Storgata 117 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 117 er knapt til å kjenne igjen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et flott bilde av Storgata i 1938, nr. 117 helt til venstre.

Storgata 117 i Tromsø var en fin hjørnegård mot Verftsgata. - Gammelt matr.nr. 82.

Thygesen

Skjøte fra Ole Hansen Moes enke til Morten Heggelund Pedersen, tinglyst 15. desember 1856.

Skjøte fra Morten Heggelund Pedersen til Cornelius Thygesen, tinglyst 11. februar 1850.

Målebrev til handelsmann Cornelius Thygesen, 1857. Thygesen bodde i Sjøgata 9.

Tømmermann Isak Klæboe Johannesen med kona Jensine Jensen og tre sønner, sjauer Jens Peder Holm og Johanna Hansdatter med fire barn, fisker Karl M. Larsen og Ingeborg Anna Jensdatter med tre barn og sjauerarbeider Peder L. Pettersen og Ane Margrethe Josephsdatter med to barn, i 1865.

Skjøte fra Cornelius Thygesen til Christoffer Olsen, i 1873.

Peder Rafaelsen

Resiprokt testamente mellom Christoffer Olsen og hustru Sofie Olsdatter, 1875.

Huseier Sofie Olsen med to pleiesønner, fisker Tharald og Helena Eliassen, murer og tranbrenner Jens Peder Holm med kona Andrea og tre barn, sjømann Andreas Johannesen med kona Sesilie og David og Karen Svendsen, i 1875.

Skjøte fra Christoffer Olsens enke til maler Peder Rafaelsen, med hefte om kår for enken, 1876.

I 1885: Maler Peder Rafaelsen med kona Johanna og to barn, enke Larine Mathilde Cevaldsen, enke Sofie Olsen, enke Hansine Johannessen, Mina Andreassen, Anna Andreassen.

I 1891: Peder Kr. Rafaelsen med kona Johana og tre barn, Hilbert Hansen med kona Petrea Mareanna og pleiedatter Kathrine Mortensen, enke Elmine Soffie Olsen, Fredrik Olsen.

I 1900 bodde disse her: malermester Peder Chr. Rafaelsen med kona Britta Johanna og to barn, sjømann Fredrik og Hanne Isaksen med tre barn.

Eid av Peder Rafaelsen i 1904/18.

Malermester Peder og Brita Rafaelsen med en datter, vaskerpike Anna Solberg, i 1910.

I 1916: Maler Peder K. og Brita Johanne Rafaelsen, kontorist Johan Figenschou, arbeider Anna Petrine Solberg.

Skjøte fra Roald Rafaelsen til Jeremias Nilsen, med fullmakt fra Jenny og Johan Jakobsen og fra Amalie og Mikal Ursin, i 1921. - Roald, Jenny og Amalie var arvingene etter Peder Rafaelsen.

Jeremias Nilsen

Eid av Jeremias A. Nilsen i 1932.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1933.

Tvangsauksjonsskjøte til Jeremias Nilsen i 1941.

Transportarbeider Jeremias, politikonstabel Arne og arbeider Leif Nilsen, arbeider Anbjørg Abrahamsen, arbeiderne Ingolf og Johan, husmor Jenny og kjøkkenhjelp Hildur Iversen, serveringsdame Konstanse Lund, (1946).

Revisorfullmektig Edvard Johannessen, (1957).

Jeremias Nilsen døde i 1961 og arvingene var Gudmund, Sigurd, Arne og Leif Nilsen.

Arne og Leif Nilsen

Skjøte fra Gudmund og Sigurd Nilsen til brødrene Arne og Leif Nilsen, i 1961

Ekspeditør Arne, sykepleier Gunvor og kontorassistent Leif Nilsen, (1957/72).

Skomaker Laurin Pettersen, (1966).

Skjøte fra Leif Nilsen til Arne Nilsen på hans ½-del, i 1971.

Troma A/S, agentur, (disp. Olav Robertsen), (1972/77).

Data-Consult A/S, (1982), Data-Salg A/S, datautstyr, software, (1982), NCR Norge, teknisk avd., (1982), Ellefsen Mostue & Co, reg. revisor, (1986), OK Service, (1986), Tromsø Merkantile Byrå A/S, (1986).

Mogens Pedersen, (1990).

Utekontakten, (1993/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99