Parkgata 23 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Her på hjørnet lå stadslege Lies villa, dagens boligkompleks er fra omkring 2005.
Foto: Einar Dahl (2016).

Parkgata 23 i Tromsø finnes ikke mer, men var et ganske stort hus i sin tid. - Tidligere Nedre skolegate 19, matr.nr. 601. - Nybygget fra 2000-tallet fikk adresse Amtmannsgata.

Underfogd Lie

Målebrev til underfogd H. Lie, tinglyst 30. jan. 1879.

I 1885 bodde underfogd og fattigforstander Halvar Lie her med kona Marie og to sønner.

Lie var født i Rendalen i 1827 og var underfogd i Tromsø fra 1877-99. Han hadde vært politibetjent i byen fra 1864 av og iflg. Ytreberg kjente han byens folk ut og inn. Han skal ha vært en omgjengelig mann som fikk inn skatter og avgifter heller med det gode enn det onde.

I 1900: Underfogd Halvar Lie med kona Marie og sønnen Peder Gottfried Lie, han var bylege og Tromsø Arbeiderforenings lege. – Lie døde i 1904.

Stadslege Lie

Skjøte fra fhv. underfoged Halvar Lie til Peder G. Lie i 1909.

Peder G. Lie var født i Tromsø i 1867 og hadde hatt praksis ved Rikshospitalet før han ble bylege i 1897. Han var en faglig oppdatert mann som gjorde mye for å bedre helsestellet i byen. Han var dessuten et ivrig skytterlagsmedlem, hedret med Tromsø Skytterlags gullmedalje.

I 1910: Enke Marith Lie med sønnen Peder Gottfried, tjenestepiken Arnolda Arctander.

I 1916: Stadslege Peder G. Lie m/kontor i Storgata 94, husholderske Lucie Georgsen.

Gjensidig testamente mellom Peder Gottfried og Gunda Lie i 1916.

Dødsattest for stadslege P.G. Lie og attest om at han ikke etterlot seg livsarvinger, i 1925.

Kjøpmann Arnesen

Skjøte fra Gunda Lie til Markus Arnesen i 1926. Arnesen bodde da i Storgata 16 og drev Tromsø maskinforretning i Sjøgata 27.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Parkgata 23, tinglyst 8/6-1933.

Marcus Arnesen døde i 1935 og hustruen Anna Arnesen overtok eiendommen.

Eid av Anna Arnesen i 1940.

Familien Pettersen

Stadsingeniør Finn Jakobsen, (1940).

Hushjelp Henny Jacobsen, (1946).

Skjøte fra Anna Arnesen til fru Rakel Pettersen i 1951.

Skipper Erling Pettersen, (1957/66), fiskebåtreder i 1972/77, fiskeoppdretter i 1982, m/anlegg i Kaldfjord.

Sjølprodusentenes felleseksport A/S, (disp. Rolf Voldnes), (1972).

Elin Pettersen, (1982/93), Ruben Simonsen, (1993).

Omkring 2005 ble hele kvartalet revet og erstattet med et nytt boligkompleks med adresse Amtmannsgata. Parkgata 23 forsvant.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1885-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 2, 1961.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.