Parkgata 37 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parkgata 37 ligger mye lavere enn selve Parkgata.
Foto: Einar Dahl (2016).
Etter at parkeringstunellen var bygd på 1980-tallet, under de parkerte bilene, ble Parkgata 37b reist i bakken nedenfor nr. 37.
Foto: Einar Dahl (2016).

Parkgata 37 i Tromsø er et godt vedlikeholdt, gammelt trehus. - Tidligere Nedre skolegate 33, matr.nr. 726.

Skomaker Pedersen

Målebrev til snekker Gerhard Olsen på grunnen, datert 30. aug. 1902, tinglyst 11. jan. 1904.

Skjøte fra Gerhard Olsen til Mikal Pedersen i 1907.

I 1910 bodde hotellbud Mikal og Elise Pedersen her med seks barn, skredder Sigurd Sønvisen med kona Anny og sønnen Sverre, smedsvenn Julius Sønvisen, Anne Sønvisen og enke Helmine Markussen med to sønner.

I 1916: Skomaker Mikal og Elise Pedersen, arbeider Arthur Kristian og Malvine Gudmundsen.

Eid av Mikal Pedersen i 1918/32 og 1946.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Parkgata 37, tinglyst 8/6-1933.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og skomakermester Pedersen om elektrisk installasjon, i 1935.

Støperiarbeider Adolf Benjaminsen, arbeider Brita Johansen, (1940).

Arbeider Brita Johansen, (1940/46), støperiarbeider Adolf Benjaminsen, (1940/46), arbeider Rolf Karlsen, (1946).

Elise Marie Pedersen døde i 1957 og arvingene var: Paul og Rasmus Pedersen, Karen Frantzen, Elise Lindberg og avdøde datters barn: Astrid Elise Kulen.

Frantzen og Lindberg

Skjøte fra medarvingene til Karen Frantzen og Elise Lindberg, i 1957.

Adolf Benjaminsen, mek. verksted, (1957), vasker Elise Lindberg, (1957).

Elise Lindberg døde i 1979 og arvingene til hennes ½-del var: Astrid Elise Kulen, Geirid Solberg, Turid Hindenes og Eli Tove Hemmingsen.

Astrid E. Kulen

Skjøte fra medarvingene til Astrid Elise Kulen på deres andel, i 1979.

Skjøte fra Karen Frantzens arvinger: Geirid Solberg, Turid Hindenes og Eli Tove Hemmingsen, til Astrid Elise Kulen, på deres ideelle ½-part, i 1980.

Thorbjørn Sørdahl, (1982).

Jentoft Berg, (1986), Anton Hansen, (1986).

Undervisningsinspektør Odd-Arne Berntsen, (1993), Eystein Husebye, (1993).

Omkring 1990 ble nr. 37b bygd, ned mot Vestregata 56.

Nr. 37b

Irene Anita Lokland, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.