Storgata 103 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det gamle trehuset måtte vike for en utvidelse av Skansen hotell. 2014.
Foto: Stig-Lennart Sørensen
Storgata 103 var et velholdt lite hus i 1960. Det forsvant tidlig på 2000-tallet.
Foto: H.A. Brandt

Storgata 103 i Tromsø var et trehus som forsvant da naboen i nord, Skansen hotell i Storgata 105, bygde ut. Huset var i familien Andreassens eie i over hundre år.- Gammelt matr.nr. 88.

Fisker Elisæus

Målebrev til los Lars Johnsen, tinglyst 7. jan. 1850. – Skjøte fra Lars Johnsen til Lorentz Johan Larsen samme dag.

Skjøte fra Lorentz Johan Larsen til P. Røst, 1857. Røst bygde på en etasje før hans solgte videre til boktrykker Foss. Foss overtok aldri huset.

Skjøte fra Røst til boktrykker J.B. Foss, 1861.

Kjøpekontrakt mellom P. Røst og Elisæus Andersen om kjøp av ½-parten av eiendommen, 1862.

Auksjonsskjøte, frasolgt J.B. Foss, til Johan Peder Olsen og Elisæus Andersen, 1863.

I 1865 bodde sjøfarende Eleseus og Christine Andersen her med sine to barn, fisker Johan P. Olsen og Henriette Paulsen, samt fisker Saul Olsen og kona Elina Johanne.

Både i foketellingen og panteregisteret brukes navnet Elisæus Andersen, men han var bror av Herman Andreassen og hadde egentlig hans etternavn.

Fisker Herman

Skjøte fra Johan P. Olsen til Herman Israel Andreassen på ½-parten av eiendommen, 1866.

Skjøte fra Elisæus Andersen til baker Olaus Thomssen på ½-delen av eiendommen, 1867. Denne delen ble overtatt av bakermester Haarstad, som igjen solgte Jens P. Andreassen.

Skjøte hvor L. Haarstad selger sin ½ -part til Jens P. Andreassen, 1871.

Eid av fiskerne Herman og Jens Peder Andreassen i 1875/1904.

I 1885: Fisker Herman I. Andreasen med kona Margrethe Ottesen og tre barn, fisker Peder K. Pettersen, fisker Jens Andreassen med kona Anna og sju barn.

I 1900: fisker Herman og Magrete Andreassen og deres åtte barn, fisker Jens og Anna Andreassen med fire barn og en pleiesønn.

Huset var ikke stort, grunnflaten i hovedhuset var på 37 kvm., men hadde et tilbygg på 12 kvm. på baksiden. Senere fikk også 2. etg. et lite tilbygg. I bakgården fantes fjøs, stabbur og en sjå. Stabburet hadde «soveloft» som ble brukt om sommeren. Dette stabburet ble tatt vare på da huset ble revet og ble flyttet til en hage i Petersborggata.

Herman Ismael og Margrethe Andreassen m/familie, lossearbeider Jens Peder og Anna Karoline Andresen m/familie, i 1910.

Skjøte fra Herman Ismael Andreassen til Marie Louise Andreassen, 1915.

I 1916: Fisker Herman J. Andreassen, Anna Karoline, arbeider Jens Anton Andreassen, fisker Jens Peder, Margrethe Gärtner, Marie, Otto, sjømann Søren Marinius Andreassen, sjømann Kristian E. Hansen.

Eid av Herman og Jenny Andreassen i 1918.

Fløttmann Søren

Gavebrev fra Jens P. Andreassen til Søren M. Andreassen, 1921.

Eid av Marie ”Tuppa” Andreassen, ferjemann Søren ”Fløttmann” Andreassen og Jenny Andreassen i 1932 og 46.

Løsarbeider Søren Andreassen, (1957).

Skifteskjøte fra Marie Andreassens dødsbo til Otto Andreassen på en ½-part, i 1958.

Uskiftebevilling ble gitt Søren Marinius Andreassens enke Frida i 1973.

Frida Andreassen, (1977).

Olav Robertsen

Skjøte fra Nelfrida Andreassens dødsbo til Olav Robertsen på en ideell ½ -part, i 1984.

Skjøte fra Otto Andreassens dødsbo til Olav Robertsen på den andre ½-parten, i 1987.

Skjøte til A/S K-Bygget, Oslo, i 1989.

Huset ble senere revet da Skansen hotell i Storgata 105 bygde ut.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Opplysninger fra Olaf Figenschau, oldebarn etter Eliseus Andreassen.