Prestenggata 41 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
På 1970-tallet var det nye tider for Prestenggata 41.
Foto: Einar Dahl, 2017.
I gamle dager var nr. 41, til venstre, et enetasjes hus, men det overlevde ikke.
Foto: Vilhjelm Riksheim. 1938.

Prestenggata 41 i Tromsø var et like lite hus som naboen i nr. 39, men ikke like heldig. Det ble revet på 1970-tallet. - Gammelt matr.nr. 619.

Fisker Olsen

Målebrev til Gabriel Olsen på grunn, tinglyst 14. nov. 1889.

I 1891: Gabriel Martin Olsen med kona Nikoline og datteren Laura Karoline.

I 1900 bodde disse her: Fisker Gabriel Olsen med kona Nikkoline og to barn, løsarbeider Petter Rasmussen.

I 1910: Vognmann/kirketjener Gabriel Martin og Nicoline Olsen med sønnen Georg, bakersvend Gunerius Paulsen.

I 1916: Vognmann Gabriel Martin, Nikoline Kristine og maskinist Georg Nik. Olsen.

Gabriel Olsen avgikk ved døden 20. aug. 1921.

Larsen og Johansen

Skjøte fra Nikoline Olsen og de myndige arvingene Georg Olsen og Laura Mortensen, f. Olsen, til Johan Bernhard Larsen, i 1926.

Skifteskjøte fra Tromsø skifterett på vegne av enkefru Elise Marie Sofie Larsens og før avdøde mann Joh. B. Larsens fellesbo, til myndling Egil Bergeton Johansen v/født verge Hans Johansen på en 1/2-del av eiendommen, i 1939.

Eid av Johan B. Larsen og Egil B. Johansen i 1939.

Fisker Hans Jensen, (1940).

Arbeider Hans Johansen, (1946).

Typograf Egil B. og fiskearbeider Hans Johansen, (1957).

Hans Johansen, (1966).

Huset ble revet på 1970-tallet(?) og erstattet med et tre-etasjes murbygg.

Liv Ditløvsen, (1986), Kåre Landmark, (1986/93), Signe Landmark, (1986/90), adv. Torstein Rugtvedt, m/kontor i Hansjordnesgata 18, (1986/99).

Inger Anne Gaup, (1990), Johanna Ijæs, (1990).

Monica Pettersen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1891-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.