Storgata 121 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hele det gamle kvartalet er borte. Nr. 119 lå på hjørnet her, så fulgte nr. 121.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 121 er nr. tre fra venstre og begynte vel å se litt slitt ut i 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim
I 1960 røynet det ihvertfall på.
Foto: H.A. Brandt

Storgata 121 i Tromsø var stor sett i en families eie i hele sin levetid, nemlig familien Kristiansen.

Larsen

Målebrev på grunn i Strandgatens nedre side til arbeidsmann Tollef Larsen Bakkejord, datert 5. august 1833, tinglyst 21. mars 1904.

Her bodde los Tølløv Larsen med kona Martha Rasmusdatter og sju barn og to barnebarn, i 1865.

I 1875 var Tollef Larsen blitt enkemann og bodde her med datteren Mette Marie og hennes sønn, og snekker Amund Knudsen med kona Serianne.

I 1885: Pensjonert los Tollev Larssen med datteren Mætte, sjøfarende Anton Andreasen, fisker Hans Larssen med kona Lina, enke Serianne Knudsen.

Skifteskjøte fra Tollef Larsens dødsbo til Mette Marie Larsen og Serianne Knudsen, 1892.

Mette Tøllefsen, vaskeri, fergemann Hans og Oline Larsen, strykerske Kristine Kristiansen, i 1900.

Skjøte fra Mette Marie Larsen til Kristine Kristiansen på ½-part av eiendommen, med rett for selgersken til fri bolig i huset for hennes levetid, 1904.

Kristiansen

Bevitnelse fra maler P. Rafaelsen og Lars Olsen Ekanger om at Serianne Knudsen er avgått ved døden og at hun ikke etterlot seg andre barn enn Kristine Kristiansen, som således er hennes eneste arving, 1904.

Eid av Kristine Kristiansen i 1904 og 1932.

Kristianne Kristiansen, kjemisk vask og stryking, Mette Tøllefsen, i 1910.

I 1916: Strykerske Kristine Edvardine Kristiansen, enke Oline Birgitte Arnesen.

Skjøte fra Kristine Kristiansen til Tromsø Forsorgsvesen, i 1936.

Øyvind Mikkelsen, med avfallsforretning i Sjøgata 47a, (1940 og 57).

Eid av Tromsø kommune i 1946.

Bestemmelse om at hvis eiendommen ikke utnyttes av kjøperen i løpet av 5 år skal kommunen kunne få tilbakeført eiendommen for salgssummen, iflg. skjøte fra Tromsø kommune til Norsk Brændselolje A/S, Svolvær, i 1963.

Revet på 1960-tallet?

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.