Storgata 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 11 lå omtrent der det store røret stikker ut, og mot høyre.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 11-15, med nr. 11 til høyre.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).
Storgata 11 sett fra sjøsiden, ca. 1960.
Foto: H. A. Brandt
Her er vi i bakgården til den gamle smia i Strandgata 3. De nærmeste husene er Storgata 11 og 13, helt til venstre ser vi Storgata 6.
Foto: Peter Wessel Zapffe (Ca. 1960).

Storgata 11 i Tromsø var et toetasjes bolighus som ble revet i 1968, for å gi plass til det nye Mackkvartalet. - Gammelt matr.nr. 354.

Johan Hansen

Auksjonsskjøte til Johan Christian Hansen, tinglyst 17. sept. 1855.

Dampskibsflyttmann, fisker og huseier Johan Christian Hansen, kona Ane, familie og leieboere bodde her i 1865 og 1875.

I 1885: Fisker Hans Mathias Jakobsen med kona Endianna Bendine og seks barn, fisker Morten Karolius Mortensen med kona Seselie Marie og sønnen Karel Emil, fisker Ole Andreas Olsen med kona Olianna, fisker John Adolf Mortensen, fisker Ole Andreas Mortensen med kona Olofine Amalie, gårdbruker Gerhart Meier Kristoffersen.

I 1886 selges J.C. Hansens eiendom til Hans Mathias Jakobsen.

I 1891: Hans Mathias Jakobsen med kona Indiana Bendine, fem barn og et barnebarn, Morten Caroliusen med kona Cesilie Emilie og fire barn, Hans Bernhard Rikardsen med kona Josefine og datteren Regine

Andreas Hansen

H.M. Jakobsen overfører eiendommen til sønnen, Andreas Hansen, i 1894.

I 1900 bodde disse her: Enke, spinner og strikker Anne Marie Hansen, formann for rigstelefonen Andreas og Karolina Hansen, fisker Lars Johansen med kona Anna.

Eid av Andreas Hansen i 1904.

I 1910: Telefonformann Andreas Johan og Karolina Hansen med fire barn og bryggeriarbeider Karl og Kristine Hermansen med sine tre sønner.

I 1911 døde Andreas Hansen.

Karolina Hansen

I 1916: Enken Karolina og kontordame Oline Kristine Hansen, arbeider Karl og Kristine Hermansen.

Eid og bebodd av Karolina Hansen i 1918, 1932 og 1946.

Ved sørenden av huset hadde i mange år en kvinne med utnavn «Langesund-Hilda» pølsevogn. Sannsynligvis fordi hun kom fra Langsund i Karlsøy.

Kontorist Olaf Hansen, kontordame Elisabeth Hammering, (1940).

Kontorist Olaf, husmor Karoline og arbeiderske Anna Hansen, kontorbetjent Elisabeth Hammering, vaktmester Nils og arbeider Johanne Holset, vaskerske Aminda Nilsen, (1946).

Kontorekspeditør Olav Hansen, fiskearbeider Lorentz Pedersen, (1957).

Mack

Skjøte fra Karolina Hansen til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1959.

Revet i 1968 for å gi plass til det nye Mackkvartalet, Storgata 5-13.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.