Søndre Tollbodgate 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Søndre tollbodgate 1 er et virkelig stort hus. I 1. etg. har foreningen Atheneum sine lokaler.
Foto: Einar Dahl (2017).
Søndre Tollbodgate 1 i Tromsø; Aagaardgården.
Foto: Elin Olsen (2016)
Rett bak nr.1, som vi ser til høyre, lå 1b, det såkalt Bangsund-lokalet. Det ble mye brukt til sosiale tilstelninger.
Foto: H.A. Brandt (1960).
Da Skippergata 1-7 ble revet, midt på 1960-tallet, forsvant også nr. 1b. Det lå på plassen her.
Foto: Einar Dahl (2017).
Hålogaland lagmannsrett holdt tydeligvis til i gården omkring 1960.
Foto: Peter Wessel Zapffe ( Ca. 1960).

Søndre Tollbodgate 1 i Tromsø var Aagaardfamiliens base i over hundre år. - Gammelt matr.nr. 244.

Aagaard sr.

Målebrev på grunn til Anders Fochsen, datert 1. nov. 1829, tinglyst 27. mars 1839.

Skjøte fra Anders Fochsen til Andreas Aagaard på våningshus med hus og grunn, (matr.nr. 227) (Søndre Tollbodgate 3), 1839.

Makeskifte med Tromsø by hvorved Aagaard ble eier av et stykke tomt østenfor matr.nr. 244 (Søndre Tollbodgate 1), mot ikke å bebygge samme, 1849.

Firmaet Andr. Aagaard ble etablert i 1835, «handel en gros med tran, fiskevarer, huder, skind, salt, korn- og kolonialvarer», (1869). Huset er fra 1837/38. Aagaard var en energisk og vel ansett mann som bygde opp et av byens største handelshus. Brorsønnen Andr. Aagaard jr. kom inn i 1873 og overtok i 1879 da onkelen døde. Han var den største ishavsrederen i byen på denne tiden. En dyktig forretningsmann, kjent for et gjestfritt hus, og en sentral kontaktperson for alle som planla ishavs- ekspedisjoner, helt til sin død i 1925.

I 1875 bodde konsul og kjøpmann Andreas Z. Aagaard (1817-79) her med kona Benedicte Marie og en brorsønn, samt pleiedatteren Laura Nannestad Holmboe og gårdsdrengen Hans Thorsen med kona Marie Hansdatter og en sønn.

I 1885: Kjøpmann Andr. Aagaard, kontorbetjent Markus Aagaard, tjenestepike Bergitte Kjeldsen.

Aagaard jr.

I 1900: Kjøpmann Andreas (1847-1925) og Malene Margrete Aagaard med sju barn, gårdsdreng Lars Johannesen med kona Hansine og tre barn.

I 1910: Kjøpmann Andreas og Malla Aagaard med 9 barn og tjenestepikene Anna Pettersen, Marie Karlsen og Elisabeth Olsen. Dessuten svigerinnen Antonette Lening og enkemannen Mathias Osiasen m/familie.

Tromsø hedningemission (Andreas Aagaard), (1916).

I 1916 opptok Aagaard sine to eldste sønner, Arne og Kristian, som kompanjonger.

Tromsøens Olje- og Sildemelfabrikk A/S, etbl. 1923, hadde kontorer her samt at huset var bolig for disponent Arne Aagaard. - Andr. Aagaard A/S, Tran & fisk, holdt også til her. Firmaet eide en halvpart av Tromsø damptrankokeri og det samme i W. Holmboe & Co’s kullhandel.

I 1931 gikk handelshuset i likvidasjon, fire år før hundreårsjubileet. – Samme år gjenoppsto firmaet som et A/S.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1932. Tvangsauksjonsskjøte til Tromsø Sparebank, 1937. Skjøte fra Tromsø Sparebank til Aagaards Eiendoms Aksjeselskap på Søndre Tollbodgate 1, 3 og 5, i 1937.

Driften i Aagaard ble lagt om fra salg og eksport til skipsekspedisjon og agenturer. Anders Y. Aagaard overtok i 1954. Det førte til ny omlegging med varemottak for nærtrafikken og trailerrute til Oslo, samt reisebyrå fra 1961, nå med adresse Kaigata 2. - Da det nye Aagaardbygget ble reist i Storgata 70 i 1968 flyttet firmaet dit. - Skips- og trailervirksomheten ble overført til Tromsø Skipsekspedisjon i 1979.

Bangsund

Huset var eid av Bangsunds Trelasthandel A/S fra 1940. Erling Bangsund kjøpte samtidig Skippergata 7b og Søndre Tollbodgate 3 og 5. Familien Bangsund flyttet hit fra Fredrik Langes gate 7.

Norges Råfisklag, (1940/46), No-Ra-Pro A/S (Norges Råfisklags produksjonslag A/S), (1940/46) – De flyttet til Stortorget 1 da Samvirkegården ble oppført i 1955, (1957). - Kullmåler Ole Mortensen, (1940).

Edv. Falck A/S, fiskeforretning, Finnmark fiskarlag hadde kontor her, Fiskestranden A/S m/disp. Kåre Kanck, fiskeforedling- og omsetning, Erling Kjeldsen mek. verksted, «Troms» A/S, skipsrederi (disp. Olaf L. Giæver), (1946).

Ivar Gulstad, elektrisk installasjonsforretning, (1957), A/L Håko, (Hålogalandskompaniet), lager og en gros for kjøpmenn i Troms og Finnmark, (1957).

Troms Assuransekontor A/S, (disp. Ole Wang Bråthen), (1966).

Rørleggermester Gustav W. Dahl, (1972), Elektrogenerator A/S, (Odd Sørensen), (1972), Tromsprodukt A/S, salgskontor, aluminiumvarefabrikk, (1972).

Bangsund Bil A/S, bilforretning, adm., (1977), Systemhus Tromsø A/S, (1977).

Erling Bangsund bodde her til sin død i 1977.

Familien Austad

Skjøte fra Bangsunds Trelasthandel A/S til Arne-Tinus og Elling Ivar Austad, i 1980.

Skjøte fra Arne-Tinus og Elling Ivar Austad til Petter Elleing, Anne-Christine, Benedicte Ingrid, Hanna Margrethe, Vibeke Elisabeth og Ivar Bakken Austad, i 1984.

Helsevern for psykisk utviklingshemmede, (1982), Husqvarna A/S, (1982/86), advokat Ole Gjerdrum, (1982/86), adv. Dagfinn Strømstad, (1982/86), adv. Kirsti Baardsen, (1986), PPT for v.g.skole, (1986/90), Hjemmesykepleien, (1986).

Skjøte fra de 7 eierne til Arne-Tinus og Elling Ivar Austad, med ideell ½-del til hver, i 1987.

DNF-48, (1990), Gunnar Dalsbøe, (1990), Electrolux-Euroclean A/S, (1990), Ståle André Hagen, (1990), Helseutvalget for homofile, (1990), Geir Jæger, (1990), Ted Myrvoll, (1990).

Bernt Andreassen, (1993), Kristin Kaasen Jørgensen, (1993), Kliff og Lady’s (Noralf Berg), (1993), Nesten Nytt, (1996/99).

--- I bakgården lå et eget bygg, kjent som Bangsund-lokalet. Dette var mye brukt som forsamlingssted for bryllup, danseskoler, bridgeklubber, sangkor, osv. Det var en grei deal: Ingen husleie, men rydd og vask etter dere. – I 1. etg. drev en Wasmuth fiskeutsalg og S/L Fiskernes Samvirkesalg har også hatt tilhold her.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.