Ulrik Fredrik Lange

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolemannen og politkeren Ulrik Fredrik Lange
Foto: Ukjent, ca. 1860.
Ulrik Fredrik Langes gravminne på Lillehammer kirkegård.
Foto: Elin Olsen (2013)
Minnesmerke for Ulrik Fredrik Lange ved Lillehammer videregående skole.
Foto: Elin Olsen (2013)

Ulrik Fredrik Lange (født 28. juli 1808JevnakerHadeland, død 8. september 1878) var lærer, lokalpolitiker og stortingsmann. Lange gjorde sin største innsats som skolemann og politiker i byene Tromsø og Lillehammer.

Skolemann

U. F. Lange var prestesønn, men ble tidlig foreldreløs og måtte slite seg fram til embedseksamen. Han tok studenteksamen fra Kristiania katedralskole i 1826 og ble cand. theol i 1832. I 1833 kom han til Tromsø som styrer av den nyopprettede «Tromsø Middel- og Realskole». Lange hadde ingen erfaring som lærer, men må ha gjort en god jobb. På skolens 50-års fest mintes rektor Andreas Erichsen ham med følgende ord:

… ikke saa faa i denne forsamling vil endnu, tænker jeg, ret klart og levende mindes skolens første bestyrer, den egentlige ordner og grundlægger af Tromsø skole. De vil mindes hans aldrig svigtende kjærlighed til sine dispiler, hansopofrende omsorg for deres tarv baade i skolen og i privallivet. En uforandret humanitet, en venlighed, der kom alle imøde, en sjelden sindets ligevegt og selvbeherskelse vandt ham disciplers, medlæreres og medborgernes høiagtelse og velvilje. I den norske skoles historie vil Ulrik Fredrik Langes navn altid nævnes blant de første …

Politiker

Lange var også en betydelig lokalpolitiker, i 1837 ble han Tromsøs første ordfører og ble flere ganger gjenvalgt til vervet. Så kastet han seg over rikspolitikken og ble valgt til stortingsmann for Tromsø både i 1842 og 1845. Han forlot Tromsø i 1849 for å bli skolestyrer på Lillehammer og fortsatte sitt rikspolitiske arbeid derfra ved å representere Lillehammer og Hamar på Stortinget i 1854-60. Sitt største arbeid nedla han i skolekommisjonen av 1857, der var han en god støttespiller for den store skolereformatoren Hartvig Nissen.

Tvergaden i Tromsø, der Tromsø Middel- og Realskole hadde sine første lokaler i nr. 14, fikk senere navnet endret til Fredrik Langes gate, et navn den fortsatt har. Skolen eksisterer fremdeles, i andre lokaler og under annet navn: Kongsbakken videregående skole.

Familie

Ulrik Fredrik Lange var gift med Charlotte Lange (f. Blix 1808 i Christiania). Paret hadde barna Hanna, Johan Jørgen, Julie Fredrikke, Andreas og Otto Vincent. Familien bodde ifølge 1875-folketellinga «Søndenfor Mesna Bro». Lange fortsatte i stillingen som rektor på Lillehammer helt til sin død i 1878.


Ulrik Fredrik Lange er gravlagt på Lillehammer kirkegård. Tittelen Rektor er benyttet på gravminnet.

Kilder

  • Fredrik Lange i folketelling 1865 for Fåberg prestegjeld, Lillehammer kjøpstad fra Digitalarkivet
  • Ulrik Fredrik Lange i folketelling 1875 for Fåberg prestegjeld, Lillehammer kjøpstad fra Digitalarkivet
  • Harbitz, Georg P. : Kongsbakken gjennom 150 år. 1832/1833-1983. Tromsø 1983.
  • Ytreberg, N. A. : Tromsø bys historie. B. 1. Oslo, 1946.

Eksterne lenker