Parkgata 26 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parkgata 26 er et av få murhus i Parkgata.
Foto: Einar Dahl (2016).

Parkgata 26 i Tromsø har mye av sin historie felles med Parkgata 24. - Tidligere Nedre skolegate 26, matr.nr. 630.

Kjøpmann Brodtkorb

Målebrev hvorved grunnen tilkjennes Hilmar Lehne, datert 26. nov. 1892, tinglyst 23. feb. 1899.

Skjøte fra Hilmar Lehne til Einar Brodtkorb på grunnen, i 1899.

Skilsmissekontrakt og skjøte hvorved E. Brodtkorb tilskjøter sin fraskilte hustru Annie Brodtkorb, f. Mack, denne eiendommen og matr.nr. 378 (Parkgata 24), i 1903.

Skjøte fra Annie Mack Brodtkorb til overrettssakfører Carl Skaar på denne eiendommen og matr.nr. 378, i 1904.

Murer Nilssen

Skjøte fra Carl Skaar til Fredrik Nilssen på denne eiendommen og Nedre skolegate 24, i 1911.

Skjøte fra Fr. Nilssen til Peder Hagbart Nilssen i 1911.

I 1916: Murer Peder Hagbarth og Marie Nilsen, vognmann Lauritz og Helga Abrahamsen, kontorist Fredrik og Florense Bull, arbeider Kristianne Kristiansen, tjenestepike Jenny Widding.

Eid av murmester Peder Nilssen i 1918/32. Se også Parkgata 24. – I forbindelse med Peder Nilssens 50-årsdag skrev «Tromsø» 4. juli 1931 en omtale, bl.a.: «Peder Nilssen er jo først og fremst den eminente håndverkeren, mureren, og det er da bare den rene selvfølgelighet at han gjennom en årrekkke har måttet bli en meget benyttet mann innen standen …. Også utenfor sitt fag er det mureren – byggeren – i ham som tydelig syner sig fram. I idrettslivet i denne by har han deltatt og satt spor etter sig som få andre». Det hadde avisen dekning for, Nilssen var overturner i 16 år og æresmedlum i Tromsø skiklubb.

Bestyrer Fr. Bull, (1932).

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Parkgata 26, tinglyst 8/6-1933.

Brødrene Nilssen

Brødrene (Peder og Erling) Nilssen, murmester Erling Nilssen, tanntekniker Solveig, butikkdame Anna, murersvennene Fredrik og Johannes Nilssen, (1940).

Brødrene Nilssen, murmesterforretning, (Marie, Fredrik og Johs. Nilssen), enkefru Marie, ekspeditrise Anna, tanntekniker Solveig, murmestrene Fredrik og Johannes Nilssen, politifullmektig Leif Wallerud, (1946).

Eid av Marie Nilssen i 1946 og 57.

Brødrene Nilssen murmesterforretning, (Fredrik og Johs. Nilssen), (1957), (Johs. Nilssen i 66/72).

Butikkekspeditrise Anna og tannlegeassistent Solveig Nilssen, (1957).

Ny generasjon Nilssen

Nina Marie Nilssen døde i 1963. Arvingene var barna: Anna Fredrikke, Fredrik, Johannes og Solveig Nilssen, samt Inger Marie Westad.

Anna Nilssen, (1966/93), kontorfullmektig Elsa Lorentzen, (1966/93), Nordmo’s trafikkskole, (1982).

Harald Agersen, (1986), Fredriksens Assuranse, (1986).

Johannes Nilssen døde i 1988 og hans 1/5 av eiendommen gikk til arvingene: Per-Oscar Nilssen (1/10), Pal Nilssen (1/20) og Aase Høgseth (1/20).

Solveig Nilssen døde i 1991 og hennes andel gikk over til Anna Fredrikke Nilssen.

Knut Yngve Furnes, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.