Strandgata 35 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strandgata 35 holder fortsatt stand, med pub i 1. etg. og kunstatelier i 2. Moderniteten rykker stadig nærmere, her i form av bakgården til hotellet "The Edge".
Foto: Einar Dahl (2017).
Fønix hospits var et riktig vakkert bygg, ca. 1958.
Foto: H. A. Brandt.

Strandgata 35 i Tromsø er fortsatt et fint gammelt hus, men var enda flottere i «gamle dager».

Strandgata 35 ble utskilt da matrikkelnr. 172 ble delt i 3 på 1850/60-tallet; 172a (Strandgata 35), 172b (Strandgata 39a) og 172c (Strandgata 37a). Strandgata 39a ble senere Strandgata 39, mens nr. 37a ble slått sammen med nr. 35 igjen i 1933. Historien til 37a tas derfor med her, etter nr. 35.

Eilert Brostrøm

Skjøte fra C. I. Møller til kjøpmann Ole Stoltenberg på bygningsgrunn med pakkhus, datert 11. aug. 1836, tinglyst 24. juni 1839. Skjøte fra Stoltenberg til Ole M. Schøning på grunn med hus, 1839.

Skjøte fra O.M. Schøning til Ludvig Ebeltoft på en del av denne grunnen, med nøst, 1854. Dermed ble matr.nr. 172 utskilt og fikk senere adresse Strandgata 39.

Firma E. I. Brostrøm ble etablert i 1853. Eilert Johan Brostrøm drev handel med assorterte varer, ifølge en annonse i 1869. Han og familien bodde i Strandgata 26.

Oppmålingsforretning hvorved grunnen ble delt i matr.nr. 172a (Strandgata 35) og 172c (Strandgata 37a).

Samfrendeskifte i O.M. Schøning og hustrus bo, hvorved eiendommen tilskjøtes sakfører A. Ebeltoft, 1873. I 1879 solgte Ebeltoft videre til Bjørner Erichsen.

Bjørner Erichsen

Bjørner Erichsen var opprinnelig skredder, men i 1867 starter han manufaktur- og kolonialhandel i Fredrik Langes gate 10.

I 1875 bodde huseier og handelsborger Bjørner Erichsen her med familien, det samme gjorde kullsjauer Annanias Mathias Korneliussen, også med familie.

Testamente hvorved Bjørner Erichsen og hustru Anna Johnsdatter overdro eiendommen til Edu. B. Erichsen, 1880.

I 1885 bodde instrumentmaker P.E. Sundwall her med kona Elisabeth Marie og fem barn.

Det gikk ikke så bra med Erichsen jr., i 1889 gikk gården til G. Kolstad på auksjonsskjøte. Han solgte videre året etter, i 1890, til Hartvig Hansen.

I 1891: Gunnar Kolstad med kona Marie Emelie og datteren Sigrid Karoline.

Kjøpmann Hartvig Chr. Albert Hansen med kone Olea, fire barn og stor familie bodde her i 1900 og eide huset i 1904. I 1905 kjøpte han Strandgata 36 og flyttet dit.

Gitta Jønsson

Den svenske salmaker Anders Jønsson hadde møtt tromsøjenta Gitta Hagerup (1869-1950) i Kristiania. De flyttet hit i 1903, de giftet seg, hun tok hans navn og ble Gitta Jønsson. Mens Anders startet sadelmaker/møbelforretning gikk Gitta inn i politikken og ble en av Arbeiderpartiets fremste kvinneforkjempere i Nord-Norge.

Skjøte fra Hartvig Hansen til sadelmaker A. Jønsson, 1906.

I 1910 bodde ekteparet Jønsson her med tre barn og to tjenestepiker. Så flyttet de til Storgata 32 og solgte gården til Edvard Falck i 1911.

Edvard Falck

Edvard Falck ble den største av de nye i fiskebransjen under 1. verdenskrig. Han begynte som torghandler, men gikk over til eksport av iset fisk, særlig kveite. Det ga ham oppnavnet «Kveite-Falck». Ishavsrederi og bruk i Finnmark, sildoljefabrikk. Averterte i 1916 med: «Edv. Falk, fisk- og tranforretning, med fiskeetablissementer i Honningsvåg og Kongsfjord».

Beboere i 1916: Kjøpmann Edvard Falck med familie, arbeider Estanse Jensine Henriksen, kafévertinde Anna Cecilie Rikardsen. Eid av Edv. Falck i 1918. I 1920 inngikk Falck og kona Hansine, f. Sunde, en ektepakt hvor denne eiendommen med innbo og løsøre skulle være hennes særeie.

1920-årene ble harde, også for Falck. I 1930 utstedes skjøte fra Edvard og Hansine Falck, v/Tromsø Handels- og privatbank etter fullmakt, til Agnes Kvandal på denne eiendommen samt Strandgata 37a. Fru Kvandal startet hotell Fønix.

Hotell Fønix

Hotell Fønix, eid og drevet av Agnes og Kristian Kvandal (1932/46) fra 1930-tallet til 1960-tallet. (Het Fønix hospits i 1940 og Fønix pensjonat i 1957).

I 1933 ble Strandgata 35 og 37a slått sammen til Strandgata 35, tinglyst 8. juni 1933.

Brødrene Dobloug A/S, manufaktur, konfeksjon og skotøy en gros, (1966).

Leif A. Klepp, (1966), Selmer Johannessen, agentforretning, (1972). Hans Kastnes, atelier, (1993/96).

Se også Strandgata 33.

Strandgata 37a

Oppmålingsforretning av 17. nov. 1866, hvorved grunnen ble fradelt matr.nr. 172a.

Samfrendeskifte i O.M. Schøning og hustrus bo, hvorved eiendommen tilskjøtes sakfører A. Ebeltoft, 1873.

Da A. Ebeltoft døde i 1881 arvet hustruen, Charlotte Amalie Ebeltoft, huset. I 1884 tinglyses en erklæring om at hun har giftet seg på nytt, nå med justisråd Chr. Fredrik Garde.

Skjøte fra Chr. Fr. garde til P. Hanssen & Co på matr. nr. 203 (Strandgata 37b) og denne eiendommen, 1889.

Skjøte fra P. Hanssen & Co i likvidasjon til Edv. Falck, 1908. Samme år solgte Falck halvparten av eiendommen til kjøpmann Einar Sæberhagen. Etter hvert får Sæberhagen problemer og Falck kjøper halvdelen tilbake på auksjonsskjøte i 1921.

I 1930 ble også denne gården solgt til Agnes Kvandal og i 1933 ble den slått sammen med Strandgata 35.

Strandgata 33/35

Fra ca. 1980 bruker alle forretningene her adressen Strandgata 33/35.

Bo-Tekstil (Olof Appelbom), (1982/86). Nordkalottens Hus, (1990/93). De kom fra Fredrik Langes gate 4.

Tromsø jernbanestasjon A/S, (1993/2013). Et «brunt» utested, innredet med benker og bord fra NSB-tog fra 1960/70-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.