Storgata 113 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 113 ser like fint ut som da det var nytt.
Foto: Stig-Lennart Sørensen (2014).
Et virkelig flott bilde av Storgata 113-17 i 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Storgata 113 i Tromsø er en arbeiderbolig med matrikkelnummer 83b, ble utskilt fra Storgata 115, matrikkelnummer 83, i 1874. - For husets tidligere historie, se Storgata 115.

Iversen

I 1875 bodde handelsfactor og trearbeider Ole Severin Iversen her med kona Jensine og et fosterbarn, det gjorde også fisker og trearbeider Petter Enok og Marianne Johansen med en datter og Lorense Larsen med to barn.

Skjøte fra Hillebert Pettersen til Ole Iversen og Petter Johansen, 1876.

I 1885: Handelsfaktor Petter Johanesen med kona Marianne og fire døtre, repslager Oluf Olsen med kona Hanna og fem barn.

I 1891: Petter Enok. Johansen med kona Marianne Kristine og seks barn.

Skjøte fra Ole Iversen og Petter Johansen til Johanne Kjeldsen, i 1898.

Fisker Sivert Kristian Jørgensen med kona Sofie og fem barn, bryggearbeider Kristian Didrik Aspaas, husbestyrer Konstance Leonore Olsen(?) og fisker Jens Jensen med datteren Kattinka Leonore Olsen, i 1900.

Eid av Johanne Kjeldsen i 1904/18.

Harpuner Anton og Kaspara Larsen med to barn, vasker Ingeborg Sørensen, dagarbeider Sivert og Sofie Jørgensen med fem barn, i 1910.

I 1916: Skipper Sivert K., Anny, Karl, Margit, Sofie og styrmann Sverre Jørgensen, arbeider Ragnvald og Borghild Krane, Johanne Kristensen.

Jørgensen

Skjøte fra Johanne Kjeldsen til Sverre Jørgensen, i 1922.

Eid av seilmaker Sverre Jørgensen i 1932, (1957/66), med forretning i Nordre Tollbodgate 5.

Styrmann Edv. Jensen, (1957), Johnny og Åshild Hilmarsen, Ole M. Sørensen, (1966).

Da Sverre Jørgensen døde gikk hjemmelen til barna Birgitte Langhaug, Alice Jensen, Inger Utdalen og Sigurd og Paul Jørgensen, i 1972.

Langhaug

Lillemor og Einar Langhaug, (1972).

Skjøte fra medarvingene til Birgitte Langhaug i 1976.

Birgitte Jørgensen, (1977/93).

Skjøte til Ulf Hjorth-Moritsen i 1988.

Ulf Hjorth-Moritzsen, (1990/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99