Skippergata 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skippergatens skotøymagasin lå temmelig nøyaktig der vi ser bilen på bildet. Det røde huset er Søndre tollbodgate 1
Foto: Einar Dahl (2017).
Dagens Skippergata 7a ligger ikke langt fra gamle dagers Skippergata 7c.
Foto: Einar Dahl (2017).
I 1875 het Skippergata Nordre Strandgate og Storgatbakken het Bakkegaten. Skippergata 7 lå i kvartalet merket 5 og omfattet matr.nummerne 90, 192, 193, 198, 225, 226 og 531. En betydelig eiendom.
Skippergata 7, Riebergården, flankert av nr. 5 til høyre og Søndre Tollbodgate 1 til venstre.
Foto: H.A. Brandt. Ca. 1960.
Inngangsportalen til venstre i fronten.
Foto: H.A. Brandt. Ca. 1960.
Inngangen til bakgården. Søndre Tollbodgate 1 til venstre.
Foto: H.A. Brandt. Ca. 1960.
Skippergata 7 sett fra bakgården. 7c til høyre.
Foto: H.A. Brandt. Ca. 1960.
Skippergata 7c, den gamle lagerbygningen med matr.nr 531. I bakgrunnen den store brygga.
Foto: H.A. Brandt. Ca. 1960.
Rieberbrygga sett fra sjøen, ca. 1925.
Foto: Ukjent.
I 1960 var Rieberbrygga og Bangsundbrygga, i likhet med resten av byens gamle brygger, helt innebygd av kaier.
Foto: H.A. Brandt

Skippergata 7a/b i Tromsø dannet, sammen med Strandgata 36, rammen rundt noen av de største konkursene i byens historie da handelshusene Ebeltoft gikk over ende rundt forrige århundreskiftet.

Skippergata 7 har en komplisert bygningshistorie. Eiendommen besto opprinnelig av 7 matrikkelnummer; 90, 192, 193, 198, 225, 226 og 531. Fra 1918 var det samme eier til alle og fra 1933 het eiendommen Skippergata 7a/b. - I dag er ingen av de opprinnelige husene tilbake, et forretningsbygg med adressen Skippergata 1c/7a gir ingen assosiasjoner til gammel storhet.

Skippergata 7a, matr. 193

Huset ble bygd på det som opprinnelig var Statens magasinhustomt, ca. 1843.

Andreas Ebeltoft drev handel med fisk, tran, kornvarer, kolonial- og manufaktur, skinn, etc., (1869).

Skjøte fra A. Ebeltoft sr. til A. Ebeltoft jr. bl.a. på denne eiendommen, solgt i 1848, tinglyst 2. juni 1881.

I 1875 bodde kjøpmann Andreas Edevard Ebeltoft på denne adressen med en sønn og tre tjenestefolk. I 1865 bodde han i nr. 7b.

Kontrakt hvor Andreas Ebeltoft jr. overdro alle sine eiendeler til sønnen Andr. Edv. Ebeltoft, mot at denne overtok gjelden på kr. 79.652,49 og med krav om kår og fritt opphold, i 1882.

I 1885: Handelsborger Andreas Edward Ebeltoft den eldre, handelsborger Andreas Edward Ebeltoft den yngre med kona Dorothea Margarethe (f. Klerk) og tre døtre, ingeniør Johannes Ebeltoft, handelsbetjent Petter Albert Torbjørnsen, tjenestepikene Johanne Sørensen og Henriette Nilsen.

Kjøpmann Andreas Edward Ebeltoft med kona Dorothea Margareth og fem barn, i 1900.

Brygga gikk med under storbrannen i 1895 og firmaet ble på nytt rammet under den enda større brannen i 1902.– Firmaet kom i vanskeligheter i 1903, hvorpå eieren lot det gå til likvidasjon. Selv fikk han jobb som Samlagsbestyrer.

Skjøte fra A. Ebeltoft jr. til Andreas Dalsbø i Skippergata 5, i 1908.

Leiekontrakt fra Andreas Dalsbø til Gerhard Knudsen på 4 værelser i 1. etg. i borgestuebygningen, i 1909. - Leiekontrakt fra Andreas Dalsbø til Ole A. Dalsbø sr. på et kullagerhus m.v., i 1909.

I 1910 bodde kaptein i marinen/los Sigurd og Hjørdis Sverdrup Scheen her med tre barn, kokkepike Agnete Johanne Jensen og barnepike Hilda Marie Halvorsen.

Auksjonsskjøte til kaptein Sigurd Scheen på denne eiendommen og 7c, i 1913. Overlos Sigurd og Hjørdis Scheen bodde her i 1916.

7a eid av kaptein Scheen i 1918. – 7b eid av Martens & Co i 1918.

Skjøte fra S. Scheen til A/S Johan Martens & Co på nr. 7a og 7c, i 1918.

Kjøpt av A/S Rieber & Co, Tromsø, i 1922. De hadde etablert seg med avd.kontor i Strandgata 30 i 1919, med lær og skotøy, ishavsprodukter, skinn, huder, ull, tran, bark, m.m. Disponent var Ola Hestenes, (1919-51), (Trygve Storli i 1951-79).

Firmaets detaljhandel for lær og skotøy lå her med ” Skippergaten Skotøymagasin”, med pakkhus mot havna, (disponent Gerda Hestenes), (1940/57), (disp. Sevald Jenssen i 1966). - Ola og Gerda Hestenes var foreldre til et senere kjent brødrepar: journalisten Arne Hestenes og advokaten Olav Hestenes. Familien bodde i Skolegata 44.

Tannlege Ystehede Eriksen åpnet praksis omtrent 1922 (her?), holdt til her i 1932, det gjorde også blikkenslager Hans Kristoffersen på 20- og 30-tallet.

I h.h. til erklæring fra A/S Rieber & Co ble Skippergaten 7a og 7c slått sammen til et fellesnavn: Skippergaten 7a, tinglyst 8. juni 1933.

Disp. Erling Krane, (1940), blikkenslager Harald Worum, 1940/57.

Kasserer Carl Prøsch, (1946).

Skinnoppkjøper Anders Olufsen, (1966).

Huset var det siste som ble revet i rekken Skippergata 1-7, på slutten av 1960-tallet.

Skippergata 7b, matr.nr. 90

Skjøte fra T.B. Holst til H.C. Floer på Andreas Mobergs forrige våningshus, uten grunn, datert 20. okt. 1830, tinglyst 20. juni 1831. - Skjøte fra H.C. Floer til toldbetjent Berg på dette huset og en pakkhusgrunn (matr. nr. 225), i 1830. - Skjøte fra Berg til Ove Holm i 1833. - Auksjonsskjøte til losoldermann Bergendahl i 1836. Han solgt videre til A. Ebeltoft sr. samme år.

Skjøte fra A. Ebeltoft sr. til A. Ebeltoft jr. i 1848. Samme år overtok han også nr. 7a.

Kjøpmann Andreas Edvard Ebeltoft bodde her med sine seks barn og tre tjenestefolk i 1865.

Kontrakt hvor Andr. Ebeltoft jr. overdro alle sine eiendeler til sønnen Andr. Edv. Ebeltoft, mot at denne overtok gjelden på kr. 79.652,49 og med krav om kår og fritt opphold, i 1882. Eiendommen ble sammenslått med matr.nr. 225, 226, 192 og 531 til et felles matr.nr. 90 i h.h.t. skrivelse fra Andr. Ebeltoft jr., tinglyst 7. juli 1902.

Skjøte fra Andr. Ebeltoft jr. til Andreas Dalsbø, i 1908.

Leiekontrakt fra Andreas Dalsbø til Gerhard Knudsen på 4 værelser i 1. etg. i borgestuebygningen, i 1909. - Kontrakt fra Andreas Dalsbø til Fritz Dreyer på de 3 sørvendte loft på sitt pakkhus, med fiskepresse, til 1. jan. 1910, i 1909.

Delingsforretning hvorved en del av eiendommen ble utskilt og gitt matr.nr. Skippergata 7c, avholdt 24. feb., tinglyst 2. april 1913.

Auksjonsskjøte til Andreas Aagaard, i 1913.

Skjøte fra Andr. Aagaard til A/S Johan Martens. Eierne av nr. 7a skulle ha tilgang til fjæren, eierne av 7b hadde vei- og kjørerett gjennom 7a’s gårdsrom, i 1918.

Skjøte fra Martens & Co til A/S Rieber & Co, i 1921.

Skjøte fra Andr. Aaagaard til Rieber & Co på en parsell fra Søndre Tollbodgate 3, i 1928.

Matr.nr. 192.

Kontrakt hvor toldbetjent Berg solgte eiendommen til skipsbygningsmester Ambrosius Holm, tinglyst 29. okt. 1848.

Skjøte fra A. Holm til lensmann O.C. Berge, i 1850.

Skjøte fra O.C. Berge til A. Ebeltoft jr., i 1871.

Kontrakt hvor A. Ebeltoft jr. overdro sine eiendommer til sønnen Andr. Edv. Ebeltoft, i 1882.

Sammenslått med og overført til matr.nr. 90 (Skippergata 7b) i 1902.

Skippergata 7c

Delingsforretning hvorved en del av eiendommen Skippergata 7b ble utskilt og gitt matr.nr. Skippergata 7c, avholdt 24. feb., tinglyst 2. april 1913.

Auksjonsskjøte på denne eiendommen og Skippergata 7a til Sigurd Scheen, i 1913.

Skjøte fra S. Scheen til A/S Johan Martens på denne eiendommen og 7a, i 1918.

Skjøte fra Martens til A/S Rieber & Co i 1922.

I h.h.t. erklæring fra A/S Rieber & Co ble Skippergaten 7a og 7c slått sammen til et fellesnavn: Skippergaten 7a, tinglyst 8. juni 1933.

Skippergata 1c/7a

Alle husene i rekken Skippergata 1-7 ble revet midt på 1960-tallet. I slutten 1970-årene ble det reist et nytt forretningsbygg der bakgårdene til disse husene hadde vært, Skippergata 1c/7a, kalt Riebergården. Se Skippergata 1.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.