Skreiens misjonsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skreiens misjonsforening ble dannet i 1890-årene, etter at en vekkelsesbølge ledet av predikant Magnus J. Dahl skyllet over grenda Skreien i Østre Toten kommune.

Dahl kom fra Hurdal til Toten i 1892. Johan Solhaug sier i sin beretning at det omkring 1890 var ei svært mørk tid i Skreien og i distriktet forøvrig. Dahl hadde sitt første møte på garden Holmstad høsten 1892. Møtene fortsatte, og den første vekkelsen kom visstnok allerede i 1893. Blant de første som ble omvendt, og som kom til å bety mye videre, var Klaus Sundby, Helmer Holmstad, August Holmstad, Johan Solhaug, Allethe Evenrud og Bernt Overnengen. Møtene ble holdt i husene rundt om i grenda.

Søndagsskole

Søndagsskolearbeidet ble karakterisert som plogspissen i misjonsforeningens virksomhet. Allerede i 1893 startet søndagsskolen opp. August Holmstad og Klaus Sundby tok opp dette arbeidet. Søndagsskolen var på garden Holmstad fram til 1938. Etter den tid holdt søndagsskolen til på bedehuset. Året etter søndagsskolestarten i Skreien, begynte Helmer Holmstad søndagsskole i Lensbygda sammen med Johan Skullerud. Fra 1940 og ca førti år framover var det Bergljot og Hans Opsahl som var søndagsskolelærere i Lensbygda. I Skreien tok blant andre August Holmstads sønn,Anners Holmstad over søndagsskolearbeidet etter faren. Den dag i dag har Skreiens misjonsforening søndagsskoleundervisning på Betel i Lensbygda.

Bedehusene

Behovet for et bedehus dukket fort opp, da det ble trangt om plassen i privathjemmene. Tanken ble realisert allerede i 1899. Kjøpmann Per Holmstad ga misjonsforeningen en stuebygning på Holmstad, som han og hans kone Helene, bodde i. Huset ble flyttet og reist på ny der det står i dag. Tomt ble gitt til misjonsforeningen av grunneier Nils Rødningsby. I skjøtet står det oppført en symbolsk kjøpesum på 40 kroner. Huset ble restaurert i 1938. Fra 1980 har første etasje vært leid ut til barnepark/barnehage. Ca 2008 ble bedehuset solgt til privat eie.

Også i Lensbygda ble det bedehus. Fra 1908 og utover ble det samlet inn penger. Tomten ble kjøpt av Ole Fodstad for 200 kroner, og Johan Solhaug tok på seg å sette opp huset for 2550 kroner. Bedehuset sto ferdig 1. nyttårsdag 1912.

Aktivitet

Predikanten Magnus J. Dahl bodde i Skreien fra 1895 til 1931, og betød mye for misjonsvirksomheten i Skreien. Han fikk en enestående kontakt med bygdefolket, og gikk fra gard til gard og samtalte med folk flest. En ny vekkelse gikk over Skreien og Lensbygda i 1927-28. Den gang ved Adolf Holter. Mange i ung alder ble omvendt på ny, og det ble ny giv og ny aktivitet i foreningen. Skreiens sangkor ble til i denne perioden, dirigent var Markus Holmstad. Et par år etter krigen ble Brødrekvartetten til, ledet av Halvard Solhaug. Noen år seinere startet John Solhaug sang- og musikklaget Ungdomsfryd. I 1972 var det noen unge kvinner i foreningen som tok initiativ til å starte en kvinnemisjon. Denne er fortsatt aktiv. i 2015.

Misjonærer

Skreiens misjonsforening har hatt to misjonærer. Grethe Raddum reiste først til Bhutan og senere til Nepal. Else Marie Opsahl reiste som legemisjonær til Etiopia.

Kilder og litteratur

  • Med Guds ord blant hverdagsmennesker. Fellesmisjonen - 100 år - 1899 - 1999.