Holmstad (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Holmstad (Østre Toten)
Holmstad.jpg
Våningshuset på Holmstad med fjøset i bakgrunnen.
Foto: Inger-Marit Østby (2015).
Først nevnt: 1592
Sokn: Hoff
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten kommune
Gnr.: 211
Bnr: 1
Adresse: Kronborgsæterlinna

Holmstad er en gard i grenda Skreien i Østre Toten kommune. I Norske Gardsbruk fra 1997 oppgis det at eiendommen består av 265 mål dyrka jord, 20 mål beite og 250 mål beite. I 2000-åra ble det bygd et nytt løsdriftfjøs for mjølkekuer.

Holmstad er hovedbølet på matrikkelgarden Holmstad, som siden midten av 1800-tallet har blitt forholdsvis oppdelt. I 1838 var det bare fem bruksnummer, og Holmstad var en av de største gardene i Skreien. I 1950 hadde tallet på bruksnummer økt til 20. Seinere har Holmstad igjen vokst en del. Bruket Holmstadbekken (bnr. 6) og jorda på Sundby (gnr. 205/bnr. 9) ble kjøpt inntil garden i henholdsvis 1963 og 1995.

Av husa på garden er stabburet fra 1728 det eldste. Dette ble sannsynligvis satt opp rett etter den store brannen 17. september dette året, da både stuebygningen, stabburet, låven og stallen på Holmstad brant ned. Hovedbygningen på garden ble oppført i 1840 og restaurert i bl.a. 1975. Ifølge Norske Gardsbruk ble driftsbygningen satt opp i 1920 og restaurert i 1968, i tillegg kommer et vognskjul fra 1980 og det nye fjøset.

Gardsnavnet

Holmstad rundt 1920.

I Norske Gaardnavne tolkes gardsnavnet som en sammensetning av mannsnavnet Holmr og staðir: «Holmsstaðir, af mandsnavnet Holmr, temmelig almindeligt i Norge i den senere MA. (ikke paa Island) og endnu brugt paa Østlandet».

Uttalen er /håłm`sta/.

Brann i 1728

I et tingbokutdrag fra Narum tingsted 22. november 1728 står følgende om brannen på Holmstad:

«Jacob Holmstad af Kolboefjerdingen på Toten lot ved sin sønn soldat Peder Jacobsen framstilte for retten 2 vidner og naboer, Peder Synsteby og Jon Gryte, som etter avlagt ed vant at i høst, den 17. september like før skimil om aftenen tentes der vådeild i gården Holmstad og da opbrente stuehuset, stabburet, låven med fjøset, likeså stallen og mistet da Jacob Holmstad ikke alene saaledes gårdens hus, men end og derudi havende forråd og midler av al hans husfornødenhed; der brente og op av hans søn soldat Peder Jacobsens mundering, så som nye sko, det nye gevær og de nye handsker og således er denne fattige mann geråden i slet tilstand og armod og helt nødtrengende til gotfolks medlidenhet, hvorom efter begiær tingsvidne meddeles.»

Husmannsplasser

I folketellinga for 1801 er det registrert fem husmannsplasser under Holmstad, men navna på plassene er ikke oppgitt. Også i 1865 var det fem Holmstad-plasser, og den gangen sto det hva stuene het:

 • Tonga (Tangen)
 • Vestby (ikke identisk med bnr. 5).
 • Steinberg
 • Enga, seinere fradelt som bnr. 9.
 • Holmstadjordet

Fradelte bruk

 • Lysgård (bnr. 2).
 • Holmstadsvea (bnr. 3 og 4), tilhører bnr. 10 (Øverby).
 • Vestby (bnr. 5)
 • Holmstadbekken (bnr. 6), kjøpt inntil bnr. 1 igjen i 1963. I 1997 sto det igjen ei potetbu der.
 • Alset, (bnr. 7 og 8), lagt under bnr. 5 i 1912.
 • Holmstadenga (bnr. 9), småbruk, tidligere husmannsplass. Fradelt 1895 og solgt til emissæren Magnus J. Dahl.
 • Øverby (bnr. 10 og 20).
 • Sundby (bnr. 11), jorda ble solgt til bnr. 1 i 1995.
 • Storenga (bnr. 18 m.fl.), tilhørte Hans Kristian Hveem ifølge matrikkelutkastet av 1950.

Eiere

August Holmstad eide Holmstad fra 1902 til 1933. Han giftet seg med Anne Helene Gunnerød i 1903 (kilde: Anngerd Østby).

Kilder og litteratur


Koordinater: 60.619805° N 10.892444° Ø