Skreiens misjonsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skreiens misjonsforening ble dannet i 1890-årene, etter at en vekkelsesbølge ledet av predikant Magnus J. Dahl skyllet over grenda Skreien i Østre Toten kommune.

Dahl kom fra Hurdal til Toten i 1892. Johan Solhaug sier i sin beretning at det omkring 1890 var ei svært mørk tid i Skreien og i distriktet forøvrig. Dahl hadde sitt første møte på garden Holmstad høsten 1892. Møtene fortsatte, og den første vekkelsen kom visstnok allerede i 1893. Blant de første som ble omvendt, og som kom til å bety mye videre, var Klaus Sundby, Helmer Holmstad, August Holmstad, Johan Solhaug, Allethe Evenrud og Bernt Overnengen. Møtene ble holdt i husene rundt om i grenda.

Søndagsskole

Søndagsskolearbeidet ble karakterisert som plogspissen i misjonsforeningens virksomhet. Allerede i 1893 startet søndagsskolen opp. August Holmstad og Klaus Sundby tok opp dette arbeidet. Søndagsskolen var i Listuen, på Øvre Ravnsborg og på gardene Holmstad og Sundby fram til 1938. Etter den tid holdt søndagsskolen til på bedehuset. Året etter søndagsskolestarten i Skreien, begynte Helmer Holmstad søndagsskole i Lensbygda sammen med Johan Skullerud. Fra 1940 og ca førti år framover var det Bergljot og Hans Opsahl som var søndagsskolelærere i Lensbygda. De hadde søndagsskolen hjemme hos seg i Lybekk. I Skreien tok blant andre August Holmstads sønn, Anners Holmstad over søndagsskolearbeidet etter faren. Den dag i dag har Skreiens misjonsforening søndagsskoleundervisning på Betel i Lensbygda.

Søndagsskolelærere i Skreien:

 • August Holmstad (1893 - ?)
 • Klaus Sundby (1893 - ?)
 • Andreas Berg
 • Hanna Dahl
 • Hallvard Solhaug (1935 - ?)
 • Bjarne Holmstad (1935 - ?)
 • Mina Haug
 • Anners Holmstad
 • Ingolf Sørum
 • Johs. Holmstad (1982 - ?)
 • Anna Sørum (80 og 90-tallet?)

Søndagsskolelærere i Lensbygda:

 • Helmer Holmstad (1894 - ?)
 • Johan Skullerud (1894 - ?)
 • Ole Jakob Røise (1909 - 1949)
 • Johan Solhaug (1909 - 1949)
 • Bergljot Opsahl (1940 - 1980)
 • Hans Opsahl (1940 - 1980)
 • Berit Sollien
 • Runa Raddum
 • Tone Opsahl

Bedehusene

Behovet for et bedehus dukket fort opp, da det ble trangt om plassen i privathjemmene. Tanken ble realisert allerede i 1899. Kjøpmann Per Holmstad ga misjonsforeningen en stuebygning på Holmstad, som han og hans kone Helene, bodde i. Huset ble flyttet og reist på ny der det står i dag. Tomt ble gitt til misjonsforeningen av grunneier Nils RødningsbyØstre Rønningsby (bnr. 1). I skjøtet står det oppført en symbolsk kjøpesum på 40 kroner. Huset ble restaurert i 1938. Fra 1980 har første etasje vært leid ut til barnepark/barnehage. Ca 2008 ble bedehuset solgt til privat eie.

Også i Lensbygda ble det bedehus. Fra 1908 og utover ble det samlet inn penger. Tomten ble kjøpt av Ole Fodstad for 200 kroner, og Johan Solhaug tok på seg å sette opp huset for 2550 kroner. Bedehuset sto ferdig 1. nyttårsdag 1912.

Aktivitet

Predikanten Magnus J. Dahl bodde i Skreien fra 1895 til 1931, og betød mye for misjonsvirksomheten i Skreien. Han fikk en enestående kontakt med bygdefolket, og gikk fra gard til gard og samtalte med folk flest. En ny vekkelse gikk over Skreien og Lensbygda i 1927-28. Den gang ved Adolf Holter. Mange i ung alder ble omvendt på ny, og det ble ny giv og ny aktivitet i foreningen. Skreiens sangkor ble til i denne perioden, dirigent var Markus Holmstad. Et par år etter krigen ble Brødrekvartetten til, ledet av Halvard Solhaug. Noen år seinere startet John Solhaug sang- og musikklaget Ungdomsfryd. I 1972 var det noen unge kvinner i foreningen som tok initiativ til å starte en kvinnemisjon. Denne er fortsatt aktiv. i 2015.

Misjonærer

Skreiens misjonsforening har hatt to misjonærer. Grethe Raddum reiste først til Bhutan og senere til Nepal. Else Marie Opsahl reiste som legemisjonær til Etiopia.

Kilder og litteratur