Storgata 111 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Litt oppussing hadde gjort seg.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 111, helt til venstre i bildet, i 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Storgata 111 i Tromsø er en gammel arbeiderbolig som har overlevd i trehusrekken på toppen av Storgatbakken. - Gammelt matr.nr. 84.

Hansen

Målebrev til Leonsius By, datert 28. okt. 1831, med påtegning av 26. september 1833, tinglyst 16. mars 1840.

Skjøte fra Leonsius By til Andreas Hansen, 1840.

Her bodde tømmermann Andreas Hansen med kona Johanna Stav og fire sønner og fisker Jørgen S. Enoksen med kona Oliana Sedeniusdatter, i 1865.

Bevilling for A. Hansens enke Johanna Ulrikke Stav til å sitte i skiftet bo, 1868.

Enken Johanna U. Hansen, vask og søm, bodde her med en sønn og hadde seks losjerende i 1875.

I 1885: Johanna Uldrikke Andreassen, tømmermann Anton C. Evensen med kona Hansine og tre barn, Karen Sørensen.

Skjøte fra Johanna Hansen Stavs arvinger ved J. Andreassen, til Rikard Øien, 1888.

I 1891: Rekart Øien med kona Nikoline og fem barn, Gerhard Schumacher.

Skjøte fra Rikard Øiens enke, Nikoline Øien, til Rikarda Hansen, 1899.

Richarda Hansen drev privat sykestue fra 1896 til 1905 med 5-6 senger. I 1900 bodde hun her sammen med gravsteinsmurer Karl Mørk, sykepasserske Mette Mørk og tjenestepike Marie Mørk.

Krane

Skjøte fra Rikarda Hansen til Anton Krane, 1905.

Arbeider Anton og Dorthea Krane med en pleiedatter, vaskekone Emma Hansen, fisker Johan og Konstance Olsen med to barn, matros Marthin og Marie Olsen med to barn i 1910.

I 1916: Arbeider Peter Anton og Dorthea Krane, former Einar Martin og Janna Wide.

Festekontrakt mellom Anton Krane og Karl Andreassen på en tomt av denne eiendommen i 99 år mot avgift en gang for alle, 1919. – Skjøte fra Anton Krane til Karl Andreassen på et våningshus på ovennevnte tomt, 1919. (Storgata 111b).

Eid av Anton Krane i 1918/32.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, 1939. – Tromsø kommune kjøpte eiendommen og solgte videre til Elnor Nilsen samme år.

Elnor Nilsen

Eid av arbeider Elnor A. Nilsen fra 1939.

Avbetalingskontrakt mellom Elnor Nilsen og Tromsø Elektrisitetsverk om elektrisk installasjon, 1940.

Arbeider Einar Nilsen, vognmann Agnar Andreassen, (1946).

Arbeider Johan Johansen, (1957).

Haftor Strømsnes, (1966), Roar Høgstad, konsulent, (1986), Sengemakeriet, (Inger Lise Røstad), (1986).

Skjøte fra Inger Lise Røstad til Svein Hermansen i 1990.

Arnfinn Vekve, (1993).

Nr. 111b

Ble utskilt som festetomt i 1919 med Karl Andreassen som eier av våningshuset.

I 1916: Vaskekone Emma Karoline Hansen, strykerske Ulrikke Julianne Olsen.

Eid av Karl Andreassen i 1932.

Kart- og oppmålingsforretning avholdt 6. jan. 1940 hvorved eiendommen ble fraskilt Storgata 111.

Arbeiderne Karl og Olaf Andreassen, (1940/46).

Skjøte fra Karl Andreassen til Agnar Andreassen i 1953.

Vognmann Agnar Andreassen, (1957/82), elektrisk sveiser Alf Johansen, (1957).

Skjøte fra Agnar Andreassen til Inger Lise Røstad i 1986.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1918.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99