Storgata 86 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Familien Antonsen har drevet Bokhuset i over 30 år.
Foto: Einar Dahl (2017).
Thekla Høeghs bokhandel midt på 1920-tallet.
Foto: Ukjent.
Inne i bokhandelen, med Thekla Flood til venstre og Thekla Høegh til høyre.
Foto: Chr. Hansen

Storgata 86 i Tromsø var lenge en del av hagen til amtmannsgården i Storgata 84. Etter hvert ble tomta bebygd, på usikre vilkår, før eiendommen ble utskilt med egen adresse i 1925.

Lind

Erklæring fra kjøpmann J.H. Henriksen om at han etter 3 måneders varsel skal bortflytte et hus som han skal sette opp på tomten. En lignende erklæring ble gitt av gullsmed Gisvold, 1874.

I 1875 losjerte gullsmed Peder og urmaker Martin Gisvold her.

Bokhandler J. A. Nilsen drev forretning her fra omkring 1875.

I 1885: Bokhandler J.A. Nilsen med kona Dorthea og tjenestepiken Serine Sivertsen.

Forretningen ble i 1897 overdratt til Joh. S. Lind. Han avviklet den i 1903-04 og gikk over i Tromsøsundets Sparebank som første og eneste ansatte. Der ble han en viktig mann fram til sin død i 1917.

Laura Hammer startet en liten forretning i fórsaker, bånd, kortevarer og leketøy i den tidligere bokhandelen.

Tannlege Emil Vik bodde her i 1900.

Anathon Lind leide eiendommen i 1904. Skreddermester O. Olsson begynte sin virksomhet etter 1900.

Gabrielsen

Auksjonsskjøte til Ragnvald Gabrielsen på hus på denne eiendommen, frasolgt Joh. H. Linds konkursbo, 1908. Han startet manufakturforretning her, flyttet i 1918 til Storgata 84, da hadde han kjøpt den eiendommen også.

I 1923 måtte Gabrielsen bekjentgjøre at han hadde åpnet akkordforhandlinger.

Auksjonsskjøte til Tromsø Handels- og Privatbank, 1924.

Ved målebrev datert 14. juli 1925 ble eiendommen utskilt fra Storgata 84 og gitt adressen Storgata 86.

Høegh

Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank til Thekla Høegh, i 1925.

Thekla Høegh hadde 18 års erfaring fra W. Holmboes bokhandel i Storgata 74da hun startet sin egen bok- og papirhandel den 1. des. 1918. Hun holdt først til i Storgata 84, men snart ble lokalene for små og hun flyttet hit. Og her har butikken har vært siden.

Thekla Marie Høegh døde i 1957 og arvingene var Liv Gärtner og Hauk og John Giæver.

Skjøte fra arvingene til Knut Høegh i 1957.

Nevøen endret navnet til «K. Høegh bok- og papirhandel».

Skjøte fra Knut Høegh til K. Høegh Bok- og papirhandel A/S, i 1984.

Antonsen

Så «Bokhuset A/S, K. Høeghs Eftf.», da Svein-Olaf Antonsen kjøpte bokhandelen i 1986. (1986/99).

I 2014 med navnet Bokhuset Libris.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99