P. Hanssen & Co

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjøpmann Peter Hanssen, maleri av J.H.F. Berg, 1842 (Ytreberg:Tromsø bys historie)

P. Hanssen & Co var på store deler av 1800-tallet et av de største og viktigste handelshusene i Tromsø. Firmaet hadde usedvanlig dyktige ledere som engasjerte seg i byens vekst og utvikling i mange sammenhenger. Dessverre var det få arvinger i familien, og da svigersønnen John Giæver døde i 1897, sto ingen klar til å føre driften videre.

Kjøpmann Peder Hanssen (Ytreberg: Tromsø bys historie)
Kjøpmann Johannes Hanssen (Ytreberg: Tromsø bys historie)

Innvandreren

I forbindelse med flensburgernes handel med Nord-Norge kom Poul Hanssen, født 1870 i Högel i Slesvig, til Tromsø. Han fikk borgerbrev som faktor for handelsmannen Sybrandt i 1809. I 1812 giftet han seg med Hanna Cecilia Hansen, datter av kjøpmann Christian Hansen, som nylig var død. Han drev svigerfarens forretninger i noen år, til han tok borgerskap for egen regning i 1816.

Handelen blomstrer

I årene etter 1814 fikk Tromsø et kraftig oppsving i handelen med utlandet. Med sine kontakter til Europa drev Hanssen en blomstrende virksomhet med import og eksport. Vin, brennevin og andre varer fra hansabyene ble byttet mot tran og fiskevarer. Fra England importerte han salt. Som eksportører var Tromsø-kjøpmennene ennå forsiktige, mye gikk via Bergen og Trondheim, men utover 1820-tallet gikk stadig mer direkte. I 1826 sendte Poul Hanssen i alt 903 tønner tran og 3244 våg tørrfisk med 4 skuter til Bremen og Amsterdam. Da amtmann P.G. Blom besøkte byen i 1827, ble han overrasket over å finne 19 fartøyer på havna, «derav 2 engelske brigger, 2 store bremerhukkerter, 4 mindre tyske fartøyer og 9 russiske lodjer, foruten innenlandske jekter og tendringer, der gav stedet et liv som man ofte forgjeves søker i de langt større sønnenfjeldske steder». Tromsø hadde da under 1000 innbyggere.

P. Hanssen & Co

I det første kullet studenter som gikk ut av Tromsø skole i 1837 og som etter ytterligere 2 års undervisning ble dimittert til Universitetet, var det 5 elever, deriblant Peter Hanssen (1817-1872). Han var Pouls sønn og hadde allerede i 1836 begynt i firmaet. På et maleri fra 1842 er han nesten dandyaktig kledd, henslengt i en stol. Han viste seg imidlertid å være dyktig forretningsmann og utviklet gjennom årene sterke sosiale og religiøse interesser. I 1859 ble han leder for byens Borgerkorps. Ved sin død testamenterte han store summer til fattigunderstøttelse, opprettet «Peter Hanssens Legat» og skjenket Vestregata 40 til bruk for de fattige. – Poul Hanssens brorsønn, Peder Hanssen (1811-1881), født i Slesvig, ble gift med sitt søskenbarn Pauline Margrethe Hanssen og gikk inn i svigerfarens firma. Peder Hanssen var rikt utrustet, «den største i sin slekt», skarp, morsom, sosial, viseordfører og ordfører i flere perioder, aktivt med i mange sammenhenger. Etter at Poul hadde trukket seg tilbake gikk Peter og Peder Hanssen omkring 1843 i kompaniskap i «P. Hanssen & Co», med engroshandel og rederi som sine viktigste områder. I 1848 var de blant pådriverne for å etablere Tromsø skibsverft og de eide parter i flere skip. I tillegg til eksporten sørover var firmaet sterkt inne i russehandelen.

Poul Hanssen hadde startet byggingen av det som senere skulle bli et helt gårdsanlegg rundt Sjøgata 8 i Tromsø. De to kompanjongene bodde nå i hver sin etasje i Poul Hanssens gamle gård. De hadde firmaets pakkhus over gaten og eide flere eiendommer i området.

Størst i byen

Da John Aasberg Giæver døde bare 55 år gammel, var det ingen til å overta handelshuset. (Ytreberg: Tromsø bys historie)

I en adressekalender for 1869 reklamerer firmaet P. Hanssen & Co med ”handel med fisk, tran og kornvarer, kolonial-, fabrikk-, manufaktur- og kortevarer, jernvarer, støpegods samt maler- og farvervarer, kommisionsforretning og rederi”. På folkemunne var forretningen kjent som «Compagniet».

På 1860/70-tallet var dette det rikeste handelshuset i Tromsø med en formue på kr. 300.ooo i 1879. Etter Peter Hanssens død i 1872 tok Peder sin sønn Johannes Hanssen (1843-1882) opp i firmaet. Han skal ha vært en stillferdig og likefram mann, godt likt av folk. Ved Peder Hanssens død i 1881 overtok han firmaet, men døde selv året etter. Forretningen fortsatte da med John Aasberg Giæver (1842-1897) som prokurist. Han var gift med Peders datter Hanna og i 1883 overtok han firmaet som eneeier. Giæver var en staselig mann å se til og byens siste borgerkaptein. En dyktig og aktet forretningsmann som fikk slag og døde i 1897, bare 55 år gammel. Ingen arving sto klar til å overta og det store firmaet gikk langsomt i likvidasjon. Først i 1910/11 var butikken, de store pakkhusene, hovedhusene og 9 eiendommer avhendet. Mye ble overtatt av et annet stort handelshus i Tromsø: J. A. Killengreen & Søn.

Privatarkivet etter P.Hanssen/P.Hanssen & Co befinner seg på Statsarkivet i Tromsø.

Kilder

  • Adressekalender for Norges handel og industri for 1869. Chr. 1869.
  • Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1. 1946.