Parkgata 8 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parkgata 8 har ikke forandret seg mye gjennom årene.
Foto: Einar Dahl (2016).
Gateløpet sett i motsatt retning omkring åtti år tidligere, taket på nr. 8 skilte seg ut også den gang.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Parkgata 8 i Tromsø har, som sine naboer, flott utsikt over byen. - Tidligere navn Nedre skolegate 8.

Kullformann Kristoffersen

Målebrev til Hjalmar Kristoffersen, datert 22., tinglyst 29. april 1911.

I 1916 bodde disse her: Arbeider Hjalmar Marinius, Anna Marie og Martha Susanne Kristoffersen, syerske Magna Marie Andersen, enke Petrine Andrea, telegrafistinde Astrid og Karoline Mathisen, vaskekone Golla Severine Olsen, kjører Werner Holmgren og Janne Bergliot Pedersen.

Eid av kullformann Hjalmar Kristoffersen i 1918/32.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Parkgata 8, tinglyst 8/6-1933.

Skjøte fra Hjalmar Kristoffersen til Jørgen Andreassen i 1936.

Veioppsynsmann Andreas Luneborg, handlende Johanne Hansen, maskinist Peder og butikkdame Valborg Mortensen, (1940).

Arbeider Sunvald Barstad, maskinarbeider Hjalmar Engen, veioppsynsmann Andreas Luneborg, panteassistent Gudmund, repr. Ivar, maskinist Peder og lærling Peder Mortensen jr., (1946).

Albert Johansen

Skjøte fra Jørgen Andreassen til Albert Johansen, i 1946.

Pensjonist Andreas, bokholder Andreas jr. og lettmatros Olaf Luneborg, vasker Johanne Engen, arbeider Albert Johansen, (1957/66).

Sigrun Høgtun, Evan Kristoffersen, (1966).

Albert Johansen døde i 1972, hustruen Anette satt i uskifte.

Skjøte fra Anette Johansen til barna Karin Kristoffersen, Laila Høgtun og Gunnar Johansen, i 1975.

Tromsø døveforening

Skjøte til Tromsø og omegn døveforening, i 1985.

Trygve Aslaksen, (1986), Kjell Tore Åsheim, (1986).

Heidi Johansen, (1990/93), Geir Solli, (1990).

Helene Henriksen, (1993).

Tromsø Døveforening, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.