Prestenggata 34 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prestenggata 34 med reklame for Maleran og malermester Nils Sørensen.
Foto: Einar Dahl, 2017.
Nordenden av Prestenggata, i krysset mot Strandskillet. Nr. 34 er huset med veranda i tredje etasje.
Foto: Kåre Kristensen. (ca. 1970).

Prestenggata 34 i Tromsø er et av de få husene i gata med næringsvirksomhet. - Gammelt matr.nr. 591.

Bryggemann Huseby

Målebrev til Jacob Larsen Huseby, datert 12. des. 1877, tinglyst 13. mai 1878.

I 1885: Gårdsdreng Jakob L. Husby med kona Anna Andrila og datteren Karen Lovise, fisker Nils Andreas Norby med kona Bergete Marselia, bødker Ole E.K. Mikkelsen, Alf A. Kilman, arbeidsmann hos Mack Martinius O. Børset med kona Helga Olsen og sønnen Iver Olaf Martinusen.

I 1891: Jakob Larsen Husby med kona Anna Andrea og datteren Karen Lovise, Ole E. Mikkelsen med kona Anne Kristine og pleiesønn Alf Kjertan (f. Kjelman), Nils A. Norbye med kona Bergitte, Johannes Edvard Norbye med kona Mille og sønnen Herman Arnt.

I 1900: Bryggemann Jakob Husby med kona Anna og datteren Karen, tømmermann Sofus Aarsten med kona Martha, Olava Aas som levde av oppspart kapital, seminarelevene Alma Larsen, Berntine Tøllefsen og Petra Bø.

I 1910: Arbeider ved brændevinsamlaget Jakob og Anna Huseby, lærer Edias og Karen Christensen.

I 1916: Samlagsbetjent Jakob Larsen Husby og Anna Andrea Husby, lærer Edias og Karen Lovise Kristensen.

Eid av Jakob Larsen Husby i 1918.

Eid av Anna Husbye i 1932.

Kystlos Størmer Svendsen, butikkdame Anbjørg, butikkdame Anna og kontordame Dagny Eriksen, (1940).

Ekspeditrise Anbjørg, kontordamene Brynhild og Dagny samt bankassistent Kåre Meyer Eriksen, sykepleier Konstanse Skavmodal, (1946).

Eid av Karen Husbye Kristensen i 1946.

Hjemmelovergang i boet etter den i 1934 avdøde Anna Andrea Husby og før avdøde mann Jacob Husby, til enearving Karen Husby Christensen, i 1949.

Maler Sørensen

Skjøte fra Karen H. Christensen til Nils Sørensen i 1956.

Kassererske Anbjørg og Dagny, bankfullmektig Kaare Eriksen, (1957).

Nils Sørensen, malerforretning, (1957/66), Hoff & Kvernmo entreprenørforretning, (Jann Hoff og Ingv. Kvernmo), (1957).

Scan-Agent A/S, (disp. Gudmund Bratteng), (1966), Svein Sørensen, Arnulf Andreassen, (1966).

Byggeleder Oscar Johannessen, (1972/77), murmester Svein Erik Nilssen, (1972/77).

Aslaug Sørensen døde i 1980, mannen Nils satt i uskifte.

Høgskolestyret i Troms, (1982/93).

Distribusjonssjef Hans Andersen, (1986), Lajla Andersen, (1986/90).

Ann-Helen og Vebjørn Sembsmoen, (1993).

Også i 2015 holder en malerforretning til her: Maleran.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1885-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.