Parkgata 32 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parkgata 32 er den venstre delen av huset, vi ser Steensparken til høyre.
Foto: Einar Dahl 2017

Parkgata 32 i Tromsø var i familien Dalsbøs eie i mange tiår. - Tidligere Nedre skolegate 32, matr.nr. 241.

Trearbeider Dalsbø

Målebrev til Anders Dalsbø på grunnen, datert 26- okt. 1876, tinglyst 4. feb. 1878.

I 1885 bodde disse her: Trearbeider Anders Andersen Dalsbø med kona Anna Pauline og seks barn, sjømann Karl Pettersen med kona Krestiana Elisabeth og fire barn, enken Karoline Kathrine Holte med sønnen Olaus Olausen Holte.

I 1891: Anders Dalsbøe med kona Anne Pauline og fire barn, Haakon Bernhard Dalsbøe, enke Marthe Figenschau, Hans Hanssen, Jeremine Figenschou, Salve Salvesen med kona Marie Serine og seks barn.

I 1900: Hustømmermann Anders Dalsbø med kona Anna og fire barn, arbeider Lars Henriksen med kona Christine og fire sønner, skreddermester Peder Johnsen med kona Petrine, en udøpt datter og hans mor, Marit Johnsen.

Skjøte fra avdøde Anders Dalsbø til Thore og Anders Dalsbø i 1904.

Skjøte fra Thore D. Dalsbø til Anders A. Dalsbø på hans ½-del av eiendommen, i 1908.

I 1910: Enken Anna Dahlsbøe samt elektriker Anders og Marie Dahlsbøe med datteren Margret, arbeider Lars og Kjersti Henriksen med sønnen Peder Emil.

Kjøpmann Dalsbø

I 1916: Kjøpmann Anders, Marie Serine og enke Anna Dalsbø, arbeider Lars Johan og Kristine Henriksen, sjømann Hilbert Meyer Henriksen, tjenestepike Gunda Kristoffersen.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1932.

Tvangsauksjonsskjøte til kjøpmann Anders Dalsbø i 1933.

Matrikkel for Tromsø by hvorved navnet på eiendommen endres til Parkgata 32, tinglyst 8/6-1933.

Huset var eid av kioskeier Anders Dalsbø i 1918/32 og 1946. Marie Dalsbø drev kiosken (1940).

Kasserer Adolf, kommisjonær Anders, kasserer Anne-Karin, elev Egil og kioskeier Marie Dalsbø, postbud Torstein Pettersen, telegrafist Fritz Øien, (1946).

Anders Dalsbø døde i 1957, kona Marie satt i uskifte.

Kontorassistent Egil Dalsbø, (1957).

Marie Dalsbø døde i 1965 og arvingene var barna: Margareth Øien, Anna Karin Krane, Øivind, Adolf og Egil Dalsbø.

Skipper Andersen

Skjøte fra arvingene til Hans Andersen i 1965.

Arne H. Østgård, (1966) skipper Hans P. Andersen, (1966/90).

Skjøte fra Hans Andersen til Solveig Aslaug Andersen, i 1977.

Solveig Andersen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1885-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.