Parkgata 39 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parkgata 39 sett fra vest.
Foto: Einar Dahl (2016).
Og fra sør.
Foto: Einar Dahl (2016).

Parkgata 39 i Tromsø er modernisert med et utvendig trappehus, men er godt tatt vare på. - Tidligere Nedre skolegate 35.

Familien Brox

Målebrev datert 17. jan., tinglyst 22. jan. 1923 hvorved eiendommen ble utskilt fra Tromsø kommunes grunn.

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Albert Brox om denne eiendommen i 60 år, fra 1923.

Erklæring fra stadskonduktøren om at Albert Brox oppfører huset for egen regning, i 1923.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Parkgata 39, tinglyst 8/6-1933.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og fru Maren Brox om installasjon av elektrisk lys, i 1935.

Eid av Maren Brox i 1932 og 1957.

Formann Martin Fjørtoft, postekspeditør Rolf Kristensen, (1940).

Bryggeriarbeider Otto Frøseth, telefondame Dagny Johansen, (1946).

Skjøte fra Tromsø kommune til Maren Brox på grunnen, i 1949.

Bryggeriarbeider Otto Frøseth, maskinarbeider Fritz Johnsen, kontorassistent Kitty Kristiansen, (1957).

Maren Brox døde i 1959 og arvingen var hennes adoptivdatter Mary Korntner.

Oskar Andreassen

Skjøte fra Mary Korntner til Oskar Andreassen, i 1959.

Finn Dag Johnsen, (1966).

Berg, Kjell, (1986), Rigmor Bjørkli, (1986).

Josefine Andreassen, (1993).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.