Storgata 115 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 115 er et kapittel for seg. Canny Aronsens butikk har vært stengt i årevis, men står fremdeles urørt slik den var. Tromsø museum har vært og sikret seg fotodokumentasjon. 2014.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et virkelig flott bilde av Storgata i 1938, nr. 115 i midten.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Storgata 115 i Tromsø var en del av matrikkelnummer 83 før eiendommen ble delt i to i 1874; matrikkelnummer 83a (Storgata 115) og 83b (Storgata 113).

Jakobsen

Målebrev til smed Lars Klæboe, datert 28. oktober 1831, tinglyst 27. januar 1840. Deretter ble tomta solgt i raskt tempo: Skjøte fra Klæboe til Halvor Bjørvig, skjøte fra Bjørvig til Erik Larsen, skjøte fra Larsen til T.B. Holst, skjøte fra Holst til Peder Knudsen, alt i året 1840.

Auksjonsskjøte frasolgt Knudsen til Johan Chr. Jakobsen, i 1856.

Sjøfarende Ole Moe med kona Jensine Fredriksdatter og en sønn, sykone Nicoline Hovland med tre barn, i 1865.

Skjøte fra Ole Pedersen Moe, gift med Chr. Jakobsens enke, til Oluf Amagnus Mathisen, i 1870. Samme år ble gården solgt tilbake til Moe.

Auksjonsskjøte til Hillebert Pettersen, 1873. Pettersen holdt til i Storgata 112.

Delingsforretning hvor grunnen ble delt i 2: den nordre del fikk matrikkelnummer 83a og den søndre del 83b (Storgata 113), i 1874.

Skjøte fra Hillebert Pettersen til Hans Lauritz Berg på matrikkelnummer 83a, i 1874.

Berg

I 1875 bodde disse her: Skipper på ishavsfart Hans Lauritz og Elisabeth Marie Berg med en datter, matros Hilmar Bjørvig med kona Anna, skredder Charolius Jensen med Hansine Marthinsdatter og to sønner, sjømann Hans Krestian Andersen med kona Mathilda Augusta og tre barn.

Skjøte fra Hillebert Pettersen til Ole Iversen og Peter Johansen på matrikkelnummer 83b (Storgata 113), i 1876.

Auksjonsskjøte på Hans L. Bergs eiendom til Søren Zachariassen, i 1883. Søren Zachariassen var en berømt ishavsskipper som blant annet var den første som hentet kull fra Svalbard, i 1900. Han bodde i Vestregata 46.

I 1885: Enke og huseier Elisabeth Berg, i butikk (hos frk. Marie Myr) Hanna Emilie Berg med datteren Ragna Aamalie, enke Marie Olsen, skipstømmermann Hilbert Hansen, Petrea Hansen, bødker (hos S. Rasmussen) Thomas Rasmussen med kona Katrine og tre barn.

Skjøte fra Søren Zachariassen til Jakob Wiide, 1888.

I 1891: Jakob Mathisen med kona Lina Sofie og tre barn, tjenestepike Nora Finsen, Nils Vasmuth med kona Laura og to døtre, Hans Fredrik Johannesen med kona Rebekka Marie og datteren Amanda, Peder Jakobsen med kona Else Kathrine og sønnen Oluf Marinus.

I 1900: bryggearbeider Jakob Matisen Vide med kona Olina fire barn og en pleiesønn, teglverksarbeider Johan E. og Lovise Hansen, arbeider Nils Wasmuth med kona Laura og seks barn, husbestyrerinne Bergitte Schølberg.

Eid av Jakob Wide i 1904.

Arntsen

Skjøte fra Jakob Wiide til E. Wiide, i 1909. – Skjøte fra E. Wiide til Albert Arntsen i 1910.

Båtsmann Albert og Anne Arntsen med en pleiedatter, los Oluf og Othelie Olsen Haukebø med tre døtre, slaktersvenn Peder og Canonie Berg med en sønn, kullkaiarbeider Fredrik og enke Anna Schjølberg, i 1910. I 1916: Arbeider Albert Johan og Anny Arntsen, arbeider Karl Fredrik og enke Bergitte Schjølberg, tjenestepike Ebba Olsen, smed Louis og Astrid Stene.

Eid av transportarbeider Albert Arntzen i 1918/32 og 46.

Elektriker Johan Johansen, (1946).

Skjøte fra Anne Arntzen til pleiedatteren Mary Johansen, i 1956.

Husmor Anny Arntzen, fotoassistent Erna Westerbotn, (1957).

Aronsen

Skjøte fra Mary Johansen til Canny Aronsen i 1962.

Hans M. Karlsen, (1966).

Skjøte fra Canny Marie Aronsen til søsteren Olaug Pettersen i 1984.

Skjøte fra Olaug Pettersen til Marie Olsen i 1990.

Canny Aronsen, broderi- og trikotasje, etabl. 1942, (1966/90), Aronsens Eftf. i 1993/99.

Journalist Elin Østraat, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99