Storgata 125 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Alle de gamle trehusene er borte. Nr. 125 lå omtrent ved den nærmeste lyktestolpen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 125 helt til venstre i bildet, i 1938
Foto: Vilhjelm Riksheim
Rundt 1960 sto fortsatt husrekkene ganske ubrutt på begge sider av gaten. Nr. 125, til høyre, har fått et strøk med lysere maling.
Foto: Kåre Kristensen
Naboene mot sør er blitt borte og nr. 125 har flyttet inngangen til baksiden av huset. Ca. 2000.
Foto: Kåre Kristensen

Storgata 125 i Tromsø var et beskjedent hus, men holdt stand til innpå 2000-tallet.

Hattemaker Gundersen

Her bodde hattemaker Lars P. Gundersen med kona Christine Ekelund og en datter, i 1865.

Grunnbrev til Jakob Monsen, datert 25. april 1866, tinglyst 28. mai 1866.

Auksjonsskjøte til hattemaker Lars Gundersen, frasolgt Jacob Monsens dødsbo, 1866. Gundersen solgte videre til Lars Olsen Ekanger samme år.

Skipper Ekanger

Skipper Lars Olsen med kona Johanna Karoline og seks barn, sjøfarende Ove Nilsen med kona Sophie, i 1875.

I 1885: Sjøfarende Lars Olsen Ekanger med kona Johanne og fire døtre.

I 1891: Lars Olsen Eganger med kona Johana og to døtre.

Matros Lars Olsen Ekanger med kona Johanna, datteren Sandra og et barnebarn, i 1900.

Eid av Lars Olsen Ekanger i 1900/1904.

Forlik mellom Lars Ekanger og Jensine Isaksen hvorved hun er blitt eier av det overbyggede portrom mellom denne eiendommen og Storgata 127 og med rett for henne til å oppføre et gjerde på en i forliket beskrevet måte, i 1907.

Enke og huseier Johanna Ekanger, datteren Sandra Ekanger var syerske med eget verksted, enken Berntine Brochmann, fotograflærling Jakobine Hansen, Andrea Henriksen, i 1910.

Enke Johanna Karoline og syerske Sandra Serine Ekanger, i 1916.

Eid av Johanna Ekanger i 1918.

Sandra Ekanger

Auksjonsskjøte til Sandra Ekanger, frasolgt Lars Olsen Ekangers og hustrus dødsbo, i 1928.

Eid av Sandra Ekanger, med syforretning, i 1932 og 1946.

Kokke Amalie Larsen, (1946).

Alfred Iversen

Skjøte fra Sandra Ekanger til Alfred Iversen i 1948.

Lagerbetjent Alfred Iversen, (1957/66).

Skjøte fra Alfred Iversen til Tromsø kommune i 1980.

Ivanna Kristiansen, (1986), Alvilde Eriksen, (1990/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.