Fredrik Langes gate 12

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det gamle handelshuset er blitt treningsstudio.
Foto: Einar Dahl (2017).
Jebens varemagasin.
Foto: ca. 1958
Brødrene Jebens
Foto: ca. 1925
Her har Harald Johannessen nettopp overtatt etter Arne Johansen.
Foto: Knut Stokmo (1970).

Fredrik Langes gate 12, gammelt matr.nr. 167, er et av de eldste husene i Tromsø. Her har det vært forretningsdrift sammenhengende i nesten 200 år, først som handelshus, så varemagasin, deretter manufaktur og klær, fram til dagens treningsstudio. – Fram til 1877 var også Bankgata 7 en del av denne eiendommen, da åpnet Norges Bank sitt nybygg der.

M.W. Holmboe & Søn

Skjøte fra toller Steenstrup til distriktschef Jessen ble tinglyst 23. sept. 1815. - I 1840 ble det tinglyst et «maalebrev, hvorved eldre maalebrev er gået ut av kraft, hvilket var utstedt 29. juni 1799 og paategnet 18. sept. 1818 og 5.nov. 1821».

Michael Wide Holmboe, født 1792, oppførte våningshuset sitt her i 1819. Det var en toetasjes bygning med tegltak. Firmaet M.W. Holmboe ble etablert i 1817, og sønnen Conrad Holmboe ble opptatt som kompanjong i 1854. M.W. Holmboe & Søn var et solid handelshus. «Rederi, bondehandel og handel en gros med kornvarer, salt, fiskevarer, etc. Ekspeditør av de Bergenske og Nordenfjeldske, Postvæsenets og Tromsø Amts dampskip» (1869). M.W.H. døde i 1863 og sønnen Conrad H. overtok driften. Etter en tøff periode rundt 1870 tok handelshuset seg opp igjen og spilte en fremtredende rolle i byen like til det ble lagt ned i 1924 ved C. Hs død. Firmaet hadde brygger i Fredrik Langes gate 2, 4 og 6.

Randinaldo Eriko Holmboe drev fra 1854 en mindre forretning her. Han var M.W. Holmboes nevø, sønn av Even Holmboe. «Handel med galanteri- manufaktur- og kortevarer, isenkram- porcelain, glass-, kolonial- & husholdningsvarer, sigarer og tobakk etc», annonsert i 1869. R.E. Holmboe var aktiv i den nystiftede turnforeningen og skytterlaget.

Jebens varemagasin

I 1873 kjøpte John Aaberg Giæver huset, han kom fra Storgt. 87, der han hadde startet forretning i 1867. Nå opparbeidet han en større spesialforretning i glass og stentøy, lamper og annet utstyr. Etter at han ble sjef i P. Hanssen & Co i 1883 overdro han forretningen til Fredrik Gylcke.

I 1885: Kjøpmann John Giæver med pleiebarna Mally og Rebecca Giæver og tjenestepikene Johanne Pedersen og Caroline Larsen.

I 1885 solgte Giæver forretningen til Theodor Jebens og han ga firmaet sitt navn. Jebens, f. 1857, arbeidet forretningen opp og utvidet lokalene bakover fra gaten. Ingen andre butikker i byen hadde så store lokaler på den tiden. Vareutvalget omfattet det meste, unntatt matvarer. Man sluttet med klær ganske tidlig og møbelavdelingen ble avviklet ca. 1920. I tillegg drev forretningen en omfattende engrosvirksomhet, der særlig parafinlampene var en viktig artikkel.

Jebens døde i 1920.

Fra 1914 var forretningen eid av sønnene H.[enrik] & S.[verre] Jebens. Glasstøy, stentøy, porselen, lamper, reiseeffekter, sportsutstyr, elektriske artikler, osv. Var byens største magasin på en rekke områder fram til tidlig 1960-tall.

Henrik Jebens solgte sin ½-del til broren Sverre i 1958. Han solgte eiendommen videre til Lothar Kjær i 1960. Og Kjær solgte til Arne M. Johansen samme år.

Manufaktur og klær

Da Fr. Langes gt. 15 skulle rives flyttet Arne M. Johansens «Utstyrmagasinet» inn (i 1963?) og Jebens ble lagt ned. «Utstyrsmagasinet» annonserte med « kåper, kjoler, dresser, reiseeffekter» i 1966.

I 1970 solgte Johansen videre til Harald Johannessen.

«Harald Johannessen & Co», dame- og herrekonfeksjon, (1972/82).

Adelsteen Tromsø A/S, barne-, herre, og damemoteklær, kosmetikk, (1986/99).

Til slutt Kappahl, som la ned driften i 2008.

Etter en større indre ombygging ble treningsstudioet Sats åpnet i desember 2012.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.

Koordinater: 69.6492951° N 18.9586167° Ø