Storgata 130 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grått ble nesten en motefarge på hus i Tromsø.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 128 og 130 på tidlig 1960-tall. Rørhandelen er i ferd med å reise sitt nybygg som nærmeste nabo.
Foto: H.A. Brandt
Storgata 130 kan måle seg med hvem som helst, også i 2014.
Foto: Stig-Lennart Sørensen

Storgata 130 er et hus i Tromsø. Den første beboeren i huset opplevde at to hustruer døde fra ham. Den tredje overlevde ham.

Bryggemann Johansen

I 1854 ble 11 alen grunn skilt ut fra matrikkelnummer 65 og tillagt denne tomta. – Målebrev til Georg Th. Johannesen på et tillegg til grunnen og oppmåling av den hele grunn, datert 11., tinglyst 14. september 1857. Denne eiendommen fikk da matrikkelnummer 65b, (Storgata 130). - Det resterende av eiendommen den ble utskilt fra fikk matrikkelnummer 65a, (Storgata 128). I 1861 døde Johannesens hustru, Karen Leonora Johannesen.

I 1865 bodde bryggemann Georg Th. Johansen her med sin nye kone Sofie Albertine og fem barn, dessuten sjømann Erik Eriksen med kona Ingeborg og fem barn.

I 1874 døde Georg Johannesens andre hustru, Sofie Albertine Jakobsdatter.

Bryggemann Georg Th. Johansen med kona Marit, to døtre og stedatteren Marie Dahl, i 1875.

I 1885: Tømmermann Georg Theodor Johansen med kona Marith og to barn, Marie Dahl, lærer ved allmueskolen Ole Hastad med kona Martha, fullmektig Johan Georgsen med kona Estine Karoline og åtte barn samt tjenestepiken Hansine Othelie Hansen, arbeider Johan Fredriksen med kona Dina og tre barn, sjømann Klaus Andersen med kona Magret og datteren Urselie.

I 1891: Marie Dahl sammen med moren Marit Johansen og søstrene Oline Georgine og Karen Johansen, Carl Fredrik Schjølberg med kona Anna Bergithe og to barn, Johan Oluf Storstad med kona Anna Olive og tre sønner, Johan Georgsen med kona Estine Karoline og åtte barn, enken Elia Kaspara Larsen med datteren Marie.

Marit Johansen, med døtrene Oline Johansen og Marie Dahl, handelsfullmektig Johan Georgsen med kona Estine og seks barn, sadelmaker Niels Chr. Bisgård Øwre med kona Jette Kristine og to døtre, faktor Haldor Reys med kona Hansine og en sønn, alle bodde her i 1900.

Niels Øwre drev salmakerforretning ca. 1900-05. (Tr.st.)

Eid av Georg Th. Johannesens enke i 1904.

Skjøte fra George Th. Johannesens og hustrus arvinger til Marie Dahl, i 1909.

Lærerinne Dahl

Her bodde butikkfrøken Oline Johansen, lærerinne Marie Dahl, vasker Margrethe Tøllefsen, vasker Jette Jakobsen, Jensine Kristoffersen med to barn, enken Elia Larsen med datteren Marie, i 1910.

I 1916: Lærerinne Marie Berntine Dahl, butikkfrøken Oline Georgine Johannesen, montør Søren Christian og Emma Julie Munck, enke Margrethe Olsen, bankassistent Bjarne og handlende Olufine Mathilde Øien. Marie Dahls gård i 1918/32 og 40.

Bebodd bl.a. av Arne Hauan, maler John og Marie Rognmo, (1940), Viggo og Gerda Næsvold. Gården var ekteparets hjem fra 1933.

Kontrakt mellom Marie Dahl og Tromsø Elektrisitetsverk om elektrisk installasjon, i 1938.

Butikkdame Oline Johansen, (1940).

Brødrene Næsvold

Skjøte fra Marie B. Dahl til brødrene Knut, Viggo og Petter Næsvold i 1940. Næsvold drev skoforretning i Storgata 98.

Kjemiing. Viggo Næsvold m/kjemisk laboratorium, pensjonist Marie Dahl, vaktmester Arne Hauan, butikkdame Oline Johansen, maler John og Marie Rognmo m/kolonialforretning i O.L. Aunes gate 4, (1946).

Skjøte fra Knut til Viggo og Petter Næsvold på hans 1/3, i 1955.

Arbeider Arne og kontorassistent Ellinor Hauan, bokhandler Ingolf Nilsen, billettrise Elsa Olsen, (1957).

Petter A. Næsvold døde i 1965, uskiftebevilling til Tordis Næsvold.

Skjøte fra Tordis Næsvold til Viggo Næsvold på hennes ½-del, i 1966.

Tordis og Willy Jensen, Gudrun Haugen, Nils Pedersen, (1966), pensjonist Gudrun Haugen, (1972).

Barkhuset, (Gunvor Næsvold Helberg), (1977).

Viggo Næsvold døde i 1984. Arvingene var Gerda Næsvold, Kari N. Ubeda, Marit N. Pedersen og Gunvor Næsvold.

Gunvor Næsvold

Skjøte fra medarvingene til Gunvor Næsvold i 1984.

Arctic-Bygg A/S, (1986), Grete Kaare Hovelsrud, (1986).

Aud Karin Bjørn, (1990), Gerda Næsvold, (1990), Gunvor Næsvold, (1990), Marit Næsvold, (1990), Soubhi Thaher, (1990).

Remi Andresen, (1993), Jørn K. Jørgensen, (1993), Fred Pettersen, (1993), journalist Linda Vaeng Sæbbe, (1993).

Stakkvik Havbruksselskap AS, (1999), Tromsø Investor AS, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Tromsø Stiftstidende.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.