Michael Wide Holmboe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Michael Wide Holmboe (født 1791 i Ervik i Trondenes, død 1863) var sønn av fogd Jens Holmboe. I 1807 kom han til Tromsø som handelsbetjent til svogeren, Hans A. Giæver. I 1817 startet han eget firma og fra en beskjeden start vokste det sakte, men sikkert. I perioden 1819 til 1837 drev han i kompaniskap med broren Even Holmboe med forretningslokaler i Fredrik Langes gate 12.

I 1820 ble han gift med Anna Rasch, datter av gammelprosten i Tromsø, Rasmus Schielderup.

På 1820- og 30-tallet var det et ekspansivt forretningsliv i Tromsø, der mange satset stort, også på utenrikshandel. Her var Holmboebrødrene med, sammen med Ebeltoft eide de jekten «Jomfruen» på 11 k.l., beregnet for Ishavet. I 1846 begynte sønnen Conrad Holmboe i firmaet, fra 1854 ble han kompanjong og navnet ble M.W. Holmboe & Søn.

MWH var aktiv med i kommunens styre og stell, han var med da Havnekommisjonen ble etablert i 1827, han ble en av de valgte direktørene da planen for å etablere Tromsø sparebank ble approbert i 1836, han var en av initiativtakerne til dannelsen av Tromsø skipsverft i 1848.

Da skonnerten Fredrik Lange ble bygd på skipsverftet i 1853 var MWH korresponderende reder for en rekke partseiere. Skipsfører var sønnen Henning Wilhelm Holmboe, f. 1826.

MWHs datter Anthone Johanne ble gift med kapellan Johan Ernst Welhaven, broren til Johan Sebastian Welhaven, i 1848.

Da Tromsø Indremisjon ble stiftet den 10. desember 1858, mens den religiøse konflikten i byen sto på som verst, støttet både MWH og sønnen, Conrad Holmboe, opp om tiltaket.

MWH var sjef for borgervernet i Tromsø i nærmere 30 år, fra 1823 til 1851.

Kilder