Strandgata 45 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Der de tre bryggene til Nordnorsk importkompani engang lå, var det stor aktivitet i 2017: Clarion hotel The Edge hadde vedlikeholdsarbeid, i Brennbygget endret de på førsteetasjen og hele området var preget av arbeidet med å reise den nye havneterminalen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Til venstre, på hjørnet, Hirsch Fischers forretning i Strandgata 45b, i 1938. Få år senere var både eieren, forretningen og huset borte. Strandgata 36 midt i bildet.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938)
Nordnorsk Importkompani eide tre brygger på rad i havna: Strandgata 43, 45c og 47b. 1958.
Foto: H. A. Brandt (ca. 1958)

Strandgata 45a og b i Tromsø fikk et dramatisk endelikt; de ble påtent natten til 30. november 1946 og brant helt ned. De skyldige skal ha vært frustrerte, tidligere NS-medlemmer. Jøden Hirsch Fischers forretning lå i gården. Til eiendommen hørte flere store pakkhus som unngikk brannen, men som ble revet på 1960-tallet.

Strandgata 45 har en komplisert bakgrunn; matr.nr. 174 ble delt i 1868 og 174b ble Strandgata 45a, matr.nr. 175 ble Strandgata 45b og matr.nr. 204b, også utskilt i 1868, fra nr. 204, ble Strandgata 45c.

Nr. 45a

Målebrev til Morten Molschou på en tomt, datert 26. nov. 1811, tinglyst 26. nov. 1860.

Delingsforretning hvor eiendommen ble delt i 174a og 174b, dater 12. sept. 1868, tinglyst 4. mars 1872.

Auksjonsskjøte fra Molschous svigersønn, Nicolai Normanns bo til Lars Haugen på 174b (Strandgata 45a) og 204b (Strandgata 45c), i 1872.

Ca. 1875 flyttet Haugen inn i sin nye, store forretningsgård i 45a. Bondehandel, fiskeriutstyr, båter, mm. gjorde dette til en av byens største forretninger.

I 1885: Kjøpmann Lars L. Haugen med kona Elin Oline og åtte barn, tjenestepikene Seselie Kristofferdatter og Petrine Pedersdatter.

Skjøte fra Lars Haugens dødsbo ved dets bestyrer, til A.M. Haugen, 1916.

A.M. Haugens bo sto som eiere i 1932 og 46.

”H. Kleins filial A/S”, herreekvipering, ble etablert i 1927 med J. Klein som disp. Forretningen flyttet til Storgata 84 tidlig på 1930-tallet.

Petrine Skaanseng Hauge kom fra Strandgata 36 med ”Gausvik Uldvarefabriks” utsalg, (startet i 1916), og var her i 1932/46.

Mentzoni & Lund, aut. radioforhandlere, elektrisk utstyr, finmekanikk, kunstsmiarbeider og stålrørsarbeider, (R. Mentzoni og Hans Lund), elektriker Arne og ekspeditør Jan Salvesen, arbeider Alf Willumsen, (1946).

Gården brant ned 30. nov. 1946.

Eiendommen ble i 1968 slått sammen med Strandgata 41.

Nr. 45b

Målebrev til Johannes Holm på grunn, tinglyst 5. juli 1820.

Skjøte fra Johannes Holm til høker A. Dahl på et nøst eller pakkhus m/grunn, datert 29. des. 1820, tinglyst 30. aug. 1821.

Forlik mellom A. Dahl og A. Ebeltoft om benyttelse av grunnen mellom deres eiendommer, inngått 20. okt. 1844.

Auksjonsskjøte til A. Ebeltoft sr. i høker A. Dahls bo, 1854. Skjøte fra A. Ebeltoft sr. til baker Nils G. Svee, 1854.

Auksjonsskjøte i N.G. Svees oppbudsbo til Lars L. Haugen, 1860.

Lars L. Haugen

Lars L. Haugen (1829-1916), kom fra Dovre og etablerte seg i Strandgata 45b, i 1862. «Handel med mel, korn, salt og kolonialvarer, tauverk, seilduk, klaverduk, fisk, tran, ederdun, tømmer», iflg. en annonse i 1869.

Handelsmann Lars Haugen med kone Oline og tre barn, baker Nils Peter Sjølberg med kona Frederikke hadde også tre barn pluss bakerlærlinger og tjenestefolk, i 1865 (47b). Schjølberg var den første til å drive Haugens bakeri.

Ca. 1875 flyttet han inn i sin nye, store forretningsgård i 45a. Bondehandel, fiskeriutstyr, båter, mm gjorde dette til en av byens største forretninger.

I 1875 bodde handelsborger og huseier Lars C. Haugen her med kone Helene, åtte barn og tjenestefolk. Baker Erik Johannesen, som også var fra Dovre, var gift med Marie og hadde en sønn.

Erik Johannesen omkom ved kullseiling i Sandnessundet og enken drev senere forretningen med forskjellige mestersvenner til ca. 1902. Andreas Garbergs tekstilforretning startet i nr. 45b i 1887. Fra en beskjeden begynnelse var Garberg blitt en holden mann ved sin død i 1905. Enken fortsatte driften med O. F. Myhre som bestyrer. I 1910 flyttet butikken til Fredrik Langes gate 15.

I 1900 var kjøpmann Lars L. Haugen gift med Lena. Enken, Mari Pedersen, driver bakeri og brødsalg med hjelp av tre lærlinger. Lars L. Haugen var blitt enkemann i 1910 og bodde her med tre av sine barn. I etasjen under bodde overlærer Einar og Dorthea Strøm Andersen m/familie.

Skjøte fra Haugen til Fredrik Haugen på denne og fl. eiendommer, 1912.

Haugen døde i 1916. Sønnen Fredrik (1867-1923), som lenge hadde hatt den egentlige ledelsen, overtok handelshuset og drev til det ble avviklet i 1924-25. Hans bror A.M. Haugen drev for egen regning omsetning av småbåter med utstyr.

Firma Lars Haugen, ”skibs- og bondehandel, jern, isenkram, kjøkkenutstyr” (Fredrik Haugen), (1916), P. Skaanseng, ”manufaktur, herreekvipering, skotøi for damer, herrer og børn”, (1916).

45a var eid av A. Marinius Haugen i 1918. 45b og 45c av Fredrik Haugen.

Torleif Jensen startet bakeriutsalg i 1926.

Auksjonsskjøte til Tromsø Sparebank på 45b og 45c, frasolgt Fredrik Haugen, 1927.

Målebrev over 45b og 45c i 1927, med følgende tinglyste kommentar: 1) Eieren av Strandgata 45a har protestert mot de mellom Strandgata 45a og 45b oppmålte grenser. 2) Grenselinjen mot Strandgata 47a og 47b er ikke fastsatt, idet denne grensen er omtvistet.

Tromsø Herreekvipering

Skjøte fra Tromsø Sparebank til Tromsø Herreekvipering v/Selik Sakolski, 1928.

Overenskomst hvorved A/S Tromsø Herreekvipering bortleier til H. Fischers Herreekvipering 1. etg. , 1932.

Skjøte fra Tromsø Herreekvipering A/S til Hirsch Fischer, f. 30/9-1886, 1938.

45b og brygga 45c ble kjøpt av Nordnorsk importkompani i 1927. De beholdt brygga og solgte hovedbygningen 45b til Tromsø Herreekvipering ved Hirsch Fisher.

H. Fischers Herreekvipering, 1941.

”Kafé Nobel” på 30-tallet, (i 45b?) Ingvald Sundfær drev bakerforretning (her?) i 1932, senere i Bispegata 1, (1940). Mentzoni & Lund A/S, etabl. 1935, radioforhandler, elektrisk utstyr, kunstsmie- og stålrørsarbeid, (1940). Ragnar Mentzoni åpnet på 30-tallet et verksted for smijerns- og gjørtlerarbeid og laget mange vakre ting. (Her?)

Fischer & co, A/S, herrekonfeksjon, skotøy, (1946).

Gården ble påtent og brant ned natt til 30. nov. 1946.

Eiendommen ble i 1968 slått sammen med Strandgata 41.

Nr. 45c

Eiendommen var opprinnelig del av matr.nr. 204, den ble delt i 204a (Strandgata 43) og 204b (Strandgata 45c) i 1868.

Grunnbrev til Morten Molschou på en tomt, datert 26. sept. 1811, tinglyst 26. nov. 1860.

Delingsforretning hvor eiendommen ble delt i 204a og 204b, datert 12. sept. 1868, tinglyst 4. mars 1872.

Auksjonsskjøte i Nicolai Normanns bo til Lars Haugen, 1872.

Skjøte fra Lars Haugen til Fredrik Haugen, 1912.

Auksjonsskjøte til Tromsø Sparebank, 1927. - Skjøte fra Tromsø Sparebank til Nordnorsk Importkompani A/S, 1927. - Kontrakt mellom Tromsø Havnevesen og Nordnorsk Importkompani om oppførelse av kai, 1927.

I 45c hadde Importkompaniet kaffebrenneri, drevet av Hans I. Hansen, fra 1927 til 1964. Da sa Importkompaniet opp kontrakten. Hansen kjøpte ny kaffemaskin og fortsatte for egen regning i Rektor Horsts gate 21.

J.L. Nerlien A/S, røntgenfilm, mørkeromsutstyr, Tromsøkontor, (1966).

Alle de gjenstående byggene ble revet i 1966/67.

Skjøte fra Nordnorsk Importkompani A/S til A/S Tromsø Margarinfabrikk, i 1967.

Målebrev- og kartforretning avholdt 12. nov. 1968 hvorved Strandgata 45d (Kaigata 4) ble fraskilt fra Strandgata 45c.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.