Parkgata 36 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tidligere var Parkgata 36 gulmalt, men de siste årene har det fått et strøk med hvitt.
Foto: Einar Dahl (2016).
Det har ikke skjedd så mye med Parkgata 36 på åtti år, men vinduene er selvsagt byttet ut.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Parkgata 36 i Tromsø ligger på hjørnet mot nordre del av Rådhusgata. - Tidligere Nedre skolegate 36, matr.nr. 632a.

Løkkes barn

Målebrev på grunn til Theodor Løkkes barn på matr.nr. 632, datert 2., tinglyst 7. juni 1894.

Delingsforretning hvorved ble eiendommen ble delt i matr.nr. 632a (Parkgata 36) og matr.nr. 632b, (Nordre rådhusgate 7 – senere Rådhusgata 9). Datert 13. juni, tinglyst 7. nov. 1895.

Lærer Vesterlid

Skjøte fra Theodor Løkkes barn Olga, Alf Theodor og Johanna Løkke, til Edvard J. Olaisen, i 1896.

Skjøte fra Edv. Joh. Olaisen til lærer Albert Vesterlid på underetasjen m.m., i 1899.

I 1900 bodde folkeskolelærer Albert Vesterlid her med kona Kristine, også hun lærer, og sønnen Arne. Dessuten arbeider Edvard Olaisen med kona Lorentine, samt lærer Kristian Skjæggesnes.

Albert Vesterlid var født i 1855, Tromsøseminarist, han begynte som lærer i folkeskolen i 1891. Han skal ha vært en vennlig og flink lærer. Han flyttet fra byen og ble bestyrer av Levanger folkeskole i 1902, men døde alt i 1904.

Skjøte fra Albert Vesterlid til Olava Aas på underetasjen m.m., i 1902.

Amerikafarer Aarsten

I 1910: Bryggearbeider Edvard og Lorentine Olaisen, snekker Sofus og Martha Aarsten (Han hadde reist til Minnesota for 8 år siden).

Skjøte fra Olava Aas til Sofus Aarsten på underetg. m.m., i 1911.

Skjøte fra Sofus Orsten til frk. Gunda Schjølberg på underetg. m.m., i 1911.

Lærer Schjølberg

Gunda Schjølberg, f. i 1867, var den første kvinnen som tok lærerskoleeksamen ved Seminaret i Tromsø. Hun hadde tatt lærerinneprøven av lavere grad og fulgt et privat middelskolekurs da hun i 1886 søkte om å få delta i undervisningen og ta eksamen. Søknaden ble innvilget og allerede året etter tok hun eksamen, som privatist. Hun virket senere i mange år som lærer i Tromsø. – Foreldrene var Johan og Maren Schjølberg i Vestregata 67.

Skjøte fra Gunda Schjølberg til Alf Kjellman på underetg. m.m., i 1915.

I 1916: Arbeider Edvard og Lorentine Kristine Olaisen, bokholder Alf Kjartan og Signe Amalie Kjellmann, lærerskoleelev Gunhilda Fokstad.

Skjøte fra Alf Kjellman til fru Vera Sætness på underetg. I 1918.

I løpet av 1921 og 1922 døde både Vera Sætness og hennes mann Henrik Sætness. Deres del av eiendommen var testamentert til pleiesønnen, o.r. sakfører Sverre Sætness.

Skjøte fra Sverre Sætness til Olufine Sivertsen på hans ½-del av eiendommen, i 1922.

Skjøte fra Edvard Olaisen til Fredrik Strande på hans ½-part av eiendommen mot rett for selgeren og hustru å bo i eiendommen så lenge de måtte ønske, uten godtgjørelse, i 1927.

Montør Munch

Skjøte fra Fr. Strande til Chr. Munck på hans ½-del av eiendommen, i 1929.

Skjøte fra Olufine Sivertsen til Chr. Munch på den andre ½-delen av eiendommen, i 1929.

Eid av montør Chr. Munch i 1932 og 1957, da var han forretningsfører. Han var medlem i Tromsø Jern og metall og representerte foreningen første gang de deltok på et landsmøte i 1915. Der fikk han forsamlingen med på å fremme saken om 4 dager ferie med lønn, noe de lyktes med ved tariffrevisjonen året etter.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Parkgata 36, tinglyst 8/6-1933.

Pensjonist Hilda Lehman, (1940/1946), forretningsfører Kristian Munck, (1946).

Søren Chr. Munch, (1966), pensjonist i 1972.

Familien Lorentzen

Skjøte fra Chr. Munch til Emmy og Bjarne Lorentzen, i 1973.

Emmy Lorentzen, (1977/93), Elsa Lorentzen, kontorfullmektig, (1986).

Forbundet Tenner og Helse, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Helge Dahl: Tromsø offentlige lærerskole i 150 år, 1826-1976. Tromsø 1976.