Strandgata 36 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Selv i novembermørke er det lett å se at Strandgata 36 har vært, og er, et herskapelig hus.
Foto: Einar Dahl (2017).
Her har Tromsø herreekvipering fått selskap av Gausvik Uldvarefabrik. Vi er på 1920-tallet, mine-bøssen ble utplassert i 1920.
Foto: Ukjent
På Richard Withs plass avdukes bautaen over hurtigrutepionéren den 19. juli 1929. I Strandgata 36 drev Selik Sakolsky "Tromsø herreekvipering" og delte huset med "Holst & Haugseth", manufaktur.
Foto: Thøringsamlingen (1929).
Strandgata 36 i 1938. Huset til høyre var en del av denne adressen helt opp til ca. 1980, ble da til Kirkegata 6. Bak til venstre ser vi Hirsch Fischers forretning i Strandgata 45b.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938)
På slutten av 1950-tallet holdt Radio-elektro og Hildur Johnsens moteforretning til her.
Foto: Peter Wessel Zapffe (Ca. 1960).

Strandgata 36 står fremdeles som et av de best bevarte gamle kjøpmannshus i Tromsø.

Ebeltoft

Huset ble bygd av Andreas Ebeltoft i 1811. Han var født i 1779 og fikk i 1807 borgerskap som kjøpmann i Tromsø. I 1812 bygde han krambod og brygge og i 1816 ble huset påbygd mot Kirkegata. Eiendommen hadde hage på den andre siden av gaten, der Saga hotell står i dag, på Richard Withs plass 2.

Målebrev datert 30. april 1816, tinglyst 4. feb. 1839.

Eid av Ced. og Ulrich Ebeltoft i 1869. «Skipsrederi. Handel med tran- og kornvarer, manufaktur-, jern-, kolonial-, og fiskevarer. Eier av reperbane og et trankokeri», (1869).

I 1875 ble brorsønnen Andreas E. Ebeltoft jr., født i 1851, tatt opp i firmaet.

Kjøpmann Ulrich og Helmine Ebeltoft og kaptein i marinen, Hans Fredrik Knagenhjelm, med kone Johanne og seks barn, bodde her i 1875.

I 1885: Kjøpmann Ulrich Ebeltoft med kona Helmine og pleiedatteren Minka Dreyer, tjenestepike Kristine Kristiansen, kjøpmann Cedorf Ebeltoft, adjunkt Julius Fogth med kona Louise, to døtre og tjenestepike Karoline Richardsen, gårdsdreng Hans Engelsgaard med kona Ragnhild og seks barn.

I 1891: Cedorph Cecilius Ebeltoft, enke Helmine Christine Ebeltoft med pleiedatter Menka Christine Meyer, Nicolay Theodor Johannessen, tjenestepike Christine Chrestiansen, Hans Gundersen Engelsgaard med kona Ragnhild og fem barn.

I 1898 overtok Olaf Buck fra Øksfjord firmaet. Han var gift med Ebeltofts søsterdatter Valborg. Begge forretningene, både her og i Skippergata 7, gikk konkurs under krisen i 1902/03 og butikkene, brygga og tranbrenneriet på Stranda ble solgt. Det var byens eldste firma da det ble lagt ned.

I folketellingen for 1900 oppgis Buck med frue å bo her, men med «sedvanlig bosted: Bergen». Andre beboere er kontorist ved handelskontor Christofer Martens med kone Johanne og en sønn.

Huset var eid av Olaf Buck 1904, men ble solgt til Hartvig Hansen i Strandgata 35 året etter.

Hartvig Hansen

I 1910 bodde kjøpmann Hartvig og Olea Hansen her med fire barn, tjenestefolk og butikkpersonale. I mellombygningen bodde bryggeriarbeider Adolf Otto Mack med kone og datter. Andre leieboere var stiftskapelan Kristian Nordlid og ass.lege v/Amtssykehuset, Sverre Sandberg.

Hartvig Hansen drev sin kolonial og manufaktur fram til 1914 og levde som gårdeier til sin død i 1938. (Han står som eier i 1932 og 46). Fra 1914 leide han ut butikklokalene til ”Gausvik Uldvarefabrik” som hadde et utsalg drevet av Siew. I 1916 overtok Petra Skånseng utsalget. Hun flyttet senere til Strandgata 45.

Kjøpmann Hartvig og Olea Amalie Hansen, ekspeditrice Emmerentse Bøgeberg, handelsbetjent Olaf S. Johannesen, kafévertinde Sofie Helene Johnsen og J. Wickstrøm, agenturforretning, holdt til her i 1916.

Sakolsky

Selik Sakolsky (1887-1943) drev ”Tromsø herreekvipering” på hjørnet mot Richard Withs plass. I likhet med de andre jødiske familiene i byen ble Sakolskys arrestert og sendt til Tyskland i 1942/43. Den 17. juni 2014 ble det lagt ned en snublesten utenfor huset til minne om dem.

I 1929/1932 Holst & Haugseth manufakturforretning.

E. Iversen, kolonial og frukt, samt kafé Iris (1940). Tromsø Herreekvipering A/S, 1940. Olav Hansen A/S, frukt og grønt, 1940, Anna Olsen, kafé, (1940), Fotomagasinet (Halfdan Holm), (1940/46).

Pensjonist Olea Hansen, kontordame Astrid Hansen, Malfrid Hansen, musikkskole, lege Alf Kjeang, disp. Paul Shetelig, (1946).

Hansens arvinger

Hartvig Hansen døde i 1938 og Olea Hansen i 1950. Arvingene var Malfrid Hansen, Astrid Hansen og Ingeborg Straumstøyl med 1/3 hver, i 1950.

Målfrid Hansen, musikkskole, (1957/72), maler Alstrøm Olsen, (1957/72), Radio-elektro, radio, elektrisk utstyr, (Ragnar Mentzoni), (1957/66). Hildur Johnsen, moteforretning, (1957/77).

Astrid Hansen døde i 1964 og hennes 1/3 gikk over til Malfrid Hansen og Ingeborg Straumstøyl.

Hans A. Hansen, agent/kommisjonsforretning, (1966).

Skjøte fra Ingeborg Straumstøyl til sine sønner Alf og Knut Straumstøyl, i 1975.

Skjøte fra Malfrid Hansen og Alf og Knut Straumstøyl, til Kjartan Lorentzen, i 1975.

Lorntzsen

Lorntzsen & Co, møbelforretning/møbeltapetserer, (Edith og Kjartan Lorntzsen), ble startet i nabohuset, Kirkegt. 6, i 1949. I 1975 kjøpte Lorntzsen Strandgata 36 og drev forretning i begge lokalene.

Maler Alstrøm Olsen, (1957/72).

Hans A. Hansen, agent/kommisjonsforretning, (1966).

Tromsø fargehandel, (Hagen-Olsen), (1972/77), kom fra Storgata 81 som brant ned i 1969. Flyttet igjen da Torgsenteret åpnet i Storgata 79/83, ca. 1980.

Advokat Trygve Fjeld d.y., (1977), Stiltex A/S (S. Mentzoni Lund), (1977/90).

Kjartan Lorntzen døde i 1979 og Edith M. Lorntzen fikk uskiftebevilling.

Harmoni Hi Fi, (1982), Tromsø urmakerforretning, (Harry Kristensen), (1982/86), Platou A/S, v/arkitekt Yngve Lorntzsen, (1982), også m/bolig her, No 36, damekonfeksjon, (1982).

Målebrev- og kartforretning avholdt 28. feb. 1982 hvorved Kirkegata 6 utskilt fra Strandgata 36.

Siv.arkitekt Yngve Lorntzsen, (1986/99), grafisk designer Knut Reibo, (1986), Signatur reklamebyrå, (1986), Skinnforum No 36, skinnforretning (1986/90 Skinnforum A/S i 1993/96), ble lagt ned i 1999?

Bernina symaskiner, (1990), Stoff-butikken, symaskiner/stoffer, (Kristin Pettersen), (1990).

Benoni og Rosa frisør AS, (1996.)

Kilroy Travels Norway AS, (1999), Little Big Horn Tromsø AS, (1999).

Tromsø Gift & Souvenir shop, (2013), Bianca Lorntzsens Legetjenester, (2013), Badlands Skateshop AS kom fra Bispegata 2 i 2009 og holdt til i bakgården her til den ble lagt ned i 2013.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.