Storgata 84 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Burger King har holdt til her i mer enn tjue år.
Foto: Einar Dah (l2017).
Fra den gang Boye Strøm residerte som amtmann her.
Foto: Boye Strøm (Ca. 1900).
Et velkjent bilde fra kongebesøket i 1903. Kong Oscar II står i vinduet til venstre, prins Carl og prinsesse Ingeborg til høyre.
Foto: Chr. Hansen (1903).
I noen år omkring 1920 drev Ragnvald Gabrielsen butikk her.
Foto: Thekla Høegh (Ca.192o).
På slutten av 1920-tallet holdt Claus Andersens forretning til her, før den flyttet til Storgata 74. I 2. etg. lå "Hotell Scandinavie".
Foto: Ukjent (Ca. 1928).
Et fint bilde av Storgata. Her har Hanna Hansen flyttet inn med sin trikotasjeforretning i 1. etg.
Foto: Mittet (1930-årene).
På dette postkortet oppgis dette å være Grand hotells anneks. Kanskje overtok de lokalene etter "Hotell Scandinavie"?
Foto: Oppi (1930-tallet).
Etter hvert fikk den gamle amtmannsgården gul murpuss. Her er det Tromsø gullsmedforretning og fotograf Sundstrøm som reklamerer.
Foto: Ukjent (1960-årene).

Storgata 84 i Tromsø, matrikkelnummer 47, var amtmannsbolig med hage på begge sider og opp mot Grønnegata. Etter hvert ble grunnen mot nord bebygd med en forretningsgård og Amtmannsgata ble anlagt på sørsiden. I 1925 ble Storgata 86 formelt utskilt fra tomta. På slutten av 1950-tallet ble nok en del utskilt, som Grønnegata 83.

Amtmann Nannestad

Opprinnelig kjøpmann Peder Figenschous hus, et av de eldste i byen. Ble i 1804 taksert til 2600 riksdaler og var stedets dyreste.

Skjøte fra P. Figenschou til sønnen Martin Figenschou, 1829.

Auksjonsskjøte til Jentofts enkes sønn, 1844.

Skjøte fra Jentofts enkes sønn til Stiftamtmann i Tromsø stift på Statens vegne, 1848. Som amtmannsbolig ble huset bygd noe om og fikk bl.a. tegltak i stedet for det opprinnelige torvtaket.

I 1865 bodde stiftamtmann Mathias Bonsach Krogh Nannestad (1815-78) her med hustru Susanna Pram og deres to døtre. Nannestad ble stiftamtmann i 1859 og gjorde iflg. Ytreberg en stor innsats for landsdelen. Han var særlig opptatt av kommunikasjonene og deres betydning for næringslivet. Han reiste fra Tromsø i 1869.

Amtmann Kjerschow

I 1875 bodde stiftamtmann Christian Collett Kjerschow (1821-89) her med hustru Nancy Adelaide og fem barn. Hun kom fra Vadsø. Kjerschow hadde vært fogd i Finnmark før han kom til Tromsø og overtok som stiftamtmann i 1869. I Finnmark hadde han særlig satt seg inn i de kompliserte sakene rundt norske og svenske samenes rettigheter og skal ha spilt en stor rolle da disse skulle lovfestes. Som Nannestad var han en pådriver for bedre kommunikasjoner og satt på Stortinget for Tromsø og Finnmarksbyene i 1868-69. Han var svært populær i Tromsø, uformell, liketil, en aktiv friluftsmann på jakt og fiske. Ridder av St. Olav og kommandør av den svenske Nordstjerneordenen.

I 1885: Stiftamtmann Christian Collett Kjerschow med kona Nancy Adelaide og tre barn, overrettssakfører Peder Kjerschow, tjenestepikene Anna Hermine Barbo og Anna Andersen.

Sønnen Peder Kjerschow ble konstituert i stillingen i et halvt år etter farens død. Han var utdannet høyesterettsadvokat. Han arvet farens interesse for samene og var fra 1881 forsvarer for de svenske samene ved norske domstoler. Han var med i en rekke kommisjoner om reinbeitespørsmål. – Kjerschow ble riksadvokat i 1911.

Amtmann Strøm

Stiftamtmann Boye Christian R. Strøm kom til byen i okt. 1889 og knapt en måned senere mistet han sønnen Erling i en drukningsulykke på Prestvannet. Strøm var en høyt respektert embedsmann som også ble kjent for andre sider, bl.a. som ivrig hobbyfotograf. Han gikk av i 1915 og døde i Tromsø i 1930.

Strøm ble etterfulgt av Klaus Nord Hoel. Han var iflg. Ytreberg «en både elskverdig og dyktig administrator», men «ingen initiativets eller det store overblikks mann». På grunn av sviktende helse gikk han av alt i 1921. I 1917 ble amtmannsgården solgt på offentlig auksjon og staten kjøpte Villa Minde i Trollbakken som fylkesmannsbolig.

Gabrielsen

Det var kjøpmann Ragnvald Gabrielsen som kjøpte gården og flyttet manufakturforretningen hit fra Storgata 86. I 1923 måtte han bekjentgjøre at han hadde åpnet akkordforhandlinger og samme år flyttet han til Storgata 91.

Thekla Høegh startet i 1918 bokhandelen sin her. Lokalene ble raskt for små og hun flyttet til nabogården, Storgata 86.

Claus Andersens pelsforretning holdt til her fra 1920 til 192? (Var her i 1926). Forretningen kom fra Richard Withs plass 2, flyttet til Storgata 74.

I 1922 åpnet fru A. Nilsen et nytt og anerkjent hotell, «Fru Nilsens Hotell», som i 1926 flyttet til Storgata 57. Frk. Elise Nilsen fortsatte hotelldriften her med «Hotell Scandinavie», (1932/36). Hun hadde tidligere vært trise i TFDS.

Auksjonsskjøte til Tromsø Handels- og Privatbank, 1924.

Den 14. juli 1925 ble det foretatt oppmåling og den 16. nov. 1925 ble det tinglyst at Storgaten 86 var utskilt fra nr. 84.

Moderne Damekonfeksjon

Leiekontrakt fra banken til Damekonfektion Moderne A/S på en butikk for ett år, 1925. Forretningen startet i Storgata 68, var her en periode, før den flyttet tilbake til nr. 68. De kom tilbake i 1960.

Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank til H. Klein, Trondheim, 1927. I 1930 solgte Klein til Hanna Hansen, med forbehold om rett til å leie nordre butikklokale. - H. Klein manufakturforretning (1932). - «H. Kleins filial A/S», herreekvipering, med J. Klein som disponent, ble startet i Strandgata 45a i 1927. Opphørte under krigen.

Grand’s anneks (tidl. Hotel Scandinavie), portier Einar og kontordame Turid Fyhn, (1946).

Eid av Hanna Hansen i 1932 og 46. H. M. Hansens trikotasjeforretning (32/62), (Hanna Ørmen i 1966/82).

John L. Hansen, herreekvipering og manufaktur, (1940).

J. Sundstrøm, fotografiske artikler, kinoopptagere og fremvisere, hadde butikken sin mot nord. (1957/66).

Tromsø Gullsmedforretning, (Kolbjørn Johannessen), kom hit fra Storgata 74 i 1953. Han hadde inngang fra Amtmannsgata. Datteren Helga-Marie kom inn i firmaet i 1964. Forretningen flyttet i 1993 til Storgata 52.

På slutten av 1950-tallet ble en del av tomta mot Grønnegata skilt ut og gitt som gave av Hanna og Kjeld Ørmen til Handelens hus. Det ble innviet i 1960 med adressen Grønnegata 83.

Moderne damekonfeksjon, (Aslaug Moe), damekonfeksjon, manufaktur, (1966/93). Butikken kom fra Storgata 68 der Aslaug Moe hadde overtatt i 1958. Flyttet først til Grønnegata 83 og var der fra 1960-76. I 1976 kjøpte hun H.M. Hansens forretning, og ved Hanna Ørmens død i 1983 overtok hun hele gården. Moderne flyttet da inn i butikklokalene i nordenden etter Stokmo og i 2. etg., med H.M. Hansen mot sør. – Drev her også midt på 1920-tallet.

Moderne startet også en filial, «Lupin», med Asbjørn Moe som leder, i Kirkegata 10 i 1973.

Schmidts regnskapskontor, (Adolf Schmidt), (1966), flyttet til Vestregata 42, (1972), Bjarne G. Nilsen, byggeleder, konsulent, (1966). Nilsen skulle bli mest kjent som drivkraften bak tunellutbyggingen i Tromsø sentrum.

Stokmo foto A/S, kom fra Grønnegata 118 i 1970 og overtok J. Sundstrøms lokaler og varelager. Det ble butikk her og atelier i Grønnegata fram til 1972, da ble alt samlet her. Så i 1983 ble det ny flytting, nå til Storgata 90. (1984).

Ektepakt mellom Hanna Marie Ørmen, f. Hansen, og Kjell Ørmen om at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1973.

Hanna M. Ørmen døde i 1983. Arvingene var Maja Moe og John Ludvik Hansen.

Skjøte fra arvingene til firma H.M. Hansen A/S i 1983.

Burger King

Burger King, (1996/99), Vingreiser (Ole Olsen), (1996).

Moe Gården AS, (1999), Ving Norge AS, (1999).

I 2014 Burger King med Hårsveis’n rundt hjørnet.

I 84b: Tømmermann Hedley Hansen, typograf Willy og arbeider Harald Widding, politikonstabel Hermod og arbeider Laila Mevoll, lærer John Galschjødt, (1957). Grafisk atelier, (Knut Hansen), (1977).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.