Skansegata 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Etter flere tiår med Aspenes trafikkskole i rød brakke, er det nå Safety i grått.
Foto: Einar Dahl (2017).
Den gamle Skansegata 6 var en stor bygning; vi ser den helt til høyre i bildet, på hjørnet mot Fr. Nansens plass. for den.
Foto: Utne (1974).
Dette nybygget ble oppført omkring 2010 nedenfor Verftsgata 1 og har i kommunens kart fått adressen Skansegata 6a-d. Det gamle Skansegata 6, i bakgrunnen, heter nå, av uforståelige grunner, Fridtjof Nansens plass 23.
Foto: Einar Dahl (2017).

Skansegata 6 i Tromsø var først et naust, så et snekkerverksted, før det ble trafikkskole. I 2014 er det også leiligheter. - Gammelt matrikkelnr. 198.

Garver Næsvold

Målebrev til Hans P. Christensens bo på en grund til et nøst, tinglyst 3. juni 1850.

Auksjonsskjøte i boet etter P. Christensens enke til M.W. Holmboe på dette nøst, i 1858.

Skjøte fra M.W. Holmboe & Søn til Hillebert Pettersen i 1871.

Auksjonsskjøte fra Hillebert Pettersens konkursbo til P.A. Næsvold i 1886.

Skjøte fra garver P.A. Næsvold til Peter Andreas Næsvold i 1899.

Peter Andreas Næsvolds garveri ble etablert allerede i 1858. Overtatt av P.A. Næsvold jr., en nevø, i 1897. Spesialitet var sel/kobbe- og steinbitskinn. Opptil 15 mann i arbeid på 20-tallet, (1927).

Snekker Johannessen

Skjøte fra P.A. Næsvold til snekker H. Johannesen i 1907. Johannessen var likkistesnekker og ble kalt for "Bibel-Hans".

Eid av Hans Johannessen i 1918/32 og 1946.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og H. Johannesen om kjøp på avbetaling av elektrisk installasjon, i 1936.

Ble i den siste tiden brukt som papirlager av Bladet Tromsø, (2000).

Revet på 1960-tallet?

Hjemmelsoverføring til barna Kristine Moen, Carl Johannessen, Signe Widding og Gudrun Rønne, i 1964.

Skjøte fra barna til kjøpmann Sverre Jacobsen i 1964.

Aspenes trafikkskole

Egil Aspenes trafikkskole, (1982/99). Aspenes kjøreskole har holdt til ved bruhodet i over 30 år, også i 2014.

I 2012 ble det reist et nybygg med boliger på nabotomta Verftsgata 1, men med adresser Skansegata 6a-6d. – På kommunens kart kalles det gamle Skansegata 6 nå for Fr. Nansens plass 23(!), (2017).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Kristensen/Heide Hansen: Tilbakeblikk. Tromsø 2000.