Fredrik Langes gate 4

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fredrik Langes gate 4b har mirakuløst nok overlevd både branner og rivingsforslag, men heter i dag Samuel Arnesens gate 12.
Foto: Einar Dahl (2017).
Brygga kalles 4a eller 4c, ofte er den uten adresse. Vi skimter Fredrik Langes gate 6 bak til venstre.

Fredrik Langes gate 4 i Tromsø er en komplisert adresse å finne ut av. Ser vi på kart over Tromsø by fra 1903, 1918, 1931 og 1945, finner vi fire forskjellige utgaver, der nr. 4 omfatter alt fra fire til to hus, fra 4, 4a, 4b og 4c til 4a og 4b. Det hjelper lite at det i tillegg endres på hvilke hus som har hvilken adresse. For ytterligere å komplisere, skiftet det eneste av disse husene som står i dag, som ofte blir kalt nr. 4b, adresse på 1990-tallet, til Samuel Arnesens gate 12. I omtalen har vi tatt utgangspunkt i matriklene for 1904 og 1932, som begge begrenser seg til nr. 4a og 4b.

Nr. 4a

Fredrik Langes gate 4a og 2 (bak) i sine glansdager på slutten av 1800-tallet.
Leonhard Hansen drev stort i 4a, til venstre.

M.W. Holmboe & Søn i Fredrik Langes gate 12 fikk målebrev på eiendommen datert 3. juni 1821, tinglyst 24. jan. 1842. I 1871 tinglyses en erklæring om at firmaet har oppført pakkhus på grunnen.

Skjøte fra Conrad Holmboe, som eneinnehaver av firmaet M.W. Holmboe & Søn, til aktieselskapet M.W. Holmboe & Søn på denne eiendom og Fredrik Langes gate 6, i 1919.

Da Conrad Holmboe døde i 1924 gikk selskapet i frivillig likvidasjon og eiendommen ble overtatt av firmaet Leonhard Hansen, etabl. 31/10-24. Leonhard Hansen, f. 1872, hadde arbeidet for Holmboe i 35 år i forskjellige stillinger, også som disponent og styremedlem. Han fortsatte med omsetning av mel, fórstoffer, salt, sildetønner, tjære, vann fra egne vannbåter, russevarer, ishavsprodukter og sågar levende polare dyr. Dessuten representerte han Statens mellager. Hansen var fortsatt eier i 1946. Brygga ble revet i 1958.

Nr. 4b

4b så liten ut i forhold til naboen til venstre, Bankgata 1. Fr. Langes gt. 4a til høyre.
Kaiene skal bygges ut og 4a står for fall. Tidlig 1950-tall.

Skjøte fra Henning Kiil til S.M. Dahl på to ubebygde strækninger av grunden, tinglyst 8. feb. 1847. Simon Marenius Dahl drev forretning sammen med broren i Strandgata 29 og var sønn av klokker Ole Dahl i Sjøgata 7. - S.M. Dahl solgte videre til Sand & With i 1851.

Hjemmelsbrev og kontrakt om byggeri, 1856.

I 1873 kjøpte M.W. Holmboe & Søn eiendommen på auksjonsskjøte fra Sand & Withs bo.

I 1918 gikk skjøtet videre til Joh. Rye Holmboe A/S. I 1925 sendte Holmboe ut en erklæring om at samtlige aksjer er overgått til ham og at selskapet er besluttet oppløst. Han var eier også i 1932.

Skifteskjøte fra avdøde Johan Rye Holmboe og gjenlevende hustru Adolfa Holmboes fellesbo til Conrad Rye Holmboe, i 1943.

Skjøte fra Conrad Rye-Holmboe til Jens Rye-Holmboe og Knut Rye-Holmboe på ideell ½-del av eiendommen, i 1976.

Nordkalottens hus ble etablert i 1976 av Per Lund. Bakgrunnen var ønsket om bevaring av Holmboebryggene, i kommunen var det gjort vedtak om riving for å skaffe tomt til bussterminal. Gjennom en stor restaurering og ombygging i 1976-79 ble det skapt et særdeles populært handelshus for kunsthåndverk, stoffer/tekstiler, møbler, skinnvarer, keramikk, smykker, ullvarer og gallerivirksomhet. Forretningen flyttet til Strandgata 35 på slutten av 1980-tallet.

Conrad Rye-Holmboe døde i 1979. - Hans hustru Margit Rye-Holmboe døde i 1982 og ideell ½-part av eiendommen ble overtatt av Johan og Conrad Rye-Holmboe og Mimi Rye-Holmboe Bryn.

Skjøte fra arvingene til Jens Rye-Holmboe og Knut Rye-Holmboe på deres ½-del, i 1983.

Andre forretninger i samme gate kom etter: Trolltind smykkesliperi (Hildbrand Eilertsen), (1993/96), Tuva Design, (1996)

Etter totalrenovering av bygget i 2009-10 ble Rorbua pub åpnet 6. april 2011. Adressen er nå Samuel Arnesens gt. 12.

I dag er matr.nr. Fredrik Langes gate 4 del av Radisson Blue hotell, der hovedinngangen til hotellet ligger.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, Tromsø 1984.