordfører Kirsten Myklevold.

Husmor Karoline Eilertsen, arbeider Anton Olufsen, (1957).

Skjøte fra Hilmar Karlsen til Tromsø kommune i 1962.

Husene ble revet ca. 1970 og senere har tomta vært parkeringsplass.

Nr. 15b – matr.nr. 119b

Auksjonsskjøte fra Th. B. Holsts konkursbo til O.B. Hansson i 1885.

Skjøte fra O.B. Hansson til Hilbert Hansen og Edvard Thoresen, i 1891

Skjøte fra Hilbert Hansen og Edvard Thoresen til Tromsø kommune, i 1915.

Eid av Tromsø kommune i 1918 og 1946.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.