Søndre Tollbodgate 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Såvidt vi kan se lå nr. 5 der det er parkeringsplass i dag.
Foto: Einar Dahl (2017).
Aagaardeiendommen besto av et mylder av hus. Vi ser hovedhuset i bakgrunnen, brygga Søndre Tollbodgate 3 helt til venstre og, så vidt vi kan forstå, nr. 5 til høyre.
Foto: Rognmosamlingen 1950-tallet?

Søndre Tollbodgate 5 i Tromsø besto av de gamle matr.nr. 502 (5a) og 195(5b) som slått sammen i 1933.

Søndre Tollbodgate 5a

Målebrev til Andreas Aagaard, datert 11. juni, tinglyst 22. juni 1863. Se Søndre Tollbodgate 1.

I 1931 gikk handelshuset Aagaard i likvidasjon, fire år før hundreårsjubileet. – Gjenoppsto som et A/S fra 1931.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, 1932.

I matrikkelen for 8. juni 1933 ble nr. 5a og 5b slått sammen til Søndre Tollbodgate 5.

Tvangsauksjonsskjøte til Tromsø Sparebank, 1937. Skjøte fra Tromsø Sparebank til Aagaards Eiendoms Aksjeselskap på Søndre Tollbodgate 1, 3 og 5, 1937.

Eid av Bangsunds Trelasthandel A/S fra 1940, (1957/66). Erling Bangsund kjøpte samtidig Søndre Tollbodgate 1 og 3 samt Skippergata 7b (Adressen ble endret til Søndre Tollbodgate 3a).

Skjøte fra Bangsunds Trelasthandel A/S til Arne Tinus og Elling Ivar Austad i 1980.

Skjøte fra Arne Tinus og Elling Ivar Austad til A/S Taco i 1984.

Søndre Tollbodgate 5b

Målebrev til toller Meyer, tinglyst 28. jan. 1839.

Skjøte fra toller Meyer til kjøpmann Andreas Aagaard, datert 7. nov. 1843, tinglyst 13. nov. 1843.

Makeskifte mellom Tromsø by og Andr. Aagaard om en allmenning mot nr. 227 (Søndre Tollbodgate 3), hvilken er overgått til Aagaard, 1849.

På denne adressen bodde familien Aagaard i 1865, før de flyttet til nr. 1: Kjøpmann Andreas og Benedicte Marie Aagaard med en brorsønn og en pleiedatter, gårdsdreng John Ingebrigtsen med kona Ingeborg Severine Andersdatter og tre barn.

Erklæring fra Andr. Aagaard om rett for hermetikkfabrikken Søndre Tollbodgate 7 til for sine arbeidere og funksjonærer at benytte klosettene vederlagsfritt til 1. okt. 1938 mot at eierne av Søndre Tollbodgate 7 besørget vedlikehold og tømmimg, i 1928.

I 1931 gikk handelshuset i likvidasjon, fire år før hundreårsjubileet.

I matrikkelen for 8. juni 1933 ble nr. 5a og 5b slått sammen til Søndre Tollbodgate 5.

Søndre Tollbodgate 5 ble revet på 1960-tallet da Søndre Tollbodgate 7 ble utvidet med et kontorbygg i bakkant. Tomta har i mange år vært benyttet til parkeringsplass.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingen 1865 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.