Otto Sverdrups gate 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Otto Sverdrups gate 1 ser ut som det nesten alltid har gjort.
Foto: Einar Dahl (2017).
Huset sett fra Seminarbakken.
Foto: Einar Dahl (2017).
Otto Sverdrups gate 1, til høyre, i 1938.
Bakgården til nr. 1 i 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim
Barn leker foran nr. 1, ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Otto Sverdrups gate 1 i Tromsø er først og fremst knyttet til den avholdte fiskeren Theodor «Tordenskjold» Johannesen. - Gammelt matrikkelnr. 309.

Theodor Johannesen

Målebrev til Morten Hansen etter dokument av 15. des. 1845, tinglyst 19. jan. 1847 (jf. auksjon 28. juni 1841).

Auksjonsskjøte til Isak Lathi på dette hus og grunn, i 1852. Skjøte fra Isak Lathi til Peter Foss samme år.

Skjøte fra Peter Foss til Peder Pedersen Næss i 1855.

Skjøte fra Peder Næss’ hustru Dorothea til Theodor Johannesen i 1861.

Skifte etter Theodor Johannesens hustru Peroline? hvor eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1865.

Beboere i 1865: fisker Theodor Johannesen, Marie Bjørkevall, fisker Peder Bernt Wiesener med kona Christiane Johannesdatter og en pleiedatter.

Fisker Theodor Johanesen med kona Lorntine Lornsdatter og to sønner, fisker Peder Bernhart Wisner med kona Kristiana og en sønn, i 1875.

I 1885: Fisker Theodor Johansen med kona Lorenthine Lorensdatter og fem barn, fisker Peder Visnersen, fisker Adolf Visner, fisker Martin Olsen med kona Kristian Johansen.

I 1900: Fisker Theodor Johannesen med kona Lorentine og fem barn, fisker Jakob Emil Kristiansen med kona Marie Theodore Thronsen og tre barn.

Karl R. Johannesen

Skjøte fra Theodor Johannesen til sønnen Karl R.L. Johannesen på underetasjen av våningshuset med ½-parter i uthus og grunn – ikke heri innbefattet det nye tilbygg til våningshuset på nordre side, til hvilket tilbygg kjøperen dog hadde forkjøpsrett, i 1904.

I 1910: Enkemann og fisker Theodor Johannesen, fisker Jakob Johannesen med kona Theodora og datteren Miranda, arbeiderpiken Johanna Hansen, fisker Karl R. Johannesen med kona Dagny og to døtre.

I 1916: Fisker Theodor, fisker Karl R., Dagny Andrea, fisker Jakob A. og Theodora Malfrida Johannesen.

Skjøte fra Theodor Johannesen til sønnen Karl R.L. Johannesen på selgerens ½-del av eiendommen, i 1916.

Eid av arbeider Karl R. Johansen i 1932.

Tove Veierød skal ha bodd her i sine første leveår, før hun dro til Harstad og ble Arbeiderpartipolitiker og senere statsråd. Foreldre: Jarle Besstun og Liv Johansen, (Kristensen(Heide Hansen).

Skipper Theodor ”Tordenskjold” Johannessen tilbrakte sine gamle dager i huset, fram til tidlig i 1920-årene. Han ble over 90 år og hadde vært en fremragende høvedsmann.

Per og A. Olsen Bjerring, han drev Bjerrings trykkeri i Storgata 96, kontordame Liv Bestun, (1940).

Karl R. Johannesen døde i 1945. Hustruen Dagny satt i uskifte.

Boktrykker Per Bjerring, kontorbetjent Liv Besstun, (1946).

Jens Tøllefsen

Skjøte fra Dagny Johannesen til Jens Tøllefsen i 1955.

Maskinsjef Trygve Johannessen, (1957).

Jens P. og Karl O. Tøllefsen, (1966).

Skjøte fra Jens Tøllefsen til Karl Tøllefsen i 1982.

Hans Eilif Hansen, (1986/90).

Karl Tøllefsen, (1990/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Kristensen/Heide Hansen: Tilbakeblikk. Tromsø 2000.