Storgata 52 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 52 hører med til rekken av fotomotiver for turistene i Storgata.
Foto: Stig-Lennart Sørensen (2014).
Advokat Cornelius Holmboe hadde i mange år kontor i Storgata 52, til venstre på bildet.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
Da J.M. Hansen bygde ut mot Grønnegata hadde ikke denne eiendommen noen adresse. I dag er dette Grønnegata 49.
Foto: Einar Dahl (2017).

Storgata 52 ligger svært sentralt i Tromsø, men var i mange år mer bolig- og kontorbygg enn forretningsgård. Det forandret seg på 1970-tallet og med J.M. Hansens inntreden i 1991. - Gammelt matr.nr. 34.

Valentiner og Mørk

Målebrev til Søren Andersen den 22. mai 1815, tinglyst 23. juni 1834.

Kjøpekontrakt til Christian August Valentiner, 1834.

Huset skal ha blitt bygd i 1825 av tyskeren C. A. Valentiner. Han kom fra Flensburg, drev brennevinshandel og tok i mot losjerende. Etter hans død i 1852 overtok enken, Elisabeth Maria Valentiner (Brox), hans 2. kone (g. 1832), og mor til Sophie Christine Elise Valentiner Fosse.

Her lå byens første apotek, da Johannes Christensen Mørk fikk bevilling i 1825. Etter som byens lege, Monrad, bodde helt inne i Lyngen, praktiserte Mørk i byen, med stort hell. Ifølge Ytreberg var han «blid i omgang, rettsindig i sin ferd, avholdende i gledens nytelse». Da han døde etter bare tre år, 31 år gammel, var savnet stort. Byen var uten apoteker og med en lege 6 mil unna.

Torkild Fosse

Huset ble senere kalt Fosse-gården, da Valentiners datter Sophie Christine giftet seg med lærer Torkild Fosse. De bodde her i 1865 med sine fire sønner. – Torkild Fosse var en meget aktiv politiker i Tromsø, for Venstre. Han satt mange år i kommunestyret og i perioden 1883-88 var han på Stortinget. Foruten lærerstillingen ble han også den første ansatte ved Tromsø folkebibliotek som ble grunnlagt i 1871.

I 1875 hadde klasselærer ved latinskolen Thorkild Olsen Fosse og Sophie fem barn og bodde her med familien til styrmann Ole Ambrosius Jakobsen; kone og to barn.

Dom, hvorved T. Fosse er kjent eiendomsberettiget til eiendommen, 1879.

I 1885: Klasselærer Torkild Olsen Fosse med kona Sofie Christiner, tre barn og tjenestepiken Anna Johannesdatter, skomakermester Hans Sivertsen med kona Ragnhild og to barn, skomakersvenn Eilert Johan Hansen og læreguttene Johannes Tordenberg Johanesen og Jakob Julius Nikolaisen, tjenestepike Luise Marie Jakobsen.

I 1891: Torkild Fosse med kona Sofie Kristine og tre barn, Karl August Dahl med kona Elise og sønnen Karl Marius, læregutt Haakon Mikkelsen, Henrik Larsen.

Forhenværende klasselærer Torkild og Sophie Fosse, fisketelegrafistinne Elise Fosse, Nancy Fredrikke Horst, forsørget av sine døtre Nancy Kristine, Nathalie Josefine og Margrethe Marie Horst, i 1900.

Revet i 1900 for å forhindre at storbrannen som hadde begynt i nr. 44, Grand hotell, skulle spre seg nordover. Storgata 44, 46 og 48 gikk med i brannen.

Eid av Sophie Fosse i 1904.

I 1910 bodde huseier Sophie Fosse og datteren Elise her, det gjorde også revisor Søren og Thora Giæver.

I 1916: Enke Sofie Kristine Elise Fosse, husholderske Martha Helene Hansen, Emma Olsen, Waldemar Olsen, barbersalong, (Han flyttet senere til Storgata 33/35), kjøpmann Ole Kalin Olsen m/forretning i Sjøgata 7.

Cornelius Holmboe

Skjøte fra Aug. Fosse på egne og medarvingers vegne til Cornelius Holmboe, i 1916. Han eide gården også i 1918 og 1932. - I 1889 startet advokat Corn. Holmboe en advokatpraksis som sønnen Thorgils (Truls) overtok i 1936, (1940).

I 1921 åpnet J.A. Jensen elektrisk forretning her.

Oppmålingsforretning over Storgaten 52 hvorved den oppmålte grunn beholder nr. 52 mot Storgaten, 1937.

Stadslege Rolf Johannessen holdt til her på 1920-40-tallet. Håkon Holmboes Amatørfotografenes Studio (1932) og Skatteopkræveren i Tromsø, revisor Hollum, (1932 og 40).

Skjøte fra Corn. Holmboe til A/S Storgaten 52, i 1940. Snekker og treskjærer Edm. M. Olsen, (1940).

Utbygging og ombygging

Statsautorisert revisor O. Hollum, o.r. sakfører Hans Holmboe, snekker og treskjærer Edm. M. Olsen, lege Sv. Schjelderup, (1946).

J. Wickstrøm, bilavdeling og motorer, spesialmaskiner, (1957/77), se Grønnegata 92. H.r.adv. Hans Holmboe, (1957).

Norsk Bernina A/S, Tromsøavdeling, (1972).

Nybygg mot Grønnegata på 1970-tallet.

Skjøte fra Storgata 52 A/S til Kredittservice A/S på ¼-del og til Tromsbanken A/S på ¼-del, i 1980.

«Line», dameavdeling av Ivars Magasin, A/S flyttet hit til «Strøket» fra Storgata 51 i 1979. (1984/90). I 1981 kom også «Ivars magasin» hit fra Grønnegata 88. Se Sjøgata 16. (1984/90).

Beauty frisersalong (Karin Hanssen), (1982), Bittis SyTøy, (Bitti Wickstrøm),(1982/90), adv. Arne Eidsmo, (1982/99), Kredittservice A/S, (1982/86), Landsforeningen mot kreft, (1982/86), Norsk Arbeidsgiverforening, (1982/86 NHO i 90/99), Tromsregnskap A/S, (1982/86), Tromsø Maskinistforening, (1982), Lotta, (1986), Norilco avdeling Troms, (1986), Troms industriforening, (1986).

Skjøte fra Kredittservice A/S til Tromsbanken A/S på ideell ¼-del, i 1986.

Skjøte fra Storgata 52 A/S til Tromsbanken A/S på ideell 64/100 av ideell ½-del, i 1988.

Entreprenørenes Landssammenslutning, Hålogaland avdeling, (1990), Kompetansesenteret, (1990/93).

J.M. Hansen

I 1991 kjøpte J.M. Hansen gården og gjorde den til en del av sin forretning i Storgata 52-56.

AEG Husholdningsservice, (1993), Eksportutvalget for fisk, (1993), Fiskerinæringens kvinneutvalg, (1993), J.M. Hansen A/S (52/56), (1993), Høyskoledata A/S, (1993), Spell A/S, (1993).

Tromsø gullsmedforretning A/S kom hit i 1993/96 fra Storgata 84.

Cubus AS, (1996), Landsforeningen for bygg og anlegg, (1996/99), statsaut. rev. Signe Dørum (Noraudit), (1999), NELFO Troms, Norges elektroentreprenørforbund, (1999), RBL Reiselivsbedriftenes Landsforening Nord-Norge, (1999), adv. Ingunn Tøllefsen, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.