Storgata 68 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Storgata 68 ligger i Tromsøs mest sentrale gatekryss, der Storgata møter Fredrik Langes gate. - Gammelt matr.nr. 42.

Familien Gundersen

Målebrev ble tinglyst 11. nov. 1839.

I 1840 var det skifte etter Knud Nielsen hvorved 2/3 av huset tilfalt enken Margrethe Johannesdatter og 1/3 til Kristen Mortensen, tinglyst 21. sept.

Margrethe Johannesdatter solgte sin andel til Fr. Dunderdal og Ole Gundersen i 1847.

I 1849 overtok Ole Gundersen også Dunderdals del. Ole Gundersen var skredder og kom fra Dovre.

I 1865 bodde Ole og Johanne Gundersen her med seks barn. Også skipsfører Oluf C. Haarstad og skipsfører Johannes Haugan m/familier bodde her da.

I 1869 overtok Gundersen resten av eiendommen fra Kristen Mortensen før han i 1872 solgte halvparten til S. Danielsen.

Sammen med sønnen Olai M. Gundersen jr. startet Gundersen i 1878 en kolonial- og husholdnings-handel. Etter noen år dro jr. med familie til USA og driften ble overtatt av M.S. Hansen i 1881. I 1884 solgte S. Danielsens enke sin halvdel til Hilmar Lehne, han solgte videre til M.S. Hansen samme år.

I 1885: Skredder O. Gundersen med kona Johanne Margrethe, skredder Olai Gundersen, skreddersvenn Ole Olsen Kirkestuen, skredderdrengene Knud Celius Henriksen, Anders Johannesen og Kristoffer Larsen, arbeider Lars Brun Andreassen med kona Anna Helene Jensen, tjenestepikene Ane Elisabeth Nilsen, Anne Kathrine Hedlund.

I 1887 overtok Olai Gundersen jr. hele eiendommen. Han var kommet hjem fra Amerika og ville selge alt i 1900, men ble i byen til 1911. Faren døde i 1905.

I 1891: Olai Gundersen med foreldrene Ole sr. og Johanne Margrethe, tjenestepike Anna Cecilie Bertheussen, skreddersvenn Ole Mortenussen, læreguttene Kristian Fr. Kristiansen og Jens Andr. Larsen.

I 1900 bodde skredder og «klædevarehandler» Olai Gundersen her med kona Hilda Martine, Gundersen sr. og to nevøer.

Byens tredje tannlege, Dina Borge, hadde praksis her fra 1890 til 1901.

Familien Willumsen

I 1910 solgte Olai Gundersen til Hilda Willumsen. Huset ble revet og dagens Wi-To-hjørne ble bygd med Tromsø Skotøimagasin, drevet av Dorothea Willumsen, hun kom fra Storgata 81, mens Hilda Willumsen kom med sin moteforretning fra Storgata 63. Wi-To-kiosken ble startet samtidig?

I 1916: Handlende Dorothea Kathrine, handlende Hilda og kinomatografdirektør Thoralf Oliver Willumsen. Han hadde startet byens første kino, Tromsø Kinematografteater, i Storgata 82, i 1909.

Eid av Hilda Willumsen i 1918. Hennes moteforretning ble avviklet i 1922/23 og erstattet av «Moderne Damekonfektion», etabl. 1923 av Marie Jonassen, fra 1928 A/S ledet av Anne Jonassen. Forretningen flyttet i 1925 til Storgata 84, men kom snart tilbake hit.

«Moderne» damekonfeksjon Eftf. A/S, (Anne Jonassen), i 1932 og 46, Anna Bakkehaug i 1957, overtatt av Aslaug Moe i 1958, hun hadde vært ansatt i forretningen i 12 år. Butikken flyttet i 1960 til Handelens hus i Grønnegata 83, (1984).

Olga Esten hadde en kort tid på 1920-tallet blomsterforretning her.

I slutten av 20-årene kom sønnen Per Krefting Willumsen inn i skoforretningen.

Tvangsauksjonsskjøte til Alfred Sivertsen, 1931. Skjøte fra Sivertsen til Per Willumsen samme år.

Tromsø Skotøimagasin A/S (disp. D. Willumsen), pensjonist Petra Høegh, (1946).

Per K. Willumsen var en dyktig og samfunnsengasjert fagmann som døde i 1978. Da hadde sønnen Thoralf trådt inn 10 år tidligere. - Skjøte fra Per Kr. Willumsen til Thoralf Willumsen i 1971.

Huset ble ombygd i 1970, da ble det forretning også i 2. etg. I 1980 ble lokalene utvidet mot bakgården., (1984).

Wi-To tobakksforretning, (1977/99), Per Krefting Willumsen, (1977), Thoralf Willumsen, (1977), Willumsens Skotøymagasin A/S, (1977/93).

Skoringen, (1990/99), Tromsø Skotøimagasin A/S, (1990/99).

I 2011/12 ble huset helt ombygd innvendig, men beholdt fasaden. Wi-To-kiosken og skobutikken hadde midlertidig hatt lokaler i Grønnegata 76 og da de kom tilbake byttet de plass, med skoforretningen på hjørnet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-89.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.