Strandgata 41 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 2017 var det store ombyggingsarbeider i gang i Strandgata 41.
Foto: Einar Dahl (2017).
Hovedpostkontoret i Tromsø flyttet hit i 1968.
Foto: K. Teigen Fotoatelier
Slik så publikumsarealene ut i det nye posthuset.
Foto: K.J. Mikkelsen

Strandgata 41 i Tromsø lå ikke ut mot selve gaten, men var inneklemt i et kvartal fylt med fabrikk- og lagerbygg. Nesten alt ble revet på 1960- og 1970-tallet.

Strandgata 41 har utgangspunkt i matr.nr. 174 som ble delt i to nr. i 1868; 174a (Strandgata 41) og 174b (Strandgata 45a). I 1929 ble eiendommen tillagt matr.nr. 173, Strandgata 39b. Den eiendommens historie er beskrevet nederst i artikkelen.

Martin Berg

Målebrev til Morten Molschou på en tomt, datert 26. nov. 1811, tinglyst 26. nov. 1860.

Delingsforretning hvor eiendommen ble delt i 174a og 174b, datert 12. sept. 1868, tinglyst 4. mars 1872.

Auksjonsskjøte fra Molschous svigersønn, Nicolai Normanns bo til Lars Haugen på 174b (Strandgata 45a) og 204b (Strandgata 45c), i 1872. - Auksjonsskjøte fra Nic. Normann til Martin Berg på denne eiendommen samme år.

Handelsmann Martin Berg med kone Oline Henrikke og to døtre bodde her i 1875. Firmaet Martin Berg drev stor forretning i Strandgata 32 og eide flere gårder i strøket.

Målebrev, hvorved tilkjennes Martin Berg et grunnstykke tillagt denne grunn, 1903.

Martin Bergs svigersønn Jacob Chr. Jenssen overtok etter Bergs død i 1903.

Jenssen døde i 1924 og firmaet fikk problemer. Eiendommen ble overtatt av Tromsø Handels- og Privatbank på auksjonsskjøte i 1927. I 1929 ble det holdt måle- og kartforretning etter at Strandgata 39b var blitt slått sammen med nr. 41.

Tromsø Sardine Co.

Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank i likv. til Tromsø Sardine Co A/S på denne og fl. eiendommer i 1930. De holdt til i Strandgata 7b.

8. juni 1933 endres adressen ved at hele eiendommen får navn Strandgata 41.

Det ble et kort eventyr for hermetikkfabrikken. I 1933 selges eiendommen til a/s Nordnorsk Importkompani. De sto også som eiere i 1946.

Nordnorsk Nife A/S, båtutstyr, (disponent Yngve Román), (1957).

Borchs elektrodiesel A/S, elektro- og dieselverksted, bildel, skipsradio, m.m., (Ole D. Wold), (1957), flyttet videre til Strandgata 5.

Skjøte fra Nordnorsk Importkompani til Den norske stat v/Samferdselsdepartementet, i 1959.

Andreas Moe jr., serviceverksted, (1966).

Revet i 1966?

Strandgata 43b, 45a, 45b, 45d og 47c ble i 1968 slått sammen med denne eiendommen, med adressen Strandgata 41.

Posten Tromsø

Tromsø Postkontor flyttet inn i en del av nybygget i 1968, de kom fra Sjøgata 1. I 45 år var dette hovedpostkontoret i Tromsø før de nok en gang var på flyttefot, i 2012. Denne gang var målet Sjøgata 7, et atskillig mer beskjedent husvære, der den gamle inngangen til Radisson Blue-hotellet lå.

Resten av Strandgata 41 ble tinghus; Hålogaland lagmannsrett, Byfogden, Nord-Troms herredsrett, Statsadvokaten i Troms og Finnmark, alle var her på 1970-tallet. Statsadvokaten flyttet videre til Skippergata 7 omkring 1980, resten flyttet da det nye tinghuset sto ferdig i 2003, på Fridtjof Nansens plass 17. Etter at juristene flyttet ut kom NAV og Tromsø symfoniorkester (senere med navnet Nordnorsk Opera og Symfoniorkester), inn i bygget.

I 2012 flyttet Posten til Sjøgata 7 og inn i den gamle hotellresepsjonen i SAS-hotellet. (Se Fredrik Langes gate 8-10.)

Strandgata 39b

Strandgata 39 hadde opprinnelig matr.nr. 173 og historien før 1929 er slik:

Målebrev til kjøpmann Ole Stoltenberg på en nøstgrunn, datert 7. juni 1820, tinglyst. 19. feb. 1844.

Auksjonsskjøte til Arnt Schøning på dette nøst, 1858.

Skjøte fra A. Schønings sønner til J. Chr. Jenssen, 1903.

Etter Jenssens død i 1924 gikk eiendommen på auksjonsskjøte til Tromsø Handels- og Privatbank i 1926.

I 1929 ble eiendommen slått sammen med nr. 41.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingen 1875 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.