Grønnegata 83 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Handelens hus ble innviet i 1960. I 1. etg. og underetasjen har det vært en rekke utesteder gjennom årene, det mest berømte var kanskje Boccaccio.
Foto: Einar Dahl (2017).
Huset heter nå offisielt Næringslivets Hus og huser Næringslivsforeningen i Tromsø og Tromsø Kjøbmandsforening.
Foto: Einar Dahl (2017).
Opprinnelig var dette hagen til amtmannsgården i Storgata 84. Kan dette være ei brakke som ble satt opp etter krigen?
Foto: Schrødersamlingen (1945-55?).

Grønnegata 83 i Tromsø var opprinnelig en del av Storgata 84, matr.nr. 47, kjøpmann Peder Figenschous eiendom, den senere amtmannsboligen. I 1957 ble tomta utskilt og gitt som gave til Tromsø handelsstands forening av Hanna og Kjeld Ørmen. Den fikk da adressen Grønnegata 83. – For eiendommens eldre historie, se Storgata 84.

Handelens hus

Handelens hus ble innviet i 1960. - Tromsø handelsstands forening, (1960/99).

I 1960 skal «Moderne» damekonfeksjon, eid av Aslaug Moe, kommet hit fra Storgata 68. De leide sokkeletasjen. I 1983 flyttet forretningen ned i nabohuset, Storgata 84.

Fryserienes emballasjeforretning A/S, emballasjeforretning for fiskeindustrien (dir. Bendix Berg), 1966/77). - Fryserienes fóromsetning A/L, salg av minkfór, (disp. Harry Meyer Hansen), (1966/93), ble etablert i 1962 av et 30-talls fryserier og filetfabrikker i Nord-Norge. De sto for salg av fiskefór til pelsdyrnæringen, senere også til fiskeoppdrettere. (1984). - Damefrisør Signe Martinsen, (1966).

Høyres fylkessekretariat, (fylkessekretær Erlend Rian), (1972).

Frionor Norsk frossenfisk, A/L, (1977), Frionor Norsk Frossenfisk A/L, tekn. avd., (1982/90).

Bank of Helsinki (banksjef Hugo Dalsbø), (1986), Tromsø Kjøbmannsforening, (1986/99).

Troms Handelskammer, (1990/99), Tromsø Athenæum, (1993/99).

Advokatene Elvenes, Hatlen og Waaler, (1996), Aktivitetsgruppe Sentrum, (1996/99), adv. Håkon Elvenes, (1996/99), adv. Peder Hatlen, (1996/99), avd.fullmektig Geir Ludvigsen, (1996), Norsk Pensjonistforbund, avd. Troms, (1996), adv. Tor Waaler, (1996/99), Tromsø Høyre, (1996).

Advokatene Elvenes, Hatlen, Ludvigsen og Waaler, (1999), Human-Etisk Forbund, (1999),

Utesteder

Grønnegata 83 har også huset noen av byens mest populære utesteder. Boccaccio var i sin tid en liten revolusjon i Tromsø.

Boccaccio, drevet av Arve Morch Heggem, 1974-81. Stedet var en suksess, men ble stengt etter juridiske problemer.

Boccaccio dansebar, drevet av A/S Troll catering fra 1981, (1984/96). Bocconcino lå i underetasjen, (1987).

Restauranthuset Tromsø AS (Amtmandens Datter, Subsirkus, Victoria Fun pub), (1999).

Kilder

  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B.3, 1971.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.